CIVE 438 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Beton Teknolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 438
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  CIVE 307 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Beton tasarımını ve uygulama özelliklerini anlatmak, beton teknolojisindeki yenilikleri aktarmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Betonu oluşturan bileşenlerin özelliklerini tanımlayabilir
  • Betonda kullanılan alternatif malzemeleri avantaj ve dezavantajlarına göre karşılaştırabilir
  • Beton üretiminde kullanılan mineral ve kimyasal katkıları kullanım amacına uygun şekilde seçebilir
  • Beton standartlarını tanımlayabilir
  • Betonu değişik kalite kontrol yöntemleri ile değerlendirebilir
Ders Tanımı Ders içeriğinde, beton türleri ve uygulaması, beton tasarımı seçimi, taze/sertleşmiş beton özellikleri, çimento tipleri ve özellikleri, puzolanik katkılar, bağlayıcı fazın özellikleri, agregaların özellikleri, katkıların türleri ve kullanımı, kür teknolojisi ve çekme / çatlama hassasiyeti, betonun mekanik özellikleri, geçirgenlik, dayanıklılık ve donatı korozyonu işlenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapı malzemesi olarak beton Bölüm 1.1-1.5 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010.
2 Çimento Bölüm 2.1-2.10 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
3 Normal agrega Bölüm 3.1-3.15 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
4 Taze beton Bölüm 5.1-5.4 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology
5 Beton dayanımı Bölüm 6.1-6.4 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology
6 Katkılar Bölüm 8.1-8.9 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
7 Beton dökümlerinde sıcaklık problemi Bölüm 9.1-9.4 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
8 Ara sınav Bölüm 1, 2, 3, 5, 6, 8, ve 9 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
9 Dayanım gelişimi Bölüm 10.1-10.5 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
10 Diğer dayanım özellikleri Bölüm 11.1-1.5 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
11 Elastisite ve sünme Bölüm 12.1-12.6 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
12 Permeabilite ve durabilite Bölüm 14.1-14.6 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
13 Donma çözünmeye karşı dayanıklılık Bölüm 15.1-15.5 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
14 Karışım hesabı Bölüm 19.1-19.12 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
15 Özel betonlar Bölüm 1.1-1.6 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
16 Dersin gözden geçirilmesi Chapter 1-19 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010

 

Dersin Kitabı

Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
6
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
12
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest