CIVE 434 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kararsız Akımların Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 434
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  CIVE 305 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hidrolik sistemleri açıklamak, Vana kapatılması/açılması, pompa durması/çalışması ve türbin işletme rejimindeki değişimleri hakkında bilgi vermek, debi değişimleri, su darbesi ve denge bacalarındaki salınımları tanımlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Su darbesinin temel ilkelerini anlayıp hesaplayabilir
  • Su darbesi örneklerinin yaratacağı sonuçları karşılaştırabilir
  • Açık kanallarda oluşan kararsız akımları hesaplayabilir
  • Denge bacalarında oluşan kütle halindeki salınımları belirleyebilir
  • Su darbesine karşı koruyucu cihaz ve önlemleri belirleyebilir
Ders Tanımı Ders kapsamı, kararsız akımların sebepleri ve yarattığı sonuçlar örnek problemlerin tartışılmasını, borularda ve açık kanallarda oluşan kararsız akımların hesaplama yöntemlerini, su yapılarının güvenli bir şekilde işlevlerini görmeleri için kararsız akımları kontrol etmek amacıyla gerekli koruyucu cihazları ve önlemleri içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kararsız akımların genel denklemleri Bölüm-1; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
2 Elastik teori varsayımıyla su darbesi denklemleri Bölüm-1; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
3 Sonlu farklar cinsinden yazılan denklemler Bölüm-1; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
4 Eksplisit yaklaşımla sayısal çözüm Bölüm-2; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
5 İmplisit yaklaşımla sayısal çözüm Bölüm-2; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
6 Karakteristikler yöntemi kullanılarak sayısal çözüm Bölüm-2; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
7 Hazne-boru-vana şeklindeki sistemin analizi Bölüm-3; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
8 Ara sınav I Bölüm-1,2,3; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
9 Açık kanallarda kararsız akımlar Bölüm-4; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
10 Açık kanallardaki akımların hesaplanma yöntemleri Bölüm-4; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
11 Denge bacalarında kütle halinde salınımlar Bölüm-5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
12 Denge bacalarındaki kütle salınımlarının hesaplanma yöntemleri Bölüm-5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
13 Su darbesine karşı koruyucu önlemler Bölüm-5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
14 Ara sınav II Bölüm-4,5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
15 Ödevlerin tartışılması ve genel değerlendirme Bölüm-1,2,3,4,5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
16 Değerlendirme Bölüm-1,2,3,4,5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980

 

Dersin Kitabı

WATTERS, G. Z. , Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines, Ann Arbor Science, Michigan, 1980

PICKFORD, J, Theory of mass oscillations, Springer Professional

Önerilen Okumalar/Materyaller

BATTJES J., LABEUR R.J., Unsteady Flow in Open Channels ISBN-10: 1107150299 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
12
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest