Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

FENG 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendisliğe Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FENG 102
Bahar
2
0
2
4

Dersin Amacı Bu dersin amacı, çeşitli sistem ve cihazların mühendislik yönlerini incelemektir. Öğrenci, mühendisliğin temel alanlarına ve mühendislik, bilim, matematik ve toplum arasındaki ilişkilere maruz kalacaktır. Öğrenciler, seçtikleri mühendislik alanında başarılı olmalarına yardımcı olacak bir dizi beceri geliştireceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ekip çalışması görevlerini gerçekleştirebilecektir.
  • yazarak etkili iletişim kurabilecektir.
  • yazları da içeren her dönem için sağlam bir öğretim planı hazırlayabilecektir.
  • gerçek hayat problemini analiz edebilecek ve ekiple çözüm süreci tasarlayabilecektir.
  • problem çözme için proje yönetimi tekniklerini kullanabilecektir.
  • mühendislik uygulamalarında kullanılan başlıca problem çözme araçlarını tanımlayabilecektir.
  • mühendislik problemlerinde sıkça gözlemlenen temel uzunluk, zaman, kütle, kuvvet, sıcaklık, elektrik akımı, enerji ve güç birimlerini ve ilgili parametreleri tanımlayabilecektir.
  • etkili bir sunum yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste birimler, mühendislik analizi ve tasarım süreçleri gibi temel mühendislik kavramları işlenecektir. Dersin ikinci yarısında ise program bazlı temel içerik sunulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kariyer ve meslek olarak mühendislik nedir? Ders Kitabı 1 : Bölüm 1 Ders notları; http://fecs.ieu.edu.tr/
2 Mühendisliğin etkisi ve mühendislerin gerçek dünyadaki katkıları nelerdir? Ders Kitabı 1 : Bölüm 6 Ders notları; http://fecs.ieu.edu.tr/
3 Mühendislik analizi problem çözme Ders Kitabı 1 : Bölüm 2 Ders notları; http://fecs.ieu.edu.tr/
4 Proje Yönetimi Ders Kitabı 1 : Bölüm 3 Ders Kitabı 2: Bölüm Ders notları; http://fecs.ieu.edu.tr/
5 Takım kurma ve takım çalışması Ders Kitabı 1 : Bölüm 3 Ders Kitabı 2: Bölüm Ders notları; http://fecs.ieu.edu.tr/
6 Literatür incelemesini öğrenme ve belge yazma Ders Kitabı 1 : Bölüm 7 Ders notları; http://fecs.ieu.edu.tr/
7 Sunum yapmayı öğrenme Ders Kitabı 1 : Bölüm 7 Ders notları; http://fecs.ieu.edu.tr/
8 Ara sınav
9 Mühendislik araçları Ders Kitabı 1 : Bölüm 4 Ders notları; http://fecs.ieu.edu.tr/
10 Mühendislik tasarım süreci Ders Kitabı 1 : Bölüm 2 Ders notları; http://fecs.ieu.edu.tr/
11 Program bazlı temel kavramlar
12 Program bazlı temel kavramlar
13 Program bazlı temel kavramlar
14 Program bazlı temel kavramlar
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Design Concepts for Engineers, 4th edition by Mark Horenstein, 2009

ISBN-13: 978-0136069553    ISBN-10: 013606955X

Önerilen Okumalar/Materyaller

Software Project Management, A Real World Guide to Success, Joel Henry, 2004, ISBN 032122342X

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
6
12
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.