CIVE 414 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel İnşaatı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 414
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 303 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Temel Mühendisliği için genel kuralları öğretmek, bu kurallar yardımı ile inşaat mühendiliği yapılarının temelerini, istinat duvarlarının ve derin kazıların dizaynının gerçekleştirilmesi sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Arazide yapılan deney sonuçlarının değerlendirilmesi
  • Yüzeysel temellerin dizaynı
  • Derin temellerin dizaynı
  • İstinat yapılarının dizaynı
  • Derin kazıların dizaynı
Ders Tanımı Zeminlerin mühendislik parametreleri, arazi çalışmaları, yüzeysel temeller, radye temeller, yansal toprak basınçları, istinat duvarları, derin kazılar, derin temeller, shaft temeller ve zemin iyileştirrilmesi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zeminlerin mühendislik özellikleri Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 1)
2 Arazi çalışmaları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 2)
3 Yüzeysel temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 3)
4 Yüzeysel temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 4)
5 Yüzeysel temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 5)
6 Radye temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 6)
7 Yansal toprak basınçlerı ve istinat duvarları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 7)
8 Yansal toprak basınçlerı ve istinat duvarları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 8)
9 Kesişen kazıklar Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 9)
10 Derin kazılar Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 10)
11 Derin kazılar Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 11)
12 Derin kazılar Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 12)
13 Şaft temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 13)
14 Zemin iyileştirme uygulamaları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 14)
15 Tekrar Kitaptan ilgili bölümün okunması
16 Final Kitaptan ilgili bölümün okunması

 

Ders Kitabı Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication\n\nDers
Önerilen Okumalar/Materyaller web- sitesi- ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
14
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

X
8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest