CIVE 422 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matriks Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 422
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Matriks yöntemleri kullanarak yapısal analiz yapabilme.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Direkt stiffness yöntemini kullanarak makas analizlerini yapabilecek.
  • Çerçeve sistemlere direkt stiffness yöntemini uygulayabilecek.
  • Sonlu elemanlar yöntemi ile basit analizler yapabilecek.
  • Doğrusal olmayan analiz yöntemlerinin temel kavramlarını tanımlayabilecek.
  • Kararlılığın temel problemlerini çözebilecek.
Ders Tanımı Makaslar için direct stiffness yöntemi: Doğrusal analiz, özel durumlar, üç boyutlu analiz, doğrusal olmayan analiz; Çerçeveler için direct stiffness yöntemi: Doğrusal analiz, doğrusal olmayan analiz; Sonlu elemanlar yöntemine giriş.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Makaslar için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal analiz Bölüm-1&2: 1.1-1.2; 2.1-2.2; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
2 Makaslar için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal analiz Bölüm-2: 2.3-2.6; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
3 Makaslar için direkt stiffness yöntemi: Özel durumlar Bölüm-3: 3.1-3.2; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
4 Makaslar için direkt stiffness yöntemi: 3 Boyutlu analiz Bölüm-3: 3.1-3.2; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
5 Makaslar için direkt stiffness yöntemi: 3 Boyutlu analiz Bölüm-3: 3.3-3.4; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
6 Makaslar için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal olmayan analiz Bölüm-3: 3.5; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
7 Tekrar Bölüm-1&2&3: 1.1-1.2; 2.1-2.6;3.1-3.5; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
8 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal analiz Bölüm-4: 4.1-4.5; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
9 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal analiz Bölüm-5: 5.1-5.4; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
10 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal analiz Bölüm-6: 6.1-6.5; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
11 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal olmayan analiz Bölüm-8: 8.1-8.2; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
12 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal olmayananaliz Bölüm-8: 8.3-8.4; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
13 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Stabilite Bölüm-9: 9.1-9.2; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
14 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Stabilite Bölüm-9: 9.3-9.4; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
15 Tekrar Bölüm: 1.1-1.2; 2.1-2.6; 3.1-3.5; 4.1-4.5; 5.1-5.4; 6.1-6.5; 8.1-8.4; 9.1-9.4; “William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
16 Final Bölüm: 1.1-1.2; 2.1-2.6; 3.1-3.5; 4.1-4.5; 5.1-5.4; 6.1-6.5; 8.1-8.4; 9.1-9.4; “William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999

 

Ders Kitabı “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
Önerilen Okumalar/Materyaller Ders slaytları web sitesine konulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
30
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

X
8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest