CIVE 420 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Yapı Statiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 420
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yapı tasarımına yardımcı olacak unsurları vermektir. Bu unsurlar yapısal elemanların güvenliğinin ve işlevselliğinin sayısal olarak değerlendirilmesine olanak sağlar. Bu dersi tamamlayan öğrenciler hem basit el hesaplarını hem de bilgisayar destekli yapı statiği çözüm tekniklerini ayrıca bu iki yaklaşımı birbiriyle kıyaslayabilecek teknik öğrenmiş olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapısal elemanların işlevselliğini ve güvenliğini sayısal olarak tespit edebilecek.
  • Yapısal elemanlardaki içsel kuvvetleri ve yapı sisteminin farklı yüklemeler altında deformasyon bazlı tepkisini belirleyebilecek.
  • Hareketli yüklerin etkisindeki izostatik sistemlerde yapı statiği analizi yapabilecek.
  • Denge denklemlerini kullanarak yapısal elemanlardaki içsel kuvvet ve bileşke gerilmeleri belirleyebilecek.
  • Yapı sisteminin deforme olmuş şeklini çizebilecek ve yaklaşık analiz yöntemleriyle elde ettiği sonuçları bilgisayar destekli çözümleri ile karşılaştırabilcek.
Ders Tanımı Klasik yöntemlerle hiperstatik sistemlerin yapısal analizi. Matris yöntemler ile klasik yöntemlerin uygulanması. Direkt stiffness formülasyonu ve yöntemi. Doğrusal analiz.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, derse genel bakış ve temel kavramlar Bölüm-1-2; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
2 Hareketli yükler ve tesir çizgileri Bölüm-8; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
3 Kirişler için tesir çizgileri Bölüm-8; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
4 Kafes Sistemler için tesir çizgileri Bölüm-8; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
5 Bernoulli virtüel deplasman prensibi Bölüm-10; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
6 Hiperstatik kiriş ve çerçevelerin açı yöntemiyle analizi Bölüm-12; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
7 Tekrar Bölüm-8-10-12; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
8 Kross-moment dağıtım yöntemi Bölüm-13; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
9 Kross moment dağıtım yöntemi uygulamaları Bölüm-13 “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
10 Yaklaşık yöntemlerle hiperstatik sistemlerin analizi Bölüm-15; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
11 Makasların direkt stiffness yöntemi ile matris analizi Bölüm-17; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
12 Kirişlerin direkt stiffness yöntemi ile matris analizi Bölüm-18; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
13 Çerçevelerin direkt stiffness yöntemi ile matris analizi Bölüm-18; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
14 Çerçevelerin direkt stiffness yöntemi ile matris analizi Bölüm-18; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
15 Tekrar Bölüm-13-15-17-18; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
16 Final Bölüm-8-10-12 ve 13-15-17-18; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011

 

Dersin Kitabı K.M. Leet, C.M. Uang, A.M. Gilbert, Fundamentals of Structural Analysıs, 4/e, MC Graw-Hill.
Önerilen Okumalar/Materyaller H.H. West, L.F. Geschwinder, Fundamentals of Structural Analysis, John Wiley ve Sons.R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Pearson.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
176

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest