Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 425 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 425
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 301 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 309 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı farklı yük kombinasyonları altında 2 veya 3 boyutlu yapı sistemlerinin analizinin ve tasarımının yapısal analiz programları kullanılarak modellenmesi ve statik ve dinamik analizlerinin gerçekleştirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Taşıyıcı sistem elemanlarını tasarlayabilecektir.
 • Yapısal analiz programlarını kullanarak çeşitli yük durumları altında yapı sistemlerini 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak analiz edebilecektir.
 • Ticari yazılımların ara yüzlerini ve komutlarını açıklayabilecektir.
 • Dış yükler etkisi altında yer değiştirmeleri hesaplayabilecektir.
 • Taşıyıcı sistem analiz ve tasarımı ile oluşturulan çıktıları analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan paket program tanıtılarak yapı modellemesi hakkında temel bilgiler verilecektir. SAP2000 programı arayüzü tanıtılarak bir yapı sistemi modellenmesinde kabul edilen yönetmelik koşullarına uygun olarak perde-çerçeve sistemlerin modellenmesi ve tasarımı yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, derse genel bakış ve temel kavramlar Bölüm 14 - R. C. Hibbeler, “Structural Analysis,” 9th Ed. in SI Units, Pearson, 2017.
2 Rijitlik Yöntemi Kullanarak Kafes Sistem Analizi Yapısal Analiz için Matris Cebiri Bölüm 14 - R. C. Hibbeler, “Structural Analysis,” 9th Ed. in SI Units, Pearson, 2017.
3 Rijitlik Yöntemi Kullanarak Kiriş Analizi Bölüm 16 - R. C. Hibbeler, “Structural Analysis,” 9th Ed. in SI Units, Pearson, 2017.
4 Rijitlik Yöntemi Kullanarak Düzlem Çerçeve Analizi Bölüm 16 - R. C. Hibbeler, “Structural Analysis,” 9th Ed. in SI Units, Pearson, 2017.
5 Yapısal Modelleme ve Bilgisayarda Analiz SAP2000’de Yapısal Modelin Bileşenleri Bölüm 17 - R. C. Hibbeler, “Structural Analysis,” 9th Ed. in SI Units, Pearson, 2017. ---------------------------------------------- Bölüm 1 - Doran, B., Bozer, A., Akbaş, B. ve Şenol, E., “Yapı Mühendisliği Problemlerinde SAP2000 Uygulamaları”, 2019, Birsen Yayınevi, ISBN: 9789755116891.
6 SAP2000 Kullanıcı Arayüzü Şablonları Kullanarak Analiz Modelleri Oluşturmak “SAP2000 Graphic User Interface Manual,” Computers and Structures, Inc., 1998. ----------------------------------------------Bölüm 2 - Doran, B., Bozer, A., Akbaş, B. ve Şenol, E., “Yapı Mühendisliği Problemlerinde SAP2000 Uygulamaları”, 2019, Birsen Yayınevi, ISBN: 9789755116891.
7 Uygulama I: Kiriş Analizi Uygulama II: Düzlem Kafes Analizi Bölüm 2 - Doran, B., Bozer, A., Akbaş, B. ve Şenol, E., “Yapı Mühendisliği Problemlerinde SAP2000 Uygulamaları”, 2019, Birsen Yayınevi, ISBN: 9789755116891.
8 Ara Sınav
9 Uygulama III: Düzlem Çerçeve Analizi Bölüm 3 - Doran, B., Bozer, A., Akbaş, B. ve Şenol, E., “Yapı Mühendisliği Problemlerinde SAP2000 Uygulamaları”, 2019, Birsen Yayınevi, ISBN: 9789755116891.
10 Uygulama IV: 3B Çerçeve Analizi Bölüm 3 - Doran, B., Bozer, A., Akbaş, B. ve Şenol, E., “Yapı Mühendisliği Problemlerinde SAP2000 Uygulamaları”, 2019, Birsen Yayınevi, ISBN: 9789755116891.
11 Uygulama V: Perde Duvar Modelleme Yöntemleri Bölüm 10 - SAP2000 v19 CSI Analysis Reference Manual, Computers and Structures, Inc., 2016.
12 Yapı Dinamiğinin Temelleri Bölüm 3 - H. Sucuoğlu, S. Akkar, “Introduction to Earthquake Engineering,” Lecture Notes, 2011.
13 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde Doğrusal Hesap Yöntemleri Bölüm 4, 5 - H. Sucuoğlu, S. Akkar, “Introduction to Earthquake Engineering,” Lecture Notes, 2011. Bölüm 1-4 - Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018.
14 Uygulama IV: Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre 3B Çerçeve-Perde Sistemin Analizi Bölüm 4 - Doran, B., Bozer, A., Akbaş, B. ve Şenol, E., “Yapı Mühendisliği Problemlerinde SAP2000 Uygulamaları”, 2019, Birsen Yayınevi, ISBN: 9789755116891.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
 1. R. C. Hibbeler, “Structural Analysis,” 9th Ed. in SI Units, Pearson, 2017.
 2. “Getting Started with SAP2000,” Computers and Structures, Inc., 2016.
 3. Doran, B., Bozer, A., Akbaş, B. ve Şenol, E., “Yapı Mühendisliği Problemlerinde SAP2000 Uygulamaları”, 2019, Birsen Yayınevi, ISBN: 9789755116891.
 4. “SAP2000 Graphic User Interface Manual,” Computers and Structures, Inc., 1998.
 5. H. Sucuoğlu, S. Akkar, “Introduction to Earthquake Engineering,” Lecture Notes, 2011.
 6. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018.
 7. SAP2000 v19 CSI Analysis Reference Manual, Computers and Structures, Inc., 2016.
Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. McGuire, W., Gallagher, R. H., & Ziemian, R. D. (2000). Matrix structural analysis.
 2. M.Asghar Bhatti, “Fundamental Finite Element Analysis and Applications”, Wiley, 2005, ISBN: 9780471648086.
 3. Altunışık, A.C., Ateş, Ş., Adanur, S., “İnşaat Mühendisliğinde SAP2000 Uygulamaları”, 2020, ISBN: 9786058185418.
 4. Darılmaz, K., “Örneklerle SAP2000 v20”, 2018, Birsen Yayınevi, 9789755112848
 5. Lecture Notes

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
35
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
10
50
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.