CIVE 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Akarsularda Katı Madde Taşınımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 430
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  CIVE 305 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencilere, katı madde taşınımının temel ilkelerini öğretmek, katı madde özelliklerini ve düşüm hızı kavramını tanıtmak ve taban şekillerini ve akım direnci hakkında bilgi vermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Katı madde taşınım problemlerinin doğasını sınıflandırabilir
  • Katı madde özelliklerini tanımlayabilir
  • Akarsularda sürüntü maddesi, askıda madde ve toplam katı madde taşınımını belirleyebilir
  • Taban şekillerini ve akım direncini açıklayabilir
  • Akarsularda katı madde taşınımını değerlendirebilir
Ders Tanımı Akım ve katı madde özellikleri, hareketin başlama kriterleri, taban direnci, taban şekilleri, taşınım mekanizması, sürüntü madde hareketi, askıda madde hareket ve toplam taşınan katı madde hareketi, katı madde taşınımı

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Akım ve katı madde özellikleri Bölüm-1; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
2 Katı maddenin harekete başlaması- Kayma gerilmesi yaklaşımı, Hız yaklaşımı Bölüm -2; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
3 Katı maddenin harekete başlaması – Hareketin başlaması ile ilgili diğer yaklaşımlar, Zırhlanma Bölüm-2; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
4 Akım direnci ve taban şekilleri Bölüm-3; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
5 Akım direnci ve taban şekilleri Bölüm-3; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
6 Tekrar Bölüm-1,2,3; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
7 Ara sınav Bölüm-1,2,3; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
8 Taşınım mekanizması – Sürüntü hareketi Bölüm-4; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
9 Taşınım mekanizması – Askıda madde hareketi Bölüm-5; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
10 Taşınım mekanizması – Toplam katı madde taşınımı Bölüm-6; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
11 Katı madde taşınımı tahmin yaklaşımlarının karşılaştırılması Bölüm-7; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
12 Baraj göllerinde katı madde birikimi Bölüm-8; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
13 Su alma yapısı tasarımı Bölüm-8; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
14 Katı madde taşınımı – Özel konular Bölüm-8; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
15 Dönem tekrarı Bölüm-4,5,6,7,8; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996
16 Dönem tekrarı Bölüm-4,5,6,7,8; “Sediment Transport – Theory and Practice”, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996

 

Dersin Kitabı

Sediment Transport – Theory and Practice, C.T. Yang, International Ed. Mc Graw Hill, 1996

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Hydraulics of Sediment Transport, Walter Hans Graf/ Water Resources Publication, 1984

River Mechanics. M.S. Yalin, 1992

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
12
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest