CIVE 438 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Beton Teknolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 438
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 307 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Beton tasarımını ve uygulama özelliklerini anlatmak, beton teknolojisindeki yenilikleri aktarmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Betonu oluşturan bileşenlerin özelliklerini tanımlayabilecek.
  • Betonda kullanılan alternatif malzemeleri avantaj ve dezavantajlarına göre karşılaştırabilecek.
  • Beton üretiminde kullanılan mineral ve kimyasal katkıları kullanım amacına uygun şekilde seçebilecek.
  • Beton standartlarını tanımlayabilecek.
  • Betonu değişik kalite kontrol yöntemleri ile değerlendirebilecek.
Ders Tanımı Ders içeriğinde, beton türleri ve uygulaması, beton tasarımı seçimi, taze/sertleşmiş beton özellikleri, çimento tipleri ve özellikleri, puzolanik katkılar, bağlayıcı fazın özellikleri, agregaların özellikleri, katkıların türleri ve kullanımı, kür teknolojisi ve çekme / çatlama hassasiyeti, betonun mekanik özellikleri, geçirgenlik, dayanıklılık ve donatı korozyonu işlenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapı malzemesi olarak beton Bölüm 1.1-1.5 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010.
2 Çimento Bölüm 2.1-2.10 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
3 Normal agrega Bölüm 3.1-3.15 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
4 Taze beton Bölüm 5.1-5.4 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology
5 Beton dayanımı Bölüm 6.1-6.4 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology
6 Katkılar Bölüm 8.1-8.9 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
7 Beton dökümlerinde sıcaklık problemi Bölüm 9.1-9.4 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
8 Ara sınav Bölüm 1, 2, 3, 5, 6, 8, ve 9 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
9 Dayanım gelişimi Bölüm 10.1-10.5 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
10 Diğer dayanım özellikleri Bölüm 11.1-1.5 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
11 Elastisite ve sünme Bölüm 12.1-12.6 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
12 Permeabilite ve durabilite Bölüm 14.1-14.6 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
13 Donma çözünmeye karşı dayanıklılık Bölüm 15.1-15.5 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
14 Karışım hesabı Bölüm 19.1-19.12 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
15 Özel betonlar Bölüm 1.1-1.6 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010
16 Dersin gözden geçirilmesi Chapter 1-19 Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010

 

Ders Kitabı

Neville, Adam M., and Jeffrey John Brooks. Concrete technology. 2010

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
18
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest