Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

ME 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kompozit Malzemeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ME 450
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı - Kompozit malzemelerin özellikleri, üretim metotları ve uygulama alanları açıklamak - Plastik, metal ve seramik matris kompozitler başta olmak üzere kompozit malzemelerdeki son gelişmeler hakkında bilgi vermek - Kompozitlerin yük altındaki davranışlarını açıklamak - Yeni kompozit malzemelerin üretilmesinin mühendislik açısından öneminin kavranmasını sağlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • kompozit malzemeleri sınıflandırabileceklerdir
  • kompozit malzemelerin davranislarini yorumlayabileceklerdir.
  • kompozit malzemelerde temel içyapı ile özellikler arasındaki ilişkileri açıklayabileceklerdir.
  • kompozit malzemelerin analizinde edindikleri fikirleri yeni malzemelerin modellenmesi
  • kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan teknikleri açıklayabileceklerdir.
Ders Tanımı Kompozit malzemeler, kompozitlerin sınıflandırılması. Matris ve takviye (elyaf) özellikleri. Kompozitlerin kullanım alanları ve kompozit malzeme üretim yöntemleri. Tek yönlü kompozitlerin mukavemet özellikleri. Metal, seramik ve polimer matrisli kompozitler. Kompozitlerin mekanik testleri; Kompozitlerin visko-elastik özellikleri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar, Kompozit malzemelerin sınıflandırılması ve kullanım alanları. P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
2 Matris Malzemeleri ve Takviye Malzemeleri. P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
3 Plastik matrisli kompozitler ve üretim yöntemleri. P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
4 Kompozitlerin mekaniği ve Layout terimleri P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
5 Sandviç Yapılar P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
6 Ara Sınav
7 Sonlu elemanlar kullanılarak ileri gerilme analiz yöntemleri, Çok Ölçekli Yapısal Modelleme P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
8 Kompozit Üretimi P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
9 Kompozit Karakterizasyonu ve Yapısal Bütünlük Değerlendirmesi P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
10 Kırılma Analizi ve Tasarım P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
11 Kompozitlerin Mekanik Testleri P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
12 Dokuma kompozitlerin ve preformların mekanik özellikleri P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
13 Sunumlar
14 Tekrar P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
15 Tekrar P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

P. K. Mallick, Fiber-Reinforced Composites Materials, Manufacturing and Design, CRC Press, 3rd Edition, 2008 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Perry, D.J. and Azar, J.J. Aircraft Structures, 2nd Edition, McGraw-Hill, 1982.
R.M Jones , Mechanics of Composite Materials, 1999, pp. 37-52.
Boulevard, Langford Lane,Kidlington, Oxford OX5 lGB, UK. Peer-reviewed journal articles.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.