Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 427 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tarihi Yapıların Tahribatsız Teknolojilerle İncelenmesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 427
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, tarihi yapılara uygulanan tahribatsız testlerin temel çalışma prensiplerini açıklamak ve belirli bir ihtiyaç için uygun bir tahribatsız muayene metodunu (NDT) tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapısal Sağlığı İzleme sürecini sistematik bir yaklaşımla tanımlayabilecektir.
  • Schmidt çekici ve ultrasonik ses dalgası yayılma hızı testi kullanarak basınç dayanımını analiz edebilecektir.
  • Rezonans frekansı ve ultrasonik ses dalgası yayılma hızı testi ile yapıların elastik özelliklerini açıklayabilecektir.
  • NDT testlerinin doğruluğunu etkileyen parametreleri tanımlayabilecektir.
  • Elle ve Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) ile verileri analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında yaygın olarak kullanılan Tahribatsız Muayene Yöntemlerinin genel tanımlamaları yapılmaktadır. NDT yöntemleri, yığma yapıların durum değerlendirmesi ve yüzey sertliği, penetrasyon direnci, stres dalgası yayılım metotları ve manyetik ve elektriksel testlerin test teknikleri ve çalışma prensipleri ve kızılötesi termografi ve radar uygulamaları bu ders kapsamında açıklanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapısal sağlık izlemenin motivasyonu ve amaçları. Sensörler ve aktüatörler için kullanılan akıllı malzemelerin çalışma prensipleri, gelişmiş sinyal işleme, sistem entegrasyonu. Bölüm 1. Modal Testing: Theory, Practice and Applications.
2 Piezoelektrik malzemeler Bölüm 1. Modal Testing: Theory, Practice and Applications.
3 Elektrostriktif malzemeler Bölüm 2. Modal Testing: Theory, Practice and Applications.
4 Manyetostriktif malzemeler Bölüm 2. Modal Testing: Theory, Practice and Applications.
5 Veri toplama sistemleri, A/D dönüştürücülerin çalışma prensipleri, ölçüm tipi Bölüm 3. Modal Testing: Theory, Practice and Applications
6 Şekil hafızalı alaşımlar Bölüm 3. Modal Testing: Theory, Practice and Applications
7 Ara sınav
8 Uzaktan iletişim ve kontrol; uyarı sistemi, maliyet tahmini. Veri toplama sistemlerinin programlanması. Kısa vadeli, tekrarlanan, uzun vadeli veri toplama arasındaki farklar Bölüm 4. W Modal Testing: Theory, Practice and Applications
9 Elektrik empedans yöntemine dayalı hasar teşhis yöntemleri Bölüm 4. W Modal Testing: Theory, Practice and Applications
10 Dalga yayılım yöntemlerine dayalı hasar teşhis yöntemleri Bölüm 5. Modal Testing: Theory, Practice and Applications.
11 Ölçülen veriler üzerinde gürültü etkisi, gürültünün en aza indirilmesi. Sonuçların korelasyonu; temel model güncelleme ve optimizasyon teknikleri; duyarlılık analizi. Bölüm 5. Modal Testing: Theory, Practice and Applications.
12 Kompozit yapılar, altyapılar, boru hatları ve hava sahasında yapısal sağlık izleme uygulamaları Bölüm 6. Modal Testing: Theory, Practice and Applications
13 Gelişmiş sinyal işleme yöntemleri Bölüm 6. Modal Testing: Theory, Practice and Applications
14 Proje sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ewins, D. J. (2009), Modal Testing: Theory, Practice and Applications, 2nd edition, John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-863-80218-8.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Helmut Wenzel, Dieter Pichler, Ambient Vibration Monitoring, John Wiley & Sons, Ltd, 2005. ISBN: 9780470024300.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
25
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.