Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yeraltısuyu Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 440
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 208 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, yeraltı akışını ve taşınımını hakkında bilgi vermek ve yeraltı suyunu modelleme ile analizini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yeraltısuyu mühendisliğinin temellerini tanımlayabilecektir.
  • Toprak özelliklerini betimleyebilecektir.
  • Yüzey altı altyapılarını tasarlayabilecektir.
  • Yeraltı akışlarını analiz edebilecektir.
  • Yüzey altındaki kirletici taşınımını analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında yeraltı akışı ve taşınımı sistemlerinin analizi ve tasarımı işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yeraltı Suyunun Jeolojik Oluşumu The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 2
2 Yeraltı Suyu Akış ve Taşınım Proseslerine Giriş The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 3
3 Doymamış Bölgedeki Toprak Özellikleri ve Nem Hareketi The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 6
4 Sızma The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 7
5 Kuyu Hidroliği ve Akifer Testleri The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 10
6 Kuyu Tasarımı ve İnşaası The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 11
7 Ara Sınav
8 Kıyı Akiferlerine Deniz Suyu Girişi , Yeraltı Suyu ve Isı Akımı The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 12 ve 13
9 Jeofizik Modelleri Kullanarak Hidrolojik Karakterizasyon The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 14
10 Jeofiziksel ve İzleyici Karakterizasyon Yöntemleri The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 15
11 Jeostatik: İnterpolasyon ve İnvers Problemleri The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 16
12 Yeraltı Suyu Kirleticileri The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 17
13 Doymuş Bölgede Reaktif Olmayan Kirletici Taşınımı The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 18
14 Doymuş Bölgede Reaktif Kirletici Taşınımı The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 19
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, CRC Press, 2006, ISBN: 9780849343162.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Groundwater Engineering, Yiqun Tang, Jie Zhou, Ping Yang, Jingjing Yan, Nianqing Zhou, Springer Environmental Science and Engineering, 2017, ISBN: 978-981-10-0668-5.

Groundwater Science, Fitts and Charles, Academic Press, 2012, ISBN: 9780123847058.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
-
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
14
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
-
-
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.