CIVE 434 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kararsız Akımların Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 434
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 305 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hidrolik sistemleri açıklamak, Vana kapatılması/açılması, pompa durması/çalışması ve türbin işletme rejimindeki değişimleri hakkında bilgi vermek, debi değişimleri, su darbesi ve denge bacalarındaki salınımları tanımlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Su darbesi problemlerini hesaplayabilecek.
  • Su darbesi örneklerinin yaratacağı sonuçları karşılaştırabilecek.
  • Açık kanallarda oluşan kararsız akımları hesaplayabilecek.
  • Denge bacalarında oluşan kütle halindeki salınımları belirleyebilecek.
  • Su darbesine karşı koruyucu cihaz ve önlemleri belirleyebilecek.
Ders Tanımı Ders kapsamı, kararsız akımların sebepleri ve yarattığı sonuçlar örnek problemlerin tartışılmasını, borularda ve açık kanallarda oluşan kararsız akımların hesaplama yöntemlerini, su yapılarının güvenli bir şekilde işlevlerini görmeleri için kararsız akımları kontrol etmek amacıyla gerekli koruyucu cihazları ve önlemleri içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kararsız akımların genel denklemleri Bölüm-1; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
2 Elastik teori varsayımıyla su darbesi denklemleri Bölüm-1; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
3 Sonlu farklar cinsinden yazılan denklemler Bölüm-1; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
4 Eksplisit yaklaşımla sayısal çözüm Bölüm-2; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
5 İmplisit yaklaşımla sayısal çözüm Bölüm-2; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
6 Karakteristikler yöntemi kullanılarak sayısal çözüm Bölüm-2; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
7 Hazne-boru-vana şeklindeki sistemin analizi Bölüm-3; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
8 Ara sınav I Bölüm-1,2,3; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
9 Açık kanallarda kararsız akımlar Bölüm-4; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
10 Açık kanallardaki akımların hesaplanma yöntemleri Bölüm-4; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
11 Denge bacalarında kütle halinde salınımlar Bölüm-5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
12 Denge bacalarındaki kütle salınımlarının hesaplanma yöntemleri Bölüm-5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
13 Su darbesine karşı koruyucu önlemler Bölüm-5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
14 Ara sınav II Bölüm-4,5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
15 Ödevlerin tartışılması ve genel değerlendirme Bölüm-1,2,3,4,5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
16 Değerlendirme Bölüm-1,2,3,4,5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980

 

Ders Kitabı

WATTERS, G. Z. , Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines, Ann Arbor Science, Michigan, 1980

PICKFORD, J, Theory of mass oscillations, Springer Professional

Önerilen Okumalar/Materyaller

BATTJES J., LABEUR R.J., Unsteady Flow in Open Channels ISBN-10: 1107150299 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
12
Final Sınavı
1
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest