Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

ME 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Nano Malzemeler ve Nanoteknoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 460
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  ME 202 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere yeni gelişen teknolojiler için nano malzemeler, nanoteknolojide kullanılan karakterizasyon ve üretim yöntemleri, nano malzemelerin özellikleri ve kullanım alanları hakkında kapsamlı bilgiler vermektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nano malzemeleri boyutlarına göre sınıflandırabilecektir.
  • Nano malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile kullanım alanlarını tartışabilecektir.
  • Nanoteknolojide kullanılan karakterizasyon tekniklerini karşılaştırabilecektir.
  • Nano malzeme üretiminde kullanılan yukarıdan-aşağıya ve aşağıdan-yukarıya yaklaşımlarını tanımlayabilecektir.
  • Nanoteknolojide kullanılan mikro fabrikasyon ve nano fabrikasyon tekniklerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğinde, nano malzemelerin tanımı, sınıflandırılması, özellikleri, teknolojik uygulamaları, nanoteknolojide kullanılan karakterizasyon ve üretim teknikleri ile mikro fabrikasyon ve nano fabrikasyon teknikleri bulunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nanomalzemeye ve nanoteknolojiye giriş, Temel kavramlar Bölüm 1 Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, T. Pradeep, 2012 McGraw Hill Education
2 Atomik Seviyedeki Karakterizasyon Teknikleri: Taramalı Elektron Mikroskobu Bölüm 2 Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, T. Pradeep, 2012 McGraw Hill Education
3 Atomik Seviyedeki Karakterizasyon Teknikleri: Geçirimli Elektron Mikroskobu Bölüm 2 Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, T. Pradeep, 2012 McGraw Hill Education
4 Atomik Seviyedeki Karakterizasyon Teknikleri: Atomik Kuvvet Mikroskobu Bölüm 3 Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, T. Pradeep, 2012 McGraw Hill Education
5 Atomik Seviyedeki Karakterizasyon Teknikleri: Taramalı Tünelleme Mikroskobu Bölüm 3 Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, T. Pradeep, 2012 McGraw Hill Education
6 Tekrar ve Ara Sınav-I
7 Kaplama Yöntemlerinde Kullanılan Pompaların Özellikleri Bölüm 7 Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, M.J. Madaou, Taylor and Francis Group
8 Fiziksel Buhar Biriktirme Teknikleri Bölüm 7 Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, M.J. Madaou, Taylor and Francis Group
9 Kimyasal Buhar Biriktirme Teknikleri Bölüm 7 Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, M.J. Madaou, Taylor and Francis Group
10 Temiz Odaların Özellikleri Bölüm 1 Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, M.J. Madaou, Taylor and Francis Group
11 Tekrar ve Ara Sınav-II Bölüm 1 Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, M.J. Madaou, Taylor and Francis Group
12 Mikrofabrikasyon Teknikleri Bölüm 1 Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, M.J. Madaou, Taylor and Francis Group
13 Nanolitografi Teknikleri Bölüm 7 Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, M.J. Madaou, Taylor and Francis Group
14 Nanomalzemeler: 0B, 1B, 2B Malzemeler Bölüm 20 Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, T. Pradeep, 2012 McGraw Hill Education
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, T. Pradeep, 2012 McGraw Hill Education, ISBN: 9781259007323

Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, M.J. Madaou, Taylor and Francis Group, 2012 , ISBN 9780849331800

Önerilen Okumalar/Materyaller

1. Recent articles will be cited as reference materials during some of the classes.

2. Nanoscience, H.E.Schaefer, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010,ISBN: 9783642105593

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
12
24
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.