Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

EEE 282 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Matematiği II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 282
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  MATH 153 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere ileride alacakları derslerde karşılaşacakları Vektör Alanları, Gradyan, Curl; Çokluİntegraller, Çizgisel Eğri ve Yüzey İntegralleri ve uygulamaları; eğrisel integraller; Green Kuramı, yüzey alan ve yüzey integralleri, Stokes ve Diverjans kuramları. Karmaşık sayılar, analitik ve harmonik fonksiyonlar, Kontur integralleri; Cauchy Kuramı, Cauchy integral formülü; Taylor ve Laurent serileri; Rezidü (Kalıntı) Kuramı ve İntegral Hesabında Kullanılması; Fourier Serileri, Fourier ve Laplace Dönüşümleri ile ilgili genel bilgileri tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vektör Alanları, Gradyan, Curl kavramlarını açıklar,
  • Çoklu integraller, çizgisel eğri ve yüzey integrallerini çözümler,
  • Gauss Kuramını akı integrallerine, Stokes Kuramını eğrisel integrallere ve Green Kuramını yüzey integrallerine uygular,
  • Cauchy-Riemann denklemlerini saptar,
  • Taylor ve Laurent serilerini basit fonksiyonlar için tanımlar,
  • Rezidü (Kalıntı) Kuramını kompleks integral hesabında kullanır,
  • Fourier Serileri, Fourier ve Laplace dönüşümlerinin uygulamalardaki önemini saptarlar.
Ders Tanımı Vektör Alanları, Gradyan, Curl. Çokluİntegraller, Çizgi ve Yüzey İntegralleri. İki ve üç katlı integraller,
çok katlı integrallerin uygulamaları, çok katlı genelleştirilmiş integraller, eğrisel integraller, vektör alanları,
düzlemde Green Kuramı, yüzey alanı ve yüzey integrali, Stokes ve Diverjans kuramları. Karmaşık sayılar,
analitik ve harmonik fonksiyonlar, elemanter fonksiyonlar, Kontur integralleri, Cauchy Kuramı,
Cauchy integral formülü. Taylor ve Laurent serileri. Rezidü kuramı. İntegral Hesabında Rezidü (Kalıntı)
Kuramının Kullanılması. Fourier Series, Fourier Transforms, Laplace Transforms.
Vektör Alanları, Gradyan, Curl. Çokluİntegraller, Çizgi ve Yüzey İntegralleri. İki ve üç katlı integraller,
çok katlı integrallerin uygulamaları, çok katlı genelleştirilmiş integraller, eğrisel integraller, vektör alanları,
düzlemde Green Kuramı, yüzey alanı ve yüzey integrali, Stokes ve Diverjans kuramları. Karmaşık sayılar,
analitik ve harmonik fonksiyonlar, elemanter fonksiyonlar, Kontur integralleri, Cauchy Kuramı,
Cauchy integral formülü. Taylor ve Laurent serileri. Rezidü kuramı. İntegral Hesabında Rezidü (Kalıntı)
Kuramının Kullanılması. Fourier Series, Fourier Transforms, Laplace Transforms.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vector Differential Calculus. Grad, Div, Curl Vectors in 2Space and 3Space Inner Product (Dot Product) Vector Product (Cross Product) Vector and Scalar Functions and Fields. Derivatives Curves. Arc Length. Curvature. Torsion Calculus Review: Functions of Several Variables. CHAPTER 9, Sect.9.19.6, Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
2 Vector Differential Calculus. Grad, Div, Curl Gradient of a Scalar Field. Directional Derivative Divergence of a Vector Field Curl of a Vector Field CHAPTER 9, Sect.9.713.9, Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
3 Vector Integral Calculus. Integral Theorems Line Integrals Path Independence of Line Integrals Calculus Review: Double Integrals. Green’s Theorem in the Plane Surfaces for Surface Integrals CHAPTER 10, Sect.10.1 10.5, Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
4 Vector Integral Calculus. Integral Theorems Surface Integrals Triple Integrals. Divergence Theorem of Gauss Further Applications of the Divergence Theorem Stokes’s Theorem CHAPTER 10, Sect.10.6 10.9, Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
5 Complex Numbers and Functions Complex Numbers. Complex Plane Polar Form of Complex Numbers. Powers and Roots Derivative. Analytic Function Cauchy–Riemann Equations. Laplace’s Equation CHAPTER 13, Sect.13.113.4, Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
6 Complex Numbers and Functions Exponential Functio Trigonometric and Hyperbolic Functions Logarithm. General Power Review Questions and Problems CHAPTER 13, Sect.13.513.8, Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
7 Complex Integration Line Integral in the Complex Plane Cauchy’s Integral Theorem CHAPTER 14, Sect.14.114.2, Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
8 Complex Integration Cauchy’s Integral Formula Derivatives of Analytic Functions Review Questions and Problems CHAPTER 14, Sect.14.314.4, Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
9 Power Series, Taylor Series Sequences, Series, Convergence Tests Power Series Functions Given by Power Series CHAPTER 15, Sect.15.115.3, Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
10 Power Series, Taylor Series Taylor and Maclaurin Series Uniform Convergence. Optional Review Questions and Problems CHAPTER 15, Sect.15.415.5 Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
11 Laurent Series. Residue Integration Laurent Series Singularities and Zeros. Infinity Residue Integration Method Residue Integration of Real Integrals CHAPTER 16, Sect.16.116.4 Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
12 Laplace Transforms Laplace Transform. Inverse Transform. Linearity. sShifting Transforms of Derivatives and Integrals. ODEs Unit Step Function. tShifting Short Impulses. Dirac’s Delta Function. Partial Fractions Convolution. Integral Equations CHAPTER 6, Sect.6.1 6.5 Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
13 Laplace Transforms Differentiation and Integration of Transforms. Systems of ODEs Laplace Transform: General Formulas Table of Laplace Transforms CHAPTER 6, Sect.6.6 6.9 Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
14 Fourier Analysis Fourier Series Functions of Any Period p = 2L Even and Odd Functions. HalfRange Expansions CHAPTER 11, Sect.11.116.3 Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
15 Fourier Analysis Complex Fourier Series. Optional Forced Oscillations Approximation by Trigonometric Polynomials Fourier Integral CHAPTER 11, Sect.11.411.7 Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
16 Fourier Analysis Fourier Cosine and Sine Transforms Fourier Transform. Discrete and Fast Fourier Transforms Tables of Transforms CHAPTER 11, Sect.11.811.10 Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005

 

Ders Kitabı Erwin Kreyszig, "Advanced Engineering Mathematics 9th Ed. + Instructor's Manual 9 Ed."Publisher: John Wiley & Sons | ISBN: 0471728977 / 0471726478 | 9th Edition: 2005
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
Portfolyo
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Portfolyo
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
156

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.