CIVE 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hidromekanik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 305
Güz
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 208 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı temel akışkanlar mekaniği prensiplerini uygulamak, süreklilik, momentum ve enerji denklemlerini kullanarak çeşitli boru hatları ve açık kanal problemlerinin çözümünü öğretmek ve hidrolik yapıların tasarımını tartışmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fiziksel olayları tanımlayan matematiksel ve mühendislik bilgilerini kullanma yeteneğini artırmak
  • Fiziksel teoriyi kullanarak deney yapabilme ve deney sonuçlarını analiz etme becerisini arttırmak
  • Boru hatları ve açık kanalların analiz ve dizayn prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • Enerji kayıpları hakkında bilgi edinmek
  • Akım çeşitlerini incelemek
Ders Tanımı Boyut Analizi, Model Teorisi, Boru Sistemleri, Basınçlı Akımlar, Serbest Yüzeyli Akımlar

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Akışkanlar mekaniği genel tekrarı Hidromekaniğin tarihçesi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
2 Borulu sistemlerin hidrolik hesabı Borularda süreklilik ve hareket denklemleri Bölüm. 8;: Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010.
3 Farklı akış rejimlerinde hız profilleri Borularda enerji kayıpları Sürekli enerji kayıpları Bölüm. 8;: Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010.
4 Borularda yersel enerji kayıpları Boru sistemleri Bölüm. 8 : Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010.
5 Boru sistemleri (devam) Pompalar ve türbinler Su Makinesi içeren sistemler Su dağıtım şebekeleri Bölüm. 8 and 12 : Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010. Bölüm. 2: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
6 Açık kanal hidroliği Akım türleri 1.Ara Sınav Bölüm. 10 : Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010.
7 Bir kesitte basınç dağılımı Bir kesitte hız dağılımı Enerji kaybı Üniform akımın hesabı, Chezy ve Manning denklemleri Taşkın yataklı kanalların hesabı Bölüm. 10 : Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010. Bölüm 3: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
8 En uygun kesit Maksimum debi ve maksimum hız Bölüm. 7: Chow V. T., Open Channel Hydraulics, McGraw-Hill, 1986. Bölüm 3: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
9 Açık kanallarda özgül enerji prensibi Özgül enerji-derinlik bağıntısı Debi-derinlik bağıntısı Nehir ve sel rejimi Bölüm. 10 : Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010.
10 Üniform olmayan akımın hesabı Su yüzeyinin diferansiyel denklemi Hidrolik sıçrama En kesit değişimlerinin su yüzeyi profiline etkisi Bölüm. 10 : Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010.
11 En kesit değişimlerinin su yüzeyi profiline etkisi Bölüm. 17: Chow V. T., Open Channel Hydraulics, McGraw-Hill, 1986. Bölüm 3: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
12 En kesit değişimleri problemlerinin matematiksel incelenmesi Heterojen kesitlerin hesabı Orifis ve lüleler, Kapaklar Bölüm. 10 : Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010. Bölüm 3 and 4: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
13 Savaklar, dolu savaklar Tekrar 2. Ara Sınav Bölüm. 10 : Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010. Bölüm 3 ve 4: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
14 Fiziksel Modeller Teorisi, hidrolik fiziksel modeller Bölüm. 7 : Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010. Bölüm 5: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
15 Yeraltısuyu Akımı Bölüm. 12; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001. Bölüm 6: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
16 Final Bölüm. 1-12; ‘‘Engineering Hydrology’’, Usul Nurünnisa, METU Press, Ankara, 2001. Bölüm 1-6: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013

 

Dersin Kitabı Munson B. R., Young D. F. and Okiishi T. H., Fundamentals of Fluid Mechanics, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 1990., Featherstone R. E., Nalluri C., Civil Engineering Hydraulics, Blackwell Science, 1995. Ders web- sitesi- ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller White, F.M., Fluid Mechanics, Mc Graw Hill , New York , Sixth Edn., 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
10
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
45
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
4
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
14
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest