CIVE 442 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ulaştırma Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 442
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ulaştırma mühendisliğiyle ilgili temel projelendirme ve planlama esaslarının verilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ulaştırma ile ilgili problemleri standart uygulamayı oluşturan yöntemlerle analiz edebilir.
  • Temel trafik akım parametrelerini ve modellerini açıklayabilir.
  • Ulaştırma problemlerini analiz etmek için verileri toplayabilir.
  • Karayollarının geometrik tasarımını yapabilir.
  • Ulaşım planlaması ve tahmin modellerinin aşamalarına aşinalık kazanır.
Ders Tanımı Tanımlar, karayollarında planlama, yol kapasitesi, karayollarının sınıflandırılması, güzergah araştırması safhaları, geometrik dizayn (yatay ve düşey elemanların tasarımı) konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ulaştırma mühendisliğine giriş Bölüm 1 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
2 Ulaştırma ve taşıma türlerinin özellikleri Bölüm 2.4 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
3 Ulaştırma sistemleri konular: planlama, kontrol, tıkanıklık, emniyet ve çevre koruma Bölüm 2.5 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
4 Trafik ve ulaştırma analiz teknikleri Bölüm 3.1-3.5 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
5 Trafik ve ulaştırma analiz teknikleri Bölüm 3.5-3.10 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
6 Trafik akımı teorisi Bölüm 4.1-4.5 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
7 Trafik akımı teorisi Bölüm 4.5-4.13 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
8 Midterm Bölüm 1, 2, 3 and 4 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
9 Kapasite ve hizmet düzeyi Bölüm 5.1-5.4 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
10 Trafik kontrol sistemleri Bölüm 5.1-5.4 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
11 Yatay kurblar, basit bileşik ve ters kurblar, dever uygulaması Bölüm 3/ p.131-190 AASHTO. "Policy on geometric design of highways and streets." American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC 1.990 (2001): 158.
12 Acil kaçış rampası Bölüm 3/ p.259-268 AASHTO. "Policy on geometric design of highways and streets." American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC 1.990 (2001): 158.
13 Düşey kurblar, dairesel düşey kurbların özellikleri Bölüm 3/ p.269-285 AASHTO. "Policy on geometric design of highways and streets." American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC 1.990 (2001): 158.
14 Ulaşım talep analizleri Bölüm 8.1-8.8 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
15 Ulaşım talep analizleri Bölüm 8.9-8.16 Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016.
16 Dersin gözden geçirilmesi Bölüm 1.1-12.5 Chakroborty, P., & Das, A. (2017). Principles of transportation engineering. PHI Learning Pvt. Ltd..

 

Ders Kitabı

9Teodorovic, Dusan, and Milan Janic. Transportation Engineering: Theory, Practice and Modeling. Butterworth-Heinemann, 2016, 

Önerilen Okumalar/Materyaller

AASHTO. "Policy on geometric design of highways and streets." American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC 1.990 (2001): 158

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
12
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
16
Final Sınavı
1
16
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest