MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


İnşaat Mühendisliği her türlü yapının gerek proje, gerek ise imalat safhalarında çalışabilecek uzmanları yetiştiren bir meslek dalıdır. İnşaat Mühendisleri yapıların tasarımı, maliyet analizi ve imalatı alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında ve üniversitelerde çalışabilirler.