Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 314 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Zemin Mekaniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 314
Bahar
3
2
4
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Zemin mekaniğinin temel teorileriyle ilgili bilgi vermektir. Zemin mekaniği arazi ve laboratuvar deneylerini öğretmektir. Temel mühendisliğine giriş için esas bilgileri öğretmektir. Temel inşaatının tasarım ve uygulamalarını tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Zeminlerin fiziksel ve endeks parametrelerini tanımlayabilecektir.
  • Zeminleri sınıflandırabilecektir.
  • Efektif, toplam gerilme, boşluk suyu basıncı gibi zemindeki gerilme dağılımını karşılaştırabilecektir.
  • Kum veya killi zeminin oturma miktarını hesaplayabilecektir.
  • Zeminin kayma direncini hesaplayabilecektir.
  • Arazi ve laboratuvar deneylerinden elde edilen verileri karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin kapsamında, zemin mekaniğinin temel prensipleri öğrencilere tanıtılacaktır. Zemin sınıflandırma, gerilme, kompaksiyon, konsolidasyon ve kayma direnci problemlerinin çözümünde için gerekli bilgiler kavranacak ve deneyleri yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zeminlerin oluşumu ve fiziksel özellikleri B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition,Bölüm 2
2 Zeminlerin endeks özellikleri B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition,Bölüm 3
3 Zeminlerin sınıflandırılması B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition,Bölüm 5
4 Permeabilite, Darcy yasası ve Kapilarite B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition,Bölüm 7
5 Kompaksiyon B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition,Bölüm 6
6 Toplam ve Efektif gerilmeler B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition,Bölüm 10
7 Zeminde gerilme dağılımı B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition, Bölüm 10
8 Ara Sınav
9 Zeminlerde kayma mukavemeti B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition, Bölüm 12
10 Zeminlerde kayma mukavemeti B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition, Bölüm 12
11 Konsolidasyon B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition, Bölüm 11
12 Konsolidasyon B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition, Bölüm 11
13 Aktif ve pasif zemin gerilmeleri B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition, Bölüm 10
14 Aktif ve pasif zemin gerilmeleri B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition, Bölüm 10
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

B.M. Das (2010), Principles of GeotechnicalEngineering, 7th Edition, Cengage Learning, ISBN: 9780495411307

Önerilen Okumalar/Materyaller

Soil Mechanics, 6th Edition by R.F. Craig, CRC Press, 1997, ISBN:9780419224501

 Soil Mechanics and Foundations, MuniBudhu, John Wiley & Sons Inc., 2010, ISBN: 9780470556849

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.