Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 428 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Deprem Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 428
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 301 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 309 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, deprem yer hareketi altında yapı sistemlerinin davranışını incelemek, deprem spektrumlarını tanımlamak, deprem yükü hesap yöntemlerini öğrenmek ve Deprem Yönetmeliklerini incelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Deprem yer hareketini ve deprem parametrelerini tanımlayabilecektir.
  • Fay türlerini ve deprem dalgalarını sınıflandırabilecektir.
  • Deprem yer hareketi altında tek serbestlik dereceli sistemlerin davranışını açıklayabilecektir.
  • Deprem spektrumlarını tanımlayabilecektir.
  • Yapı sistemlerine ait deprem yükü hesabını yapabilecektir.
  • Deprem Yönetmelikleri’nde yer alan tasarım ilkelerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, deprem yer hareketi, fay mekanizmaları ve deprem parametrelerine odaklanmaktadır. Deprem Mühendisliği açısından yapı dinamiğinin temel ilkeleri ele alınarak deprem yer hareketi altında yapı sistemlerinin davranışı incelenecek ve yapılara etkiyen deprem yükü hesaplanacaktır. Deprem Spektrumu kavramı tanıtılarak, Deprem Yönetmelikleri’nde yer alan tasarım spektrumları incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, derse genel bakış ve temel kavramlar Bölüm 1 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
2 Deprem tanımı, depremlerin oluşumu ve deprem parametreleri Bölüm 1 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
3 Fay türleri, deprem dalgaları, deprem ivme kaydı Bölüm 1 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
4 Deprem açısından Yapı Dinamiği, deprem etkisi altında tek serbestlik dereceli sistemler Bölüm 3 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
5 Deprem açısından Yapı Dinamiği, deprem etkisi altında tek serbestlik dereceli sistemler Bölüm 3 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
6 Deprem açısından Yapı Dinamiği, deprem etkisi altında tek serbestlik dereceli sistemler Bölüm 3 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
7 Deprem Spektrumları Bölüm 4 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
8 Deprem Spektrumları Bölüm 4 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
9 Deprem Spektrumları Bölüm 4 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
10 Ara sınav
11 Deprem etkisi altında çok serbestlik dereceli sistemler Bölüm 5 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
12 Deprem etkisi altında çok serbestlik dereceli sistemler Bölüm 5 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
13 Analiz yöntemleri ve depreme dayanıklı yapı tasarımındaki genel ilkeler Bölüm 6 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
14 Deprem Yönetmelikleri Koşulları, Betonarme yapıların sismik tasarım koşulları Bölüm 7 - Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Sucuoğlu, H. ve Akkar, S. “Basic Earthquake Engineering From Seismology to Analysis and Design”, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-01025-0.

Filiatrault, A. “Elements of Earthquake Engineering and Structural Dynamics”, Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492

Chopra,A.K., “Dynamics of Structures”, Pearson/Prentice Hall, 3rd Edition, 2007, ISBN: 978-8131713297.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Clough,R.W, Penzien,J.,”Dynamics of Structures”,McGraw-Hill, 1993, ISBN: 9780070113923.

 

Turkish Earthquake Code, 2018

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
24
24
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.