Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Mekaniği II: Dinamik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 212
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 219 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı dinamik problemlerin matematiksel formüllerini öğrenmek ve dinamik ve kinematik problemleri tanımlama ve problem çözme yeteneğini geliştirmektir. Bu ders öğrencilere, enerjinin/momentumun korunumu gibi integral formundaki hareket denklemlerini parçacık için kullanmak ve problem çözme ve mühendislik senaryolarına çözüm bulma gibi uygulamalarla, mühendisliğin dinamik ile ilgili esaslarını kavramaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Duran ve hareketli gözlemciye göre hareketi tanımlayabilecektir.
  • Newton tarafından oluşturulan ilkelerle birlikte, hareketli cisimler kavramını ve uygulamalarını karşılaştırabilecektir.
  • Merkezcil kuvvet etkisi altında hareketi açıklayabilecektir.
  • İki ve üç boyutlu rijit cisim hareketi temel prensiplerini karşılaştırabilecektir.
  • Çarpışma analizinin esaslarını tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, mühendislik mekaniği dinamik konularının temel kavramları işlenecektir. Bu amaçla, Newton Mekaniği, parçacık kinematiği, parçacık kinetiği: titreşim, iş ve enerji, impuls ve momentum, çarpışma rijit cismin kinetiği ve titreşimi konuları ele alınmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dinamiğe giriş Mechanics for Engineers: Dynamics, Bölüm 12 (Pearson Education International)
2 Maddesel Noktaların Kinematiği Mechanics for Engineers: Dynamics, Bölüm 12 (Pearson Education International)
3 Maddesel Noktaların Kinematiği Mechanics for Engineers: Dynamics, Bölüm 12 (Pearson Education International)
4 Maddesel Noktaların Kinetiği Mechanics for Engineers: Dynamics, Bölüm 13 (Pearson Education International)
5 Maddesel Noktaların Kinetiği Mechanics for Engineers: Dynamics, Bölüm 13 (Pearson Education International)
6 Maddesel Noktanın Eğrisel Hareketi Mechanics for Engineers: Dynamics, Bölüm 14 (Pearson Education International)
7 Maddesel Noktanın Eğrisel Hareketi Mechanics for Engineers: Dynamics, Bölüm 14 (Pearson Education International)
8 Ara sınav
9 Proje 1 ve 2 izleme Proje 1 ve 2 izleme
10 İş ve Enerji Mechanics for Engineers: Dynamics, Bölüm 15 (Pearson Education International)
11 İş ve Enerji Mechanics for Engineers: Dynamics, Bölüm 15 (Pearson Education International)
12 Proje 1 ve 2 Proje 1 ve 2 izleme
13 Proje 1 ve 2 Proje 1 ve 2 izleme
14 Tekrar Mechanics for Engineers: Dynamics, Bölüm 12-15 (Pearson Education International)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Mechanics for Engineers: Dynamics, by Russell C. Hibbeler, 13th Edition, 2012, ISBN: 0132911272.

Vector Mechanics for Engineers–Dynamics, 8th SI Ed., Beer F. P., Johnston E. R. and Clausen W. E., McGraw-Hill, 2007, ISBN: 9780071258753.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Engineering Mechanics-Dynamics, 5th SI Ed., Meriam J. L., Kraige L. G. and Palm W.J., John Wiley, 2003, ISBN: 9789971514334.

Engineering Mechanics-Dynamics, 11th SI Ed., Hibbeler, R. C., Prentice Hall, 2007, ISBN: 9780137410187.

Engineering mechanics: Dynamics, Soutas-Little, Robert W., Cengage Learning, Toronto, Ont., 2008, ISBN: 978-0495438175.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.