Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 416 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 416
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 206 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı ölü ve/veya hareketli yükler için 2D veya 3D yapı sistemlerinin farklı yüklemeler altında (zati, hareketli, rüzgar, deprem, sıcaklık, öngerme etc.) analizini yazılım programları ile gerçekleştirmek ve iç kuvvetleri belirlemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapı sistemlerini idealize edebilecektir.
  • Sonlu elemanlar yöntemiyle yapısal modelleyebilecektir.
  • Sonlu elemanlar yöntemini kullanarak yapılarda oluşan iç kuvvetleri ve deplasmanları hesaplayabilecektir.
  • Ticari yazılımların ara yüzlerini ve komutlarını tanıyıp kullanabilecektir.
  • Ticari yazılımlar kullanarak yük altındaki yapı sistemlerini 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Ders, ortak bir sayısal analiz aracı olarak sonlu elemanlar (FE) analizine genel bir giriş sağlar. Sayısal integrasyon, parametrik geometri ve integral formülasyonların gözden geçirilmesiyle başlayan temel teorik yaklaşımı ve Sonlu Elemanlar Programları kullanılarak FE analizinin uygulanmasını kapsar. Öğrenciler mezun olduklarında kullanmaları beklenilene benzer ticari bir sonlu elemanlar yazılımıyla tanışırlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin genel değerlendirmesi ve temel konular Bölüm-1 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
2 Çerçeve-duvar sistemlerinin modellenmesi, matriks deplasman yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi Bölüm-1 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
3 Düğüm noktaları, serbestlik derecesi, rijid diyafram modeli, iç kuvvetler, çerçeve ve kabuki elemanlar için pozitif yönler Bölüm-2 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
4 SAP 2000 programının grafik arayüzü Bölüm-2 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
5 Örnek bir modelin oluşturulması ve geliştirilmesi Bölüm-3 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
6 1 Nolu Uygulama: Planar çerçeve analizi ve çözümü Bölüm-3 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
7 Ara Sınav -
8 2 Nolu Uygulama: Planar çerçeve, yük kombinasyonları Bölüm-4 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
9 3 Nolu Uygulama: Planar makas sistemler Bölüm-4 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
10 4 Nolu Uygulama: 3D makaslar Bölüm-5 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
11 5 Nolu Uygulama: 3D çerçeve sistemler, statik ve dinamik analiz Bölüm-6 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
12 6 Nolu Uygulama: Kirişli-kirişsiz döşemeler Bölüm-6 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
13 7 Nolu Uygulama: Yüksek katlı yapıalrın üç boyutlu static ve dinamik analizi Bölüm-7 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
14 Uygulamaların tekrarı Bölüm-8 - M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 Final Sınavı -

 

Ders Kitabı

M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005, ISBN: 9780471648086.

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Lawrence, K. L., “ANSYS Tutorial Release 7.0, 2002, ISBN:    9781585031108.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
10
60
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.