CIVE 414 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel İnşaatı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 414
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 303 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Temel Mühendisliği için genel kuralları öğretmek, bu kurallar yardımı ile inşaat mühendiliği yapılarının temelerini, istinat duvarlarının ve derin kazıların dizaynının gerçekleştirilmesi sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Arazide yapılan deney sonuçlarının değerlendirilmesi
  • Yüzeysel temellerin dizaynı
  • Derin temellerin dizaynı
  • İstinat yapılarının dizaynı
  • Derin kazıların dizaynı
Ders Tanımı Zeminlerin mühendislik parametreleri, arazi çalışmaları, yüzeysel temeller, radye temeller, yansal toprak basınçları, istinat duvarları, derin kazılar, derin temeller, shaft temeller ve zemin iyileştirrilmesi

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zeminlerin mühendislik özellikleri Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 1)
2 Arazi çalışmaları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 2)
3 Yüzeysel temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 3)
4 Yüzeysel temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 4)
5 Yüzeysel temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 5)
6 Radye temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 6)
7 Yansal toprak basınçlerı ve istinat duvarları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 7)
8 Yansal toprak basınçlerı ve istinat duvarları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 8)
9 Kesişen kazıklar Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 9)
10 Derin kazılar Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 10)
11 Derin kazılar Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 11)
12 Derin kazılar Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 12)
13 Şaft temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 13)
14 Zemin iyileştirme uygulamaları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 14)
15 Tekrar Kitaptan ilgili bölümün okunması
16 Final Kitaptan ilgili bölümün okunması

 

Dersin Kitabı Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication\n\nDers
Önerilen Okumalar/Materyaller web- sitesi- ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
-
-
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
13
Proje
-
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
5
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
147

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest