Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 490 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Zemin Mekaniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 490
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 303 En az FD notu almış olmak
veya CIVE 314 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Ders, inşaat mühendisliği geoteknik uygulamalarında oluşan problemleri belirler ve bunlara çözüm yolları bulmasını sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kayma mukavemeti parametrelerini hesaplayabilecektir.
  • Sızma kavramını ve akış ağlarını tartışabilecektir.
  • Şev stabilitesi kavramını açıklayabilecektir.
  • Teori ve laboratuvarda konsolidasyon kavramını tanımlayabilecektir.
  • Yanal toprak basınçlarını hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste zemin mekaniği ve uygulamaları, şev stabilitesi ve akım ağları açıklanacaktır. Laboratuvar derslerinde, arazi deneyleri hakkında pratik bilgiler verilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zemin Mekaniğine Giriş Bölüm 1: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
2 Kayma mukavemeti ve direkt kesme deneyi Bölüm 2: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
3 Kayma mukavemeti ve direkt kesme deneyi Bölüm 2: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
4 Sızma, Laplace Süreklilik Denklemi, Akım Ağları Bölüm 3: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
5 Şev Stabilitesi, Sonsuz Şev Stabilitesi, Sonlu Şevlerin Analizi Bölüm 5: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
6 ɸ Yöntemi, Bishop Basit Dilim Yöntemi, Fallenius Yöntemi Bölüm 5: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
7 ɸ Yöntemi, Bishop Basit Dilim Yöntemi, Fallenius Yöntemi Bölüm 5: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
8 Kompaksiyon Yöntemleri Bölüm 6: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
9 Ara Sınav
10 Konsolidasyon ve Ön Yükleme Bölüm 7: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
11 Konsolidasyon ve Ön Yükleme Bölüm 7: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
12 Donatılı Zemin Bölüm 8: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
13 Donatılı Zemin Bölüm 8: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
14 Zemin İyileştirme Yöntemleri Bölüm 8: Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. Crc Press.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Das, B. M. (2013). Advanced soil mechanics. 4th Edition Crc Press, ISBN: 9780415506656.

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Ng, C. W. W., & Menzies, B. (2007). Advanced unsaturated soil mechanics and engineering. 1st Edition CRC Press. ISBN: 9780415436793.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
9
2
18
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
8
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.