CIVE 444 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Su İletim ve Dağıtım Sistemlerinin Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 444
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  CIVE 305 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hidrolik altyapılarının tasarımının analiz edilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel su iletim ve dağıtım yapılarının tasarımını açıklayabilir.
  • Örnek bir şehir veya ilçe için nüfus ve debi tahmini yapabilir.
  • Hidrolik branşındaki altyapıları açıklayabilir.
  • Temel Akışkanlar Mekaniği bilgilerini kullanabilir.
  • Entegre Su Yönetimi kavramını açıklayabilir.
Ders Tanımı Suyun kaynağından alınarak şehre iletilmesi ve dağıtılması için kullanılan mühendislik altyapılarının tasarımını kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kentsel Su Sistemlerine Giriş Introduction to Urban Water Distribution, Nemanja Trifunovic, UNESCO-IHE Lecture Note Series, Bölüm 1
2 Hidrolojik Döngü Introduction to Urban Water Distribution, Nemanja Trifunovic, UNESCO-IHE Lecture Note Series, Bölüm 2
3 Su Kaynakları Introduction to Urban Water Distribution, Nemanja Trifunovic, UNESCO-IHE Lecture Note Series, Bölüm 3
4 Nüfus Tahmini ve Debi Hesapları Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 1
5 Su Alma Yapılarına Giriş Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 2
6 Su Alma Yapıları (Yeraltı Suları) Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 3
7 Su Alma Yapıları (Kuyular) Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 4
8 Ara sınav Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 1-4
9 Su İletim Yapılarına Giriş Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 5
10 İsale Hatları (Cazibeli) Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 6
11 İsale Hatları (Terfili) Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 7
12 Hazne ve Rezervuarlar Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 8
13 Şebeke Dağıtım Sistemlerine Giriş Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 9
14 Şebeke Dağıtım Sistemleri (Ölü Nokta Metodu) Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 10
15 Şebeke Dağıtım Sistemleri (Hardy Cross Metodu) Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 11
16 Dersin gözden geçirilmesi Introduction to Urban Water Distribution, Nemanja Trifunovic, UNESCO-IHE Lecture Note Series, Bölüm 1-3, Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, Bölüm 1-11

 

Dersin Kitabı

Introduction to Urban Water Distribution, Nemanja Trifunovic, UNESCO-IHE Lecture Note Series, Taylor&Francis Group, 2006

 

Water Distribution Systems Handbook, Larry W. Mays, McGraw-Hill, 1999

Önerilen Okumalar/Materyaller

Design of Water Supply Pipe Networks, Prabhata K. Swamee, Ashok K. Sharma, Wiley, 2008

 

Water Transmission and Distribution, Principles and Practices of Water Supply Operations, AWWA, 4th Edition, 2010

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
24
    Toplam
176

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest