CIVE 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yeraltısuyu Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 440
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  CIVE 208 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yeraltı akışını ve taşınımını hakkında bilgi vermek ve yeraltı suyunu modelleme ile analizini öğretmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yeraltı suyu mühendisliğinin temellerini tanımlayabilir
  • Toprak özelliklerini tanımlayabilir
  • Yüzeyaltı altyapıları tasarlayabilir
  • Yeraltı akışlarını analiz edebilir
  • Yüzeyaltı kirletici taşınımını analiz edebilir
Ders Tanımı Yeraltı akışı ve taşınımının analiz ve tasarımı

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yeraltı Suyunun Jeolojik Oluşumu The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 2
2 Yeraltı Suyu Akış ve Taşınım Proseslerine Giriş The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 3
3 Doymamış Bölgedeki Toprak Özellikleri ve Nem Hareketi The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 6
4 Sızma The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 7
5 Kuyu Hidroliği ve Akifer Testleri The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 10
6 Kuyu Tasarımı ve İnşaası The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 11
7 Ara Sınav The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 2,3,6,7,10 ve 11
8 Kıyı Akiferlerine Deniz Suyu Girişi , Yeraltı Suyu ve Isı Akımı The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 12 ve 13
9 Jeofizik Modelleri Kullanarak Hidrolojik Karakterizasyon The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 14
10 Jeofiziksel ve İzleyici Karakterizasyon Yöntemleri The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 15
11 Jeostatik: İnterpolasyon ve İnvers Problemleri The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 16
12 Yeraltı Suyu Kirleticileri The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 17
13 Doymuş Bölgede Reaktif Olmayan Kirletici Taşınımı The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 18
14 Doymuş Bölgede Reaktif Kirletici Taşınımı The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 19
15 Dersin gözden geçirilmesi The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 2, 3, 6, 7, 10-19
16 Dersin gözden geçirilmesi The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, Bölüm 2, 3, 6, 7, 10-19

 

Dersin Kitabı

The Handbook of Groundwater Engineering, Second Edition, Jacques W. Delleur, CRC Press

Önerilen Okumalar/Materyaller

Groundwater Engineering, Yiqun Tang, Jie Zhou, Ping Yang, Jingjing Yan, Nianqing Zhou, Springer Environmental Science and Engineering

Groundwater Science, Fitts and Charles, Academic Press (2012)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest