Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Zemin İyileştirme Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 460
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 303 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 314 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı zemin iyileştirme yöntemleri, arazi deneyleri, güçlendirme yöntemleri ve zemin değiştirilmesi konularını kapsamaktadır. Konular laboratuvar ve arazi deneyleri ile de incelenecektir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Zemin iyileştirme projeleri için laboratuvar ve arazi deneylerini tanımlayabilecektir.
  • Yüzeysel sıkıştırma ve yöntemlerini tanımlayabilecektir.
  • Katkı eklenmesi ile stabilizasyonu ve derin sıkıştırma kavramlarını açıklayabilecektir.
  • Yumuşak zeminin iyileştirilmesi için konsolidasyon ve düşey drenlerin kullanılması kavramını tartışabilecektir.
  • Arazi deneylerinde yerinde donatı kullanımı kavramını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, zeminlerin mühendislik özelliklerinin çeşitli iyileştirme yöntemleri ve zemin iyileştirme projelerine mühendislik yöntemlerinin uygulanmasını tanıtır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zemin İyileştirme Yöntemlerine Giriş Bölüm 1: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
2 Arazi Deneyleri (Spt ve Cpt), diğer Arazi Deneyleri Bölüm 2: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
3 Yuzeysel Sıkıştırma, Dinamik Sıkıştırma Bölüm 3: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
4 Kireç Stabilizasyonu, Çimento Stabilizasyonu, Asfalt Stabilizasyonu Bölüm 4-7: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
5 Konsolidasyon ve Ön Yükleme Deney Bölüm 5: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
6 Jet grout, tas kolonlar, Vibroflotasyon Bölüm 6: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
7 Zemin Çivilemesi Bölüm 7: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
8 Tekrar Bölüm 1-7: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
9 Geosentetiklerin Çeşitleri ve İşlevleri Bölüm 8: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
10 Geotekstil, Geogrid Bölüm 8: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
11 Geomembran, Geosentetik Killer Bölüm 8: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
12 Donatılı zemin kavramı Chapter 9: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
13 Donatılı zemin duvarlar Bölüm 9: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
14 Donatılı zemin şevler Chapter 9: Raj, P. P. (1999). Ground Improvement Techniques (HB). Firewall Media.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Raj, P. P. (2016). Ground Improvement Techniques (HB). Published by Laxmi Publications (P) Ltd., New Delhi, 2016, ISBN: 9788131805947

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Moseley, M. P., & Kirsch, K. (2004). Ground improvement. 2nd Edition CRC Press. ISBN 9780429095917

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
1
9
9
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.