Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 434 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kararsız Akımların Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 434
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 305 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı karasız hidrolik sistemleri açıklamaktır. Türbin işletme rejimindeki değişimler ve debi değişimleri durumunda yapılacaklar hakkında bilgi verilir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Su darbesi problemlerini hesaplayabilecektir.
  • Su darbesi örneklerinin yaratacağı sonuçları karşılaştırabilecektir.
  • Açık kanallarda oluşan kararsız akımları hesaplayabilecektir.
  • Denge bacalarında oluşan kararsız akımları inceleyebilecektir.
  • Su darbesine karşı koruyucu cihaz ve önlemleri belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Kararsız akımların sebepleri ve yarattığı sonuçlar, örnek problemler ile tartışılır. Su yapılarının güvenli bir şekilde işlevlerini göstermeleri için borularda ve açık kanallarda oluşan kararsız akımların hesaplama yöntemleri öğrenilir. Kararsız akımları kontrol etmek amacıyla gerekli koruyucu cihazlar ve önlemler incelenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kararsız akımların genel denklemleri Bölüm-1; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
2 Elastik teori varsayımıyla su darbesi denklemleri Bölüm-1; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
3 Sonlu farklar cinsinden yazılan denklemler Bölüm-1; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
4 Eksplisit yaklaşımla sayısal çözüm Bölüm-2; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
5 İmplisit yaklaşımla sayısal çözüm Bölüm-2; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
6 Karakteristikler yöntemi kullanılarak sayısal çözüm Bölüm-2; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
7 Hazne-boru-vana şeklindeki sistemin analizi Bölüm-3; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
8 1. Ara sınav
9 Açık kanallarda kararsız akımlar Bölüm-4; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
10 Açık kanallardaki akımların hesaplanma yöntemleri Bölüm-4; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
11 2. Ara sınav
12 Denge bacalarında kütle halinde salınımlar Bölüm-5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
13 Denge bacalarındaki kütle salınımlarının hesaplanma yöntemleri Bölüm-5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
14 Su darbesine karşı koruyucu önlemler Bölüm-5; “Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines”, WATTERS, G. Z., Ann Arbor Science, Michigan, 1980
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

WATTERS, G. Z. , Modern Analysis and Control of Unsteady Flow in Pipelines, Ann Arbor Science, Michigan, 1980, ISBN: 9780250402281

Önerilen Okumalar/Materyaller

BATTJES J., LABEUR R.J., Unsteady Flow in Open Channels 2017, ISBN: 9781107150294.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
16
32
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.