Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 153 Genel Matematik I 2 2 3 6
PHYS 100 Genel Fizik I 2 2 3 6
SE 113 Programlamaya Giriş 2 2 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
CIVE 102 Mühendislik Kavramları ve Çözümleri 1 2 2 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
MATH 154 On kosul Genel Matematik II 2 2 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 201 Mühendislik Mekaniği I: Statik 3 0 3 6
CIVE 205 Malzeme Bilimine Giriş 2 2 3 6
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
MATH 207 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş I 2 2 3 5
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 202 Teknik Çizim 1 2 2 4
CIVE 204 On kosul Mühendislik Mekaniği II: Dinamik 3 0 3 6
CIVE 206 On kosul Mukavemet 3 0 3 6
CIVE 208 Akışkanlar Mekaniği 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 301 On kosul Yapısal Analiz I 3 0 3 6
CIVE 303 Zemin Mekaniği 2 2 3 5
CIVE 305 On kosul Hidromekanik 3 2 4 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ST 200 Staj I 0 0 0 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 302 On kosul Betonarme 3 0 3 4
CIVE 304 On kosul Çelik Yapı Tasarımı 3 0 3 4
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 8
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
MATH 208 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş II 2 2 3 5
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
FENG 497 On kosul Bitirme Projesi I (Mühendislik Fakültesi) 2 2 3 6
MATH 240 On kosul Mühendisler için Olasılık 3 0 3 6
ST 300 Staj II 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 6
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 5
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 4
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 5
FENG 498 On kosul Bitirme Projesi II (Mühendislik Fakültesi) 2 2 3 6
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 4
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CIVE 307 On kosul Yapı Malzemeleri 2 2 3 5
CIVE 310 On kosul Yapısal Analiz II 3 0 3 0
CIVE 410 On kosul İleri Betonarme 3 0 3 6
CIVE 412 On kosul İleri Çelik Tasarımı 3 0 3 6
CIVE 414 On kosul Temel İnşaatı 3 0 3 6
CIVE 416 On kosul Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelleme 3 0 3 6
CIVE 420 On kosul İleri Yapı Statiği 3 0 3 6
CIVE 422 On kosul Matriks Analizi 3 0 3 6
CIVE 424 On kosul Hidroloji ve Su Kaynakları 3 0 3 5
CIVE 426 On kosul Yapı Dinamiğine Giriş 3 0 3 6
CIVE 428 On kosul Deprem Mühendisliği 3 0 3 6
CIVE 430 On kosul Akarsularda Katı Madde Taşınımı 3 0 3 5
CIVE 432 On kosul Hidrololik Yapıların Tasarımı 3 0 3 5
CIVE 434 On kosul Kararsız Akımların Analizi 3 0 3 5
CIVE 436 On kosul Hidrolik Fiziksel Modeller 3 0 3 5
CIVE 438 On kosul Beton Teknolojisi 3 0 3 5
CIVE 440 On kosul Yeraltısuyu Mühendisliği 3 0 3 5
CIVE 441 On kosul Prefabrike Yapılar 3 0 3 5
CIVE 442 Ulaştırma Mühendisliği 3 0 3 5
CIVE 444 On kosul Su İletim ve Dağıtım Sistemlerinin Tasarımı 3 0 3 5
CIVE 460 On kosul Zemin İyileştirme Teknikleri 2 2 3 5
CIVE 490 On kosul Zemin Mekaniği II 2 2 3 5
Diğer Notlar

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.   Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde GED ve seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.

Toplam İEU Kredisi/Total  IUE Credit: 144

Toplam AKTS Kredisi/Total ECTS Credit :240

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 11 adet seçmeli ders almakla yükümlüdürler.

        - 6 adet İnşaat Mühendisliği teknik seçmeli havuzundan,

        - 1 adet Bilgisayar Mühendisliği temel bilim seçmeli havuzundan,

        - 1 adet Fakülte veya Matematik bölümü seçmeli dersi

        - 3 adet serbest seçmeli dersi almakla yükümlüdür.

2019/2020 Güz Dönemi ve Öncesi 4. Sınıf olan öğrenciler için:

ELEC 001, ELEC 003 ve ELEC 011 üniversite serbest seçmeli dersleridir ve üniversite içinde açılan GED kodlu dersler haricinde herhangi bir ders olacak şekilde alınmalıdır.  

ELEC 002 ve ELEC 004 İnşaat Mühendisliği teknik seçmeli havuzundan CIVE 307 veya CIVE 310 derslerinden biri olacak şekilde alınmalıdır.

ELEC 005 BM Temel Bilim Seçmeli Havuzundan SE 366-Sayısal Çözümleme dersi olacak şekilde alınmalıdır.

ELEC 006 İnşaat Mühendisliği teknik seçmeli havuzundan CIVE 424, CIVE 430, CIVE 432, CIVE 434, CIVE 436, CIVE 440 veya CIVE 444 derslerinden biri olacak şekilde alınmalıdır.

ELEC 007 İnşaat Mühendisliği teknik seçmeli havuzundan CIVE 414, CIVE 438 veya CIVE 442 derslerinden biri olacak şekilde alınmalıdır.

ELEC 008 İnşaat Mühendisliği teknik seçmeli havuzundan CIVE 410, CIVE 412, CIVE 416, CIVE 418, CIVE 420, CIVE 422, CIVE 426 veya CIVE 428 derslerinden biri olacak şekilde alınmalıdır.

ELEC 009 İnşaat Mühendisliği teknik seçmeli havuzundan bir ders olacak şekilde alınmalıdır.

ELEC 010 Mühendislik Fakültesi veya Matematik kodlu dersler arasından olacak şekilde alınmalıdır.

2019/2020 Güz Dönemi Sonrası 4. Sınıf olacak öğrenciler için:

ELEC 001, ELEC 003 ve ELEC 011 üniversite serbest seçmeli dersleridir ve üniversite içinde açılan GED kodlu dersler haricinde herhangi bir ders olacak şekilde alınmalıdır.  

ELEC 002, ELEC 004 ve ELEC 008 İnşaat Mühendisliği teknik seçmeli havuzundan CIVE 307 veya CIVE 310 ve CIVE 410 derslerinden biri olacak şekilde alınmalıdır.

ELEC 005 BM Temel Bilim Seçmeli Havuzundan SE 366-Sayısal Çözümleme dersi olacak şekilde alınmalıdır.

ELEC 006, ELEC 007 ve ELEC 009 İnşaat Mühendisliği teknik seçmeli havuzundan herhangi bir ders olacak şekilde alınmalıdır.

ELEC 010 Mühendislik Fakültesi (EEE/CE/SE/BME/MCE/AE/ME/IE/CIVE) veya Matematik kodlu 3. Veya 4. Sınıf dersleri arasından olacak şekilde alınmalıdır.

GED Dersleriyle İlgili Önemli Açıklamalar

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.
GED dersleri;

  • 2 adedi "Doğa ve Yaşam Bilimler" alanından (Zorunlu CHEM 100 ve PHYS 100 dersleri),
  • 3 adedi "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından (Zorunlu SE 113, MATH 153 ve MATH 154 dersleri),
  • 2 adedi "Sosyal Bilim (A ve B  alanlarından birer adet),                                                  
  • 2 adedi "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır  (FENG 497 ve FENG 498),
  • 1 adedi "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından alınmalıdır.   

 NOT: "Teknik, Serbest ya da GED olarak seçmeli ders seçimi yapılırken, yeni seçeceğiniz ders daha önceden aldığınız ya da müfredatınızda zorunlu ders olarak bulunup henüz almadığınız herhangi bir dersle içerik olarak aynı, benzer ya da daha az kapsamlı olup olmadığına dikkat ediniz. Bu durumda alınan dersler herhangi bir seçmeli ders serbest, teknik ya da GED seçmelisi olarak sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği yerine getirmeyecektir. Bu durumda olan dersleri seçmeyiniz. Örnek: MATH153 alan ya da müfredatında MATH153 olan bir öğrenci Matematik bölümünden MATH101 dersi alamaz, almış olsa da herhangi bir seçmeli olarak saydıramaz. Bu sebeple Matematik kodlu bir dersi seçmeli ders olarak saydırmak için 3. Veya 4. sınıf dersleri arasından olacak şekilde alınmalıdır."                                          

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı