Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 316 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnşaat Mühendisleri için Sayısal Yöntemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 316
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  MATH 154 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, mühendislikteki bir süreci veya problemi tanımlayan denklemlerin çözümünde yaygın olarak kullanılan nümerik analiz tekniklerini öğretmek, İnşaat Mühendisliği alanındaki uygulamalarını sunmak ve öğrencilerin bu teknikleri bilgisayar programlama dili kullanarak basit algoritmalar ile kullanmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karmaşık matematiksel modelleri açıklayabilecektir.
  • Doğrusal olan ve doğrusal olmayan problemleri çözebilecektir.
  • Veri setlerine eğri uydurma işlemini tanımlayabilecektir.
  • Sayısal türev ve sayısal integral işlemlerini açıklayabilecektir.
  • Diferansiyel denklemleri nümerik analiz ile çözebilecektir.
  • Nümerik analiz tekniklerinin İnşaat Mühendisliğindeki uygulamalarını tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında lineer denklem sistemlerinin çözümü, iterasyon metodları, interpolasyon ve lineer olmayan denklemlerin numerik çözümü, işlenecektir. Sıradan diferansiyel denklemlerin numerik çözümü incelenecek, başlangıç ve sınır değer problemleri, sonlu farklar metodu öğrenilecektir. Ders kapsamında öğrenilen yöntemler inşaat mühendisliği problemlerinde uygulamalarında işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 MATLAB’in Temelleri ve MATLAB ile Programlama Bölüm-2; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
2 Nümerik analize giriş, hata analizi Bölüm-4; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
3 Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümü: Yarılama yöntemi Bölüm-5; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
4 Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümü: Newton Raphson yöntemi, mühendislik uygulamaları Bölüm-6; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
5 Lineer denklem sistemlerinin çözümü: Gauss eliminasyon yöntemi Bölüm-9; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
6 Lineer denklem sistemlerinin çözümü: LU factorization yöntemi, mühendislik uygulamaları Bölüm-10; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
7 1. Arasınav
8 Regresyon analizi: En küçük kareler yöntemi, mühendislik uygulamaları Bölüm-14; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
9 Eğri uydurma: interpolasyon polinomları, mühendislik uygulamaları Bölüm-17; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
10 Sayısal integral Bölüm-19; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
11 Sayısal integral, mühendislik uygulamaları Bölüm-19; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
12 2. Arasınav
13 Sayısal türev, mühendislik uygulamaları Bölüm-21; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
14 Diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümleri ve mühendislik uygulamaları Bölüm-22; Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, Steven C. Chapra
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Steven, C. Chapra. Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists. Fourth Edition, McGraw-Hill, 2018. ISBN: 0073401102

Önerilen Okumalar/Materyaller

Amos Gilat, Vish Subramaniam. Numerical Methods for Engineers and Scientists: An Introduction with Applications using MATLAB, 3rd Edition, Wiley, ISBN: 978-1118554937.

Timothy Sauer. Numerical Analysis, 3rd Edition, Pearson Education,ISBN: 978-0134696454. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.