CIVE 428 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Deprem Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 428
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 426 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, depreme dayanıklı yapısal tasarımın temel ilkelerini aktarmak, deprem yönetmeliklerini tanıtmak ve performansa dayalı tasarımın ilkelerini açıklamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Basit yapısal sistemlerin davranışlarını tahmin edebilir
  • Güncel deprem yönetmeliklerinin gereksinimlerini uygulayabilir
  • Deprem mühendisliğinin, planlama ve tasarım özellikleriyle birlikte teorik ve pratik uygulamalarını gerçekleştirebilir.
  • Tepki spektrumu yöntemini uygulayabilir.
  • Performansa dayalı tasarımın temel ilkelerini tatbik edebilir.
Ders Tanımı Ders kapsamında, yapıların sismik tepki analizi, elastik tepki spektrumları, tasarım spektrumu. eşdeğer yanal yükleme yöntemi, tepki spektrumu analiz yöntemi. deprem tasarım kriterleri. sismik tasarım yönetmelikleri. kapasite tasarımı ilkelerinin çerçeve yapılarına uygulanması.konuları işlenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, derse genel bakış ve temel kavramlar Check the class syllabus
2 Deprem mühendisliğinin tarihçesi Chapter 1 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics”, Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
3 Deprem bilimi ve depremsellik unsurları Chapter 2 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
4 Deprem tehlikesi analizi kavramları: deterministik yöntem Chapter 3 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
5 Deprem tehlikesi analizi kavramları: olasılıksal yöntem Chapter 3 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
6 Dinamik analiz unsurları Chapter 4 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
7 Doğrusal sistemlerin deprem analizi Chapter 13 - Chopra,A.K., “Dynamics of Structures” , Pearson/Prentice Hall, 3rd Edition, 2007
8 Tekrar Preparation for the exam: Chapter 1-4: - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics”. Chapter 13 - Chopra,A.K., “Dynamics of Structures”
9 Doğrusal-elastik binaların deprem tepkisi Chapter 19 - Chopra,A.K., “Dynamics of Structures” , Pearson/Prentice Hall, 3rd Edition, 2007
10 Elastik olmayan binaların deprem analizi Chapter 20 - Chopra,A.K., “Dynamics of Structures”, Pearson/Prentice Hall, 3rd Edition, 2007
11 Bina Yapıları için Sismik Tasarımın İlkeleri Chapter 6 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
12 Depreme dayanıklı sünek tasarım Chapter 6 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
13 Depreme dayanıklı bina tasarımı yönetmelikleri gereksinimleri Chapter 6 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492 Turkish Earthquake code
14 Örnek Çözümü: Sismik analiz ve tasarım Chapter 6 - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics” , Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492
15 Tekrar Preparation for the exam: Chapter 1-4 and 6: - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics”. Chapter 13, 19 and 20Chopra,A.K., “Dynamics of Structures”
16 Tekrar Chapter 1-4 and 6: - Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics”. Chapter 13, 19 and 20Chopra,A.K., “Dynamics of Structures”

 

Dersin Kitabı

- Chopra,A.K., ´Dynamics of Structures´, Pearson/Prentice Hall, 3rd Edition, 2007

- Filiatrault, A. “Elements of earthquake engineering and structural dynamics”, Curus, PIP, ISBN-10: 2553016492

- Clough,R.W, Penzien,J.,´Dynamics of Structures´,McGraw-Hill, 1993

- Turkish earthquake Code

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest