Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 422 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matriks Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 422
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 301 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 309 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, yapısal analizlerde matris yöntemlerin tanıtılması ve matris analizi ile yapı sistemlerinin çözümlenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Matris yöntemlerin temel ilkelerini tanımlayabilecektir.
  • Yapı sistemlerinin ileri çözüm yöntemleri ile ilgili araştırma yapabilecektir.
  • Taşıyıcı sistemlerin çözüm yöntemlerini sınıflandırabilecektir.
  • Taşıyıcı sistemlerin matematiksel modellerini tanımlayabilecektir.
  • Yapısal elemanların rijitlik matrislerini elde edebilecektir.
  • Taşıyıcı sistemleri matris yöntemler ile hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında matris analizleri kullanılarak ile farklı yapı sistemlerinin çözümlenmesi işlenecektir. Matris analizi yapabilme becerisi öğretilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matrislere ait genel tanımlamalar Bölüm A1: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
2 Yapısal analiz yöntemlerinde matrislerin kullanımı Bölüm A1, 14, 15, 16: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
3 Yapıların matris yöntemler ile analizine giriş, yapısal idealleştirmeler, yapısal analizin temel kavramları. Bölüm 14, 15, 16: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
4 Yapısal elemanların serbestlik derecelerinin tanımlanması Bölüm 14, 15, 16: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
5 Yapısal elemanların rijitlik matrislerinin eleman uç koşullarına göre kurulması Bölüm 14, 15, 16: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
6 Rijitlik matrislerinin indirgenmesi, kısıt koşullarının incelenmesi. Bölüm 14, 15, 16: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
7 Kafes elemanlar için rijitlik matrisinin kurulması ve kafes sistemlerin matris yöntemler ile analizi Bölüm 14: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
8 Kiriş elemanlar için rijitlik matrisinin kurulması ve kirişlerin matris yöntemler ile analizi Bölüm 15: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
9 Çerçeve elemanlar için rijitlik matrisinin kurulması ve çerçeve sistemlerin matris yöntemler ile analizi Bölüm 16: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
10 Çerçeve elemanlar için rijitlik matrisinin kurulması ve çerçeve sistemlerin matris yöntemler ile analizi Bölüm 16: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
11 Ara sınav
12 Matris yöntemlerin bilgisayar uygulamaları Bölüm 17: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
13 Matris yöntemlerin bilgisayar uygulamaları Bölüm 17: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
14 Matris yöntemlerin bilgisayar uygulamaları Bölüm 17: R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Ninth Edition in SI Units, Pearson Global Editions, 2017, ISBN: 9781292089461.

Önerilen Okumalar/Materyaller

K.M. Leet, C.M. Uang, A.M. Gilbert, Fundamentals of Structural Analysıs, 4/e, McGraw Hill, 2010, ISBN: 9780073401096.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.