CIVE 416 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 416
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 206 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı ölü ve/veya hareketli yükler için yapı sistemlerinin analizini yazılım programları ile gerçekleştirmek ve iç kuvvetleri belirlemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapı sistemlerini idealize edebilecek ve sınıflandırabilecek.
  • Sonlu elemanlar teknikleriyle ilgili yaklaşım sağlayabilecek.
  • Sonlu elemanlar tekniklerinin kullanılmasıyla yapılarda oluşan iç kuvvet ve deplasmanların hesaplayabilecek.
  • Ticari yazılımlar kullanarak yük altındaki yapı sistemlerini 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak analiz edebilecek.
Ders Tanımı Sonlu elemanlar yöntemine giriş, nümerik integrasyon, parametric geometri ve integral formülasyonlar. Sonlu elemanlar yönteminin ticari programlar kullanarak uygulanması.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin genel değerlendirmesi ve temel konular Kitaptan ilgili bölümün okunması.
2 Çerçeve-duvar sistemlerinin modellenmesi, matriks deplasman yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi Kitaptan ilgili bölümün okunması.
3 Düğüm noktaları, serbestlik derecesi, rijid diyafram modeli, iç kuvvetler, çerçeve ve kabuki elemanlar için pozitif yönler Kitaptan ilgili bölümün okunması.
4 SAP 2000 programının grafik arayüzü Kitaptan ilgili bölümün okunması.
5 Örnek bir modelin oluşturulması ve geliştirilmesi Kitaptan ilgili bölümün okunması.
6 1 Nolu Uygulama: Planar çerçeve analizi ve çözümü Kitaptan ilgili bölümün okunması.
7 Tekrar Kitaptan ilgili bölümün okunması.
8 2 Nolu Uygulama: Planar çerçeve, yük kombinasyonları Kitaptan ilgili bölümün okunması.
9 3 Nolu Uygulama: Planar makas sistemler Kitaptan ilgili bölümün okunması.
10 4 Nolu Uygulama: 3D makaslar Kitaptan ilgili bölümün okunması.
11 5 Nolu Uygulama: 3D çerçeve sistemler, statik ve dinamik analiz Kitaptan ilgili bölümün okunması.
12 6 Nolu Uygulama: Kirişli-kirişsiz döşemeler Kitaptan ilgili bölümün okunması.
13 7 Nolu Uygulama: Yüksek katlı yapıalrın üç boyutlu static ve dinamik analizi Kitaptan ilgili bölümün okunması.
14 Uygulamaların tekrarı Kitaptan ilgili bölümün okunması.
15 Tekrar Kitaptan ilgili bölümün okunması.
16 Final Kitaptan ilgili bölümün okunması.

 

Dersin Kitabı M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005
Önerilen Okumalar/Materyaller SAP2000 Graphic User Interface Manual, Computers and Structures, Inc. K.L. Lawrence. “ANSYS Tutorial, ANSYS Release 11, SDC Publications, 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
176

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest