CIVE 442 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ulaştırma Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 442
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ulaştırma mühendisliğiyle ilgili temel projelendirme ve planlama esaslarının verilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ulaştırma ile ilgili problemleri standart uygulamayı oluşturan yöntemlerle analiz edebilir.
  • Temel trafik akım parametrelerini ve modellerini açıklayabilir.
  • Ulaştırma problemlerini analiz etmek için verileri toplayabilir.
  • Karayollarının geometrik tasarımını yapabilir.
  • Ulaşım planlaması ve tahmin modellerinin aşamalarına aşinalık kazanır.
Ders Tanımı Tanımlar, karayollarında planlama, yol kapasitesi, karayollarının sınıflandırılması, güzergah araştırması safhaları, geometrik dizayn (yatay ve düşey elemanların tasarımı) konularını kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ulaştırma mühendisliğine giriş Bölüm 1 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
2 Ulaştırma ve taşıma türlerinin özellikleri Bölüm 2.4 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
3 Ulaştırma sistemleri konular: planlama, kontrol, tıkanıklık, emniyet ve çevre koruma Bölüm 2.5 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
4 Trafik ve ulaştırma analiz teknikleri Bölüm 3.1-3.5 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
5 Trafik ve ulaştırma analiz teknikleri Bölüm 3.5-3.10 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
6 Trafik akımı teorisi Bölüm 4.1-4.5 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
7 Trafik akımı teorisi Bölüm 4.5-4.13 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
8 Midterm Bölüm 1, 2, 3 and 4 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
9 Kapasite ve hizmet düzeyi Bölüm 5.1-5.4 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
10 Trafik kontrol sistemleri Bölüm 5.1-5.4 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
11 Yatay kurblar, basit bileşik ve ters kurblar, dever uygulaması Bölüm 3/ p.131-190 AASHTO. "Policy on geometric design of highways and streets." American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC 1.990 (2001): 158.
12 Acil kaçış rampası Bölüm 3/ p.259-268 AASHTO. "Policy on geometric design of highways and streets." American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC 1.990 (2001): 158.
13 Düşey kurblar, dairesel düşey kurbların özellikleri Bölüm 3/ p.269-285 AASHTO. "Policy on geometric design of highways and streets." American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC 1.990 (2001): 158.
14 Ulaşım talep analizleri Bölüm 8.1-8.8 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
15 Ulaşım talep analizleri Bölüm 8.9-8.16 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
16 Dersin gözden geçirilmesi Bölüm 1.1-12.5 Chakroborty, P., & Das, A. (2017). Principles of transportation engineering. PHI Learning Pvt. Ltd..

 

Dersin Kitabı

9Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016, 

Önerilen Okumalar/Materyaller

AASHTO. "Policy on geometric design of highways and streets." American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC 1.990 (2001): 158

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
12
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
16
Final / Sözlü Sınav
1
16
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest