Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Malzeme Bilimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 207
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  MATH 154 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı mühendislik malzemelerinin temel yapısını ve özelliklerini tanıtarak tasarım ve dayanıklılık özelliklerini incelemektir. Ayrıca malzemelerin özelliklerini tanımlamaya yönelik temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmıştır. Malzeme biliminin inşaat mühendisliği uygulamaları açısından önemi ışığında yapı malzemelerinin özellikleri, ilgili standartları, test yöntemleri ve tasarımı hakkındaki bilgilerin sunulması hedeflenmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Malzemelerin temel mekanik, fiziksel özelliklerini ve gerilme-şekil değiştirme kavramını açıklayabilecektir.
  • Deneylerini yapmak üzere standartlara uygun deney numuneleri hazırlayabilecektir.
  • Çimento, agrega ve beton gibi yapı malzemelerinin özelliklerini kavramak için testler yapabilecektir.
  • Çimento, agrega, taze ve sertleşmiş beton özellikleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir.
  • Beton karışım hesabı yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste mühendislik malzemelerinin yapısı ve genel özelliklerinin nasıl belirleneceği konusunda temel bilgiler verilecektir. Ders kapsamında, kuvvet, gerilme, birim şekil değiştirme, deformasyon, elastik ve plastik davranışlar, gevreklik, tokluk, süneklik, viskozite, esneklik, reolojik modeller, sünme, sertlik ve yorulma gibi malzeme özelliklerini tanımlamaya yönelik bilgiler kazandırılacaktır. Alçı, çimento, beton gibi yapı malzemeleri ile ilgili temel bilgiler sunularak ve beton tasarımı yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzemelerin Doğası ve Yapısı: Giriş; Atomun yapısı, Atomlar arası bağlar; Atomsal yapı ve moleküler Bölüm 1; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
2 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Giriş; Kuvvet, gerilme, deformasyon ve birim şekil değiştirme kavramları; Elastik davranış; Plastik davranış; Gerilme- birim şekil değiştirme eğrisi; Süneklik ve gevreklik; Akma gerilmesi Bölüm 2; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
3 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Akışkanlık; Sünme, Gevşeme, Tokluk ve rezilyans; Kırılma Bölüm 2; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
4 Malzemelerin Mekanik Özellikleri: Yorulma; Sertlik; Emniyet gerilmesi ve güvenlik katsayısı; Taşıma kapasitesi Bölüm 2; “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, METU Press, 2010
5 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri: Hacimsel özellikleri; Isıl özellikleri; Elektriksel özellikleri. Mühendislik Malzemeleri: Seramikler; Polimer, Kompozit Malzemeler; Metaller ve alaşımları; Yapı malzemelerine giriş: Çelik, ahşap ve bitümlü malzemeler. Bölüm 11-15; “Basic Materials of Construction” Sinan T. Erdoğan, Turhan Y. Erdoğan, METU Press
6 Yapı malzemelerine giriş: Bağlayıcı maddeler (puzolanlar, kireç, alçı). Bölüm 1; Bölüm 2; Bölüm 3; Bölüm 4; Bölüm 8; “Materials for Civil and Construction Engineers in SI Units”, Pearson, 4th Edition, 2017
7 Çimentonun tarihçesi. Portland çimentosunun malzemeleri. Çimentonun kimyasal bileşenleri. Çimento üretimi. Bölüm 7; “Basic Materials of Construction” Sinan T. Erdoğan, Turhan Y. Erdoğan, METU Press
8 Çimentoların genel ve fiziksel özellikleri, tipleri ve deneyleri. Özel çimentolar. Bölüm 7; “Basic Materials of Construction” Sinan T. Erdoğan, Turhan Y. Erdoğan, METU Press
9 Ara Sınav
10 Agregaların tanımlanması, granülometri bileşimi. Bölüm 8; “Basic Materials of Construction” Sinan T. Erdoğan, Turhan Y. Erdoğan, METU Press
11 Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri, agrega deneyleri. Bölüm 8; “Basic Materials of Construction” Sinan T. Erdoğan, Turhan Y. Erdoğan, METU Press
12 Beton bileşiminin saptanması ve üretimi. Taze ve sertleşmiş beton özellikleri. Beton katkı maddeleri. Sertleşmiş betonda dayanıklılık. Sertleşmiş betonun test edilmesi ve değerlendirilmesi. Bölüm 9; “Basic Materials of Construction” Sinan T. Erdoğan, Turhan Y. Erdoğan, METU Press
13 Beton karışım hesabı: Betonun kullanılabilirliği. Betonun basınç dayanımı ve beton sınıfları. Karakteristik dayanım. Karışım hesabı sınırları. Karışım hesabı örnekleri Bölüm 9; “Basic Materials of Construction” Sinan T. Erdoğan, Turhan Y. Erdoğan, METU Press
14 Rötre ve betonun gerilme-şekil değişimi davranışları. Beton üretiminin kalite kontrolü ve istatistiksel kalite kontrolü. Özel betonlar. Bölüm 9; “Basic Materials of Construction” Sinan T. Erdoğan, Turhan Y. Erdoğan, METU Press
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Erdoğan, Tokyay, Yaman, Erdoğan, “Intoduction to Materials Science for Civil Engineers,” METU (Middle East Technical University) Press, Second Edition, 2010 ISBN: 978-605-4362-11-0

Sinan T. Erdoğan, Turhan Y. Erdoğan, Basic Materials of Construction, METU Press, 2014 ISBN:978-605-5164-71-3.

William D. Callister, Jr., “Materials Science and Engineering, An Introduction,” John Wiley & Sons, Inc., 7th Edition, 2007, ISBN: 9780470248546.

Michael S. Mamlouk, John P. Zaniewski. “Materials for Civil and Construction Engineers in SI Units”, Pearson, 4th Edition, 2017, ISBN: 9781292154404.

Önerilen Okumalar/Materyaller

William Smith, Javad Hashemi, “Foundations of Materials Science and Engineering”, McGraw-Hill Education, 6th Edition, 2019, ISBN: 9781260092035.

Edward Allen and Joseph Iano, Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, 7th Ed. N.J.: J. Wiley & Sons, 2019, ISBN: 9781119446194.

Marios Soutsos and Peter Domone, Construction Materials Their Nature and Behaviour, 5th Edition. CRC Press, 2017, ISBN: 9781498741101.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
35
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.