Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hidromekanik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 305
Güz
3
2
4
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 208 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı temel akışkanlar mekaniği prensiplerini uygulamak, süreklilik, momentum ve enerji denklemlerini kullanarak çeşitli boru hatları ve açık kanal problemlerinin çözümünü öğretmek ve hidrolik yapıların tasarımını tartışmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hidromekanik olayları tanımlayan matematiksel ve mühendislik bilgilerini uygulayabilecektir.
  • Hidromekanik teoriyi kullanarak deney sonuçlarını yorumlayabilecektir.
  • Boru hatlarının analiz ve tasarım prensiplerini açıklayabilecektir.
  • Açık kanal akımlarının analiz ve tasarımını gerçekleştirebilecektir.
  • Su makinesi içeren sistemleri analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, hidromekanik ile ilgili temel kavramları verilecektir. Ders kapsamında, boyut analizinin önemi vurgulanarak borulu sistemler ve basınçlı akımlar ile ilgili çözüm yöntemlerinin öğretilecektir. Model teorisinin, su makinalarının, serbest yüzeyli akımların, kapakların ve savakların tasarım kurallarının kavranması sağlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Akışkanlar mekaniği genel tekrarı Hidromekaniğin tarihçesi Bölüm-1-7 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.
2 Borulu sistemlerin hidrolik hesabı Borularda süreklilik ve hareket denklemleri Bölüm. 8;:Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.
3 Farklı akış rejimlerinde hız profilleri Borularda enerji kayıpları Sürekli enerji kayıpları Bölüm. 8;: Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018..
4 Borularda yersel enerji kayıpları Boru sistemleri Bölüm. 8 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018..
5 Debi ve akım hızı ölçümü Bölüm. 8 ve 14 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.
6 Akışkan akımının diferansiyel analizi.Navier-Strokes denklemi Bölüm. 9-10 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018..
7 Ara sınav
8 Açık kanal hidroliği.Akım türleri. En uygun kesit Maksimum debi ve maksimum hız Bölüm. 13: Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018. Bölüm 3: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
9 Açık kanallarda özgül enerji prensibi Özgül enerji-derinlik bağıntısı Debi-derinlik bağıntısı Nehir ve sel rejimi Bölüm. 13 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.
10 Üniform olmayan akımın hesabı Su yüzeyinin diferansiyel denklemi Hidrolik sıçrama En kesit değişimlerinin su yüzeyi profiline etkisi Bölüm. 13 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.
11 En kesit değişimlerinin su yüzeyi profiline etkisi Bölüm. 13: Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.Bölüm 3 : Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
12 En kesit değişimleri problemlerinin matematiksel incelenmesi Heterojen kesitlerin hesabı Orifis ve lüleler, Kapaklar Bölüm. 13 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010. Bölüm 3 ve 4: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
13 Akım kontrolü ve ölçümü.2. Ara Sınav Bölüm. 13 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010.. Bölüm 4: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
14 Dış akım.Sürükleme ve Kaldırma Bölüm. 11 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010. Bölüm 5: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018. ISBN: 978935316 6212

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

White, F.M.,Fluid Mechanics, McGraw Hill , New York , Sixth Edition., 2006, ISBN: 9780072938449

Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013, ISBN: 9789754414097

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.