Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 414 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel İnşaatı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 414
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 303 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 314 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Temel Mühendisliği için genel kuralları öğretmek, bu kurallar yardımı ile inşaat mühendisliği yapılarının temellerini, istinat duvarlarının ve derin kazıların projelendirilmesini gerçekleştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Arazide yapılan deney sonuçlarını analiz edebilecektir.
  • Yüzeysel temellerin projelendirme esaslarını açıklayabilecektir.
  • Derin temeller ile yüzeysel temelleri karşılaştırabilecektir.
  • İstinat yapılarının projelendirilme esaslarını açıklayabilecektir.
  • Yanal toprak basınçlarını hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında zeminlerin mühendislik parametreleri ve arazi çalışmalarının ana ilkeleri ele alınmaktadır. Ders kapsamında yüzeysel temeller, radye temeller, yanal toprak basınçları, istinat duvarları, derin kazılar, derin temeller, shaft temeller ve zemin iyileştirilmesi işlenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zeminlerin mühendislik özellikleri Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 1)
2 Arazi çalışmaları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 2)
3 Yüzeysel temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 3)
4 Temellerin taşıma gücü Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 4)
5 Yüzeysel temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 5)
6 Radye temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 6)
7 Yanal toprak basınçlerı ve istinat duvarları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 7)
8 Yanal toprak basınçlerı ve istinat duvarları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 8)
9 Ara Sınav
10 Palplanş duvar Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 10)
11 Kazıklı Temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 11)
12 Kazıklı Temeller Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 12)
13 Zemin iyileştirme uygulamaları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 14
14 Zemin iyileştirme uygulamaları Geotechnical Properties of Soil, Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication (Bölüm 14)
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Braja M. Das, Principles of Foundation Engineering, Sixth Edition, Thomson Publication, 2006, ISBN: 9788131502020.

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Ders notları

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
-
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
30
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.