CIVE 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hidromekanik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 305
Güz
3
2
4
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 208 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı temel akışkanlar mekaniği prensiplerini uygulamak, süreklilik, momentum ve enerji denklemlerini kullanarak çeşitli boru hatları ve açık kanal problemlerinin çözümünü öğretmek ve hidrolik yapıların tasarımını tartışmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hidromekanik olayları tanımlayan matematiksel ve mühendislik bilgilerini tartışabilecek.
  • Hidromekanik teoriyi kullanarak deney sonuçlarını tartışabilecek
  • Boru hatları ve açık kanalların analiz ve tasarım prensiplerini açıklayabilecek.
  • Enerji kayıplarını açıklayabilecek.
  • Akım çeşitlerini sınıflandırabilecek.
Ders Tanımı Boyut Analizi, Model Teorisi, Boru Sistemleri, Basınçlı Akımlar, Serbest Yüzeyli Akımlar

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Akışkanlar mekaniği genel tekrarı Hidromekaniğin tarihçesi Bölüm-1-7 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.
2 Borulu sistemlerin hidrolik hesabı Borularda süreklilik ve hareket denklemleri Bölüm. 8;:Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.
3 Farklı akış rejimlerinde hız profilleri Borularda enerji kayıpları Sürekli enerji kayıpları Bölüm. 8;: Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018..
4 Borularda yersel enerji kayıpları Boru sistemleri Bölüm. 8 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018..
5 Debi ve akım hızı ölçümü Bölüm. 8 ve 14 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.
6 Akışkan akımının diferansiyel analizi.Navier-Strokes denklemi Bölüm. 9-10 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018..
7 Açık kanal hidroliği.Akım türleri.1. Ara sınav Bölüm. 13 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018. Bölüm 3: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
8 En uygun kesit Maksimum debi ve maksimum hız Bölüm. 13: Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018. Bölüm 3: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
9 Açık kanallarda özgül enerji prensibi Özgül enerji-derinlik bağıntısı Debi-derinlik bağıntısı Nehir ve sel rejimi Bölüm. 13 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.
10 Üniform olmayan akımın hesabı Su yüzeyinin diferansiyel denklemi Hidrolik sıçrama En kesit değişimlerinin su yüzeyi profiline etkisi Bölüm. 13 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.
11 En kesit değişimlerinin su yüzeyi profiline etkisi Bölüm. 13: Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.Bölüm 3 : Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
12 En kesit değişimleri problemlerinin matematiksel incelenmesi Heterojen kesitlerin hesabı Orifis ve lüleler, Kapaklar Bölüm. 13 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010. Bölüm 3 ve 4: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
13 Akım kontrolü ve ölçümü.2. Ara Sınav Bölüm. 13 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010.. Bölüm 4: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
14 Dış akım.Sürükleme ve Kaldırma Bölüm. 11 : Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010. Bölüm 5: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
15 Tekrar Bölüm. 12; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010. Bölüm 6: Güney M. Ş., Laboratuar Uygulamalı Hidrolik DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları No:322, İzmir, 2013
16 Final sınavı Bölüm. 1-12; Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018,Huebsch W.W. Fundamentals of Fluid Mechanics (Sixth Edition) SI version, John Wiley and Sons Inc., U.S.A., 2010.

 

Ders Kitabı

Çengel, Y.A., Cimbala, J.M. 2006. Fluid mechanics: Fundamentals and applications. 4rd ed. McGraw-Hill., 2018.

Önerilen Okumalar/Materyaller White, F.M., Fluid Mechanics, Mc Graw Hill , New York , Sixth Edn., 2006

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
10
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
45
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
4
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
14
Final Sınavı
1
30
    Toplam
190

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest