CIVE 422 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matriks Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 422
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Matriks yöntemleri kullanarak yapısal analiz yapabilme.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Direkt stiffnes yöntemini kullanarak makas analizlerini yapabilme becerisi kazanabilecek.
  • Çerçeveler için direkt stiffness yöntemini kullanma becerisini geliştirebilecek.
  • Sonlu elemanlar yöntemi ile basit analizler yapabilme yetisi edinebilecek.
  • Doğrusal olmayan analiz yöntemlerinin temel kavramlarını kazanabilecek.
  • Kararlılığın temel kurallarını uygulama becerisini geliştirebilecek.
Ders Tanımı Makaslar için direct stiffness yöntemi: Doğrusal analiz, özel durumlar, üç boyutlu analiz, doğrusal olmayan analiz; Çerçeveler için direct stiffness yöntemi: Doğrusal analiz, doğrusal olmayan analiz; Sonlu elemanlar yöntemine giriş.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Makaslar için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal analiz Bölüm-1&2: 1.1-1.2; 2.1-2.2; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
2 Makaslar için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal analiz Bölüm-2: 2.3-2.6; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
3 Makaslar için direkt stiffness yöntemi: Özel durumlar Bölüm-3: 3.1-3.2; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
4 Makaslar için direkt stiffness yöntemi: 3 Boyutlu analiz Bölüm-3: 3.1-3.2; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
5 Makaslar için direkt stiffness yöntemi: 3 Boyutlu analiz Bölüm-3: 3.3-3.4; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
6 Makaslar için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal olmayan analiz Bölüm-3: 3.5; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
7 Tekrar Bölüm-1&2&3: 1.1-1.2; 2.1-2.6;3.1-3.5; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
8 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal analiz Bölüm-4: 4.1-4.5; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
9 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal analiz Bölüm-5: 5.1-5.4; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
10 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal analiz Bölüm-6: 6.1-6.5; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
11 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal olmayan analiz Bölüm-8: 8.1-8.2; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
12 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Doğrusal olmayananaliz Bölüm-8: 8.3-8.4; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
13 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Stabilite Bölüm-9: 9.1-9.2; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
14 Çerçeveler için direkt stiffness yöntemi: Stabilite Bölüm-9: 9.3-9.4; “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
15 Tekrar Bölüm: 1.1-1.2; 2.1-2.6; 3.1-3.5; 4.1-4.5; 5.1-5.4; 6.1-6.5; 8.1-8.4; 9.1-9.4; “William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
16 Final Bölüm: 1.1-1.2; 2.1-2.6; 3.1-3.5; 4.1-4.5; 5.1-5.4; 6.1-6.5; 8.1-8.4; 9.1-9.4; “William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999

 

Dersin Kitabı “Matrix Structural Analysis,” William McGuire, Richard H. Gallagher, Ronald D. Ziemian, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 1999
Önerilen Okumalar/Materyaller Ders slaytları web sitesine konulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest