Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 442 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ulaştırma Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 442
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, Ulaştırma mühendisliğiyle ilgili temel projelendirme ve planlama esaslarının verilmesidir. Bu amaçla karayolu projelerinin tasarım esasları, kapasite hesabı ve ulaşım planlamasının inşaat mühendisliğindeki yeri hakkında bilgi verilir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ulaştırma ile ilgili problemleri analiz edebilecektir.
  • Temel trafik akım parametrelerini ve modellerini açıklayabilecektir.
  • Ulaştırma problemlerini analiz etmek için verileri toplayabilecektir.
  • Karayollarının geometrik tasarımını yapabilecektir.
  • Yolların kapasite ve hizmet düzeylerini sınıflandırabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, karayollarında planlama, yol kapasitesi, karayollarının sınıflandırılması, güzergah araştırması safhaları, geometrik dizayn (yatay ve düşey elemanların tasarımı) konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ulaştırma mühendisliğine giriş Bölüm 1 “Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling”, Dusan Teodorovic and Milan Janic, 1st Ed., 2016 Butterworth-Heinemann.
2 Ulaştırma ve taşıma türlerinin özellikleri, Ulaştırma sistemleri konular: planlama, kontrol, tıkanıklık, emniyet ve çevre koruma Bölüm 2.4 & 2.5 “Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling”, Dusan Teodorovic and Milan Janic, 1st Ed., 2016 Butterworth-Heinemann..
3 Sürücü, araç, yaya ve yol karakteristikleri ve araç dinamiği Bölüm 3.1-3.8 “Traffic and Highway Engineering”, Nicholas J. Garber and Lester A. Hoel, 4th Ed., 2009, Cengage Learning, ISBN: 9780495082507..
4 Trafik akımı teorisi Bölüm 4.1-4.3 “Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling”, Dusan Teodorovic and Milan Janic, 1st Ed., 2016 Butterworth-Heinemann.
5 Trafik akımı teorisi Bölüm 4.6-4.9 “Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling”, Dusan Teodorovic and Milan Janic, 1st Ed., 2016 Butterworth-Heinemann.
6 Kapasite ve hizmet düzeyi Bölüm 5.1-5.2 “Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling”, Dusan Teodorovic and Milan Janic, 1st Ed., 2016 Butterworth-Heinemann.
7 Ara Sınav
8 Geçki araştırması,Yatay kurblar Bölüm 3/ p.131-190 AASHTO. "Policy on geometric design of highways and streets." American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC (2018).
9 Geçki araştırması,dever uygulaması Bölüm 3/ p.131-190 AASHTO. "Policy on geometric design of highways and streets." American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC (2018).
10 Boykesit ve Düşey kurblar, dairesel düşey kurbların özellikleri Bölüm 3/ p.259-268 AASHTO. "Policy on geometric design of highways and streets." American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC (2018)
11 Toprak işleri, en kesit tasarımı, alan ve hacimlerin hesabı Bölüm 14 “Traffic and Highway Engineering”, Nicholas J. Garber and Lester A. Hoel, 4th Ed., 2009, Cengage Learning, ISBN: 9780495082507.
12 Brückner diagramının çizilmesi ve dengelenmesi, proje kapsamında fayda-maliyet iliskisi Bölüm 14 “Traffic and Highway Engineering”, Nicholas J. Garber and Lester A. Hoel, 4th Ed., 2009, Cengage Learning, ISBN: 9780495082507.
13 Ulaşım talep modeli Bölüm 8 “Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling”, Dusan Teodorovic and Milan Janic, 1st Ed., 2016 Butterworth-Heinemann.
14 Yol malzemeleri ve kaplama tasarımı Bölüm 10&11 “Traffic and Highway Engineering”, Nicholas J. Garber and Lester A. Hoel, 4th Ed., 2009, Cengage Learning, ISBN: 9780495082507.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling”, Dusan Teodorovic and Milan Janic, 1st Ed., 2016 Butterworth-Heinemann, ISBN: 9780128038185

“Traffic and Highway Engineering”, Nicholas J. Garber and Lester A. Hoel, 4th Ed., 2009, Cengage Learning, ISBN: 9780495082507.

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

AASHTO. "Policy on geometric design of highways and streets."    American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC 2018

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
12
12
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.