Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

IE 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 215
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mühendislik ve yönetim kararlarının ekonomik analizindeki temel kavramları tanıtmak, bu kavramların bir mühendislik firmasının fonksiyonlarındaki etkisini ve mühendislik problemlerinin çözümünde karar verme sürecine katkısını açıklamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Paranın zaman değeri ve ekonomik denklik kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Mühendislik ve yönetimsel karar verme problemlerini analiz edebileceklerdir.
  • Proje yöneticisi ya da projelerin değerlendirilmesini yapan bir takımın üyesi olarak teorik altyapısı olan finansal kararlar alabileceklerdir.
  • Ekonomik analizlerde enflasyonun etkisini değerlendirebileceklerdir.
  • Kişisel, kamu ya da özel sektöre ilişkin uygun ekonomik ve finansal kararlar verebilmek için karar verme araçları geliştirebileceklerdir.
Ders Tanımı Mühendislik ve yönetim karar verme problemlerinin ekonomik analizi; Muhtemel projelerinin, yatırım fırsatlarının ve tasarım seçeneklerinin değerlerinin ölçülmesinde kullanılan teknikler; Faiz ve paranın zaman değeri; alternatifleri karşılaştırmak için kullanılan yöntemler; bugünkü değer, yıllık eşlenik değer, getiri oranı, yatırım geri dönüş süresi; Enflasyon ve vergi sonrası ekonomik analiz; Duyarlılık ve risk analizi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik Ekonomisi Kararları Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 1
2 Paranın Zaman Değeri Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 2
3 Paranın Zaman Değeri Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 2
4 Paranın Zaman Değeri Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 2
5 Para Yönetimini Anlamak Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 3
6 Enflasyonist Ortamda Denklik Hesaplamaları Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 4
7 Ara Sınav
8 Bugünkü Değer Analizi Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 5
9 Yıllık Eşlenik Değer Analizi Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 6
10 Getiri Oranı Analizi Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 7
11 Fayda-Maliyet Analizi Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 8
12 Amortisman Hesaplamaları ve Gelir Vergileri Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 9
13 Proje Nakit Akış Analizi Fundamentals of Engineering Economics, Bölüm 10
14 Tekrar ve Genel Değerlendirme
15 Tekrar ve Genel Değerlendirme
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Fundamentals of Engineering Economics, 3rd ed., Chan S. Park, PrenticeHall..

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ders sunum dosyaları. Örnek problemler için derste sunulan excel dosyaları. Contemporary Engineering Economics, Chan S. Park, 3rd ed., PrenticeHall.Engineering Economy, Leland Blank, Anthony Tarquin, McGrawHill.Principles of Engineering Economic Analysis, John A. White, Marvin H. Agee, Kenneth E. Case, Wiley.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
12
12
Portfolyo
0
Ödev
2
7
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.