Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

EEE 281 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Matematiği I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 281
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 153 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Vektör uzayları, GramSchmidt, doğrusal eşlemler ve dizeyler, doğrusal işlevseller, devrik dönüşüm dizeyi ve ikilik, çekirdek, görüntü ve rütbe, tersyüz edilebilme, üçgenleştirme, belirteçler ve çoklu doğrusal şekiller, dizeylerin kuvvetleri ve üstleri, özvektörler, özuzaylar, tekil değer çözülmesi, Jordan normal şekli. Simetrik Hermitian ve artı kesin dizeyler, köşegenleştirme, bütün dizeyler. Birinci mertebeden türevli denklemler; ayrılabilen türevli denklemler, doğrusal türevli denklemler, yüksek mertebeden doğrusal türevli denklemler; parametrelerin değişimi yöntemi, mertebe düşürme, sabit katsayılı denklemler; belirsiz katsayılar yöntemi. Laplace dönüşümü; temel tanımlar ve kuramlar, başlangıç değer problemlerinin çözümü, katlanma, delta ve aktarım işlevleri. Doğrusal türevli denklem sistemleri. Türevli denklemlerin çözümünde kullanılan dizey yöntemleri: özdeğerler ve özvektörler, dizey üssü, parametrelerin değişkenliği. MATLAB kullanımı ile çeşitli problemlerin çözülmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vektör uzayları, Gram-Schmidt, doğrusal eşlemler ve dizeyler, doğrusal işlevseller, devrik dönüşüm dizeyi ve ikilik, çekirdek, görüntü ve rütbe, tersyüz edilebilme, üçgenleştirme, belirteçler ve çoklu doğrusal şekiller, dizeylerin kuvvetleri ve üstleri, öz-vektörler, öz-uzaylar, tekil değer çözülmesi, Jordan normal şekli, gibi doğrusal cebirin temel ilkelerini açıklar,
  • Birinci mertebeden türevli denklemler; ayrılabilen türevli denklemler, doğrusal türevli denklemler ve yüksek mertebeden doğrusal türevli denklemleri çözümler,
  • Parametrelerin değişimi yöntemi, mertebe düşürme gibi yöntemleri türevli denklemlerin çözümünde uygular,
  • Sabit katsayılı denklemler; belirsiz katsayılar yöntemini türevli denklemlerin çözümünde kullanır,
  • Laplace dönüşümünü başlangıç değer problemlerinin çözümlenmesinde kullanır,
  • Çok bilinmeyenli türevli denklemlerden oluşan problemleri doğrusal cebir ve uygulamalı dizey kuramı aracılığı ile çözümlerler.
Ders Tanımı Vektör uzayları, GramSchmidt, doğrusal eşlemler ve dizeyler, doğrusal işlevseller, devrik dönüşüm dizeyi ve ikilik, çekirdek, görüntü ve rütbe, tersyüz edilebilme, üçgenleştirme, belirteçler ve çoklu doğrusal şekiller, dizeylerin kuvvetleri ve üstleri, özvektörler, özuzaylar, tekil değer çözülmesi, Jordan normal şekli. Simetrik Hermitian ve artı kesin dizeyler, köşegenleştirme, bütün dizeyler. Birinci mertebeden türevsel denklemler; ayrılabilen türevsel denklemler, doğrusal türevsel denklemler,  yüksek mertebeden doğrusal türevsel denklemler; parametrelerin değişimi yöntemi, mertebe düşürme, sabit katsayılı denklemler; belirsiz katsayılar yöntemi. Laplace dönüşümü; temel tanımlar ve kuramlar, başlangıç değer problemlerinin çözümü, katlanma, delta ve aktarım işlevleri. Doğrusal türevsel denklem sistemleri. Türevsel denklemlerin çözümünde kullanılan dizey yöntemleri: özdeğerler ve özvektörler, dizey üssü, parametrelerin değişkenliği. MATLAB kullanımı ile çeşitli problemlerin çözülmesi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matrices and Determinants / Dizey ve Belirteçler Systems of Linear Equations. Matrices and Matrix Operations. Inverses of Matrices. Kısım 1. / Chapter 1 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
2 Special Matrices and Additional Properties of Matrices. Determinants. Further Properties of Determinants. Proofs of Theorems on Determinants. Kısım 1. / Chapter 1 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
3 Vector Spaces / Vektör Uzayları Vector Spaces. Subspaces and Spanning Sets. Linear Independence and Bases. Dimension; Nullspace, Rowspace, and Column Space. Wronskians Kısım 2. / Chapter 2 . • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
4 First Order Ordinary Differential Equations / Birinci Mertebeden Türevli Denklemler Introduction to Differential Equations. Separable Differential Equations. Exact Differential Equations. Linear Differential Equations. Kısım 3. / Chapter 3 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
5 More Techniques for Solving First Order Differential Equations. Modeling With Differential Equations. Reduction of Order. The Theory of First Order Differential Equations. Numerical Solutions of Ordinary Differential Equations. Kısım 3. / Chapter 3 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
6 Linear Differential Equations / Doğrusal Türevli Denklemler The Theory of Higher Order Linear Differential Equations. Homogenous Constant Coefficient Linear Differential Equations. The Method of Undetermined Coefficients. The Method of Variation of Parameters. Some Applications of Higher Order Differential Equations Kısım 4. / Chapter 4 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
7 Linear Transformations, Eigenvalues, and Eigenvectors / Doğrusal Dönüşümler, Özdeğerler, ve Özvektörler Linear Transformations. The Algebra of Linear Transformations; Differential Operators and Differential Equations. Matrices for Linear Transformations. Kısım 5. / Chapter 5 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
8 Eigenvectors and Eigenvalues of Matrices. Similar Matrices, Diagonalization, and Jordan Canonical Form.Eigenvectors and Eigenvalues of Linear Transformations Kısım 5. / Chapter 5 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
9 Systems of Differential Equations / Türevli Denklem Sistemleri The Theory of Systems of Linear Differential Equations. Homogenous Systems with Constant Coefficients: The Diagonalizable Case. Kısım 6. / Chapter 6 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
10 Homogenous Systems with Constant Coefficients: The Nondiagonalizable Case. Nonhomogenous Linear Systems. Nonhomogenous Linear Systems Kısım 6. / Chapter 6 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
11 Converting Differential Equations to First Order Systems. Applications Involving Systems of Linear Differential Equations. 2x2 Systems of Nonlinear Differential Equations. Kısım 6. / Chapter 6 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
12 Laplace Transform / Laplace Dönüşümü Definition and Properties of the Laplace Transform. Solving Constant Coefficient Linear Initial Value Problems with Laplace Transforms Kısım 7. / Chapter 7 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
13 The Step Functions, Impulse Functions and the Delta Function. Convolution Integrals. Systems of Linear Differential Equations. Kısım 7. / Chapter 7 . • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
14 Power Series Solutions to Linear Differential Equations / Doğrusal Türevli Denklemlerin Serilerle Çözümü Introduction to Power Series Solutions. Series Solutions for Second Order Linear Differential equations. Kısım 8. / Chapter 8 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
15 Euler Type Equations. Series Solutions Near a Regular Singular Point.. Kısım 8. / Chapter 8 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
16 Inner Product Spaces / Dahili Çarpım Uzayları Inner Product Spaces. Orthonormal Bases Schur's Theorem and Symmetric Matrices. Kısım 9. / Chapter 9 • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122

 

Ders Kitabı • Linear Algebra and Differential Equations, 1/E, Peterson & Sochacki ©2002 AddisonWesley Published:07/24/2001, ISBN10: 0201662124, ISBN13: 9780201662122
Önerilen Okumalar/Materyaller • Differential Equations and Linear Algebra, 3/E, Edwards & Penney, ©2010, PrenticeHall, Published:10/10/2008, ISBN10: 0136054250, ISBN13: 9780136054252 • Differential Equations and Linear Algebra, 3/E, Goode & Annin, ©2008 PrenticeHall, Published:03/13/2007, ISBN10: 0130457949, ISBN13: 9780130457943 • Elementary Differential Equations, 6/E, Edwards & Penney ©2008, Pearson, ISBN10: 0132397307, ISBN13: 9780132397308• Differential Equations and Linear Algebra, 3/E, Edwards & Penney, ©2010 , PrenticeHall, Published:10/10/2008ISBN10: 36054250, ISBN13: 9780136054252 • Advanced Modern Engineering Mathematics, 3/E, James & James, ©2004 , PrenticeHall, Published:07/21/2005, ISBN10: 0130454257, ISBN13: 9780130454256 • Advanced Engineering Mathematics, 2/E, Greenberg ©1998 , PrenticeHall, Published: 01/08/1998, ISBN10: 0133214311, ISBN13: 9780133214314

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
10
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
178

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.