CIVE 416 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 416
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 206 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı ölü ve/veya hareketli yükler için yapı sistemlerinin analizini yazılım programları ile gerçekleştirmek ve iç kuvvetleri belirlemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapı sistemlerini idealize edebilecek ve sınıflandırabilecektir.
  • Sonlu elemanlar yöntemiyle yapısal modelleme yeteneği kazanabilecektir.
  • Sonlu elemanlar yöntemini kullanarak yapılarda oluşan iç kuvvetleri ve deplasmanları hesaplayabilecektir.
  • Ticari yazılımların arayüzlerini ve komutlarını tanıyıp kullanabilecektir.
  • Ticari yazılımlar kullanarak yük altındaki yapı sistemlerini 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Sonlu elemanlar yöntemine giriş, nümerik integrasyon, parametric geometri ve integral formülasyonlar. Sonlu elemanlar yönteminin ticari programlar kullanarak uygulanması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin genel değerlendirmesi ve temel konular Kitaptan ilgili bölümün okunması.
2 Çerçeve-duvar sistemlerinin modellenmesi, matriks deplasman yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi Kitaptan ilgili bölümün okunması.
3 Düğüm noktaları, serbestlik derecesi, rijid diyafram modeli, iç kuvvetler, çerçeve ve kabuki elemanlar için pozitif yönler Kitaptan ilgili bölümün okunması.
4 SAP 2000 programının grafik arayüzü Kitaptan ilgili bölümün okunması.
5 Örnek bir modelin oluşturulması ve geliştirilmesi Kitaptan ilgili bölümün okunması.
6 1 Nolu Uygulama: Planar çerçeve analizi ve çözümü Kitaptan ilgili bölümün okunması.
7 Tekrar Kitaptan ilgili bölümün okunması.
8 2 Nolu Uygulama: Planar çerçeve, yük kombinasyonları Kitaptan ilgili bölümün okunması.
9 3 Nolu Uygulama: Planar makas sistemler Kitaptan ilgili bölümün okunması.
10 4 Nolu Uygulama: 3D makaslar Kitaptan ilgili bölümün okunması.
11 5 Nolu Uygulama: 3D çerçeve sistemler, statik ve dinamik analiz Kitaptan ilgili bölümün okunması.
12 6 Nolu Uygulama: Kirişli-kirişsiz döşemeler Kitaptan ilgili bölümün okunması.
13 7 Nolu Uygulama: Yüksek katlı yapıalrın üç boyutlu static ve dinamik analizi Kitaptan ilgili bölümün okunması.
14 Uygulamaların tekrarı Kitaptan ilgili bölümün okunması.
15 Tekrar Kitaptan ilgili bölümün okunması.
16 Final Kitaptan ilgili bölümün okunması.

 

Ders Kitabı M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
Önerilen Okumalar/Materyaller SAP2000 Graphic User Interface Manual, Computers and Structures, Inc. K.L. Lawrence. “ANSYS Tutorial, ANSYS Release 11, SDC Publications, 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
20
    Toplam
176

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

X
8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest