Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Teknik Çizim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 209
Güz
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin teknik çizimin prensiplerini ve bilgisayar destekli çizimi öğretmektir. Öğrenciler, teknik resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi ve mühendislik çizimlerinde kullanılan teknikleri kullanma becerisi kazanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknik çizim yapabilecektir.
  • Teknik resimleri boyutlandırabilecektir.
  • Ortografik resim, çoklu görünüş ve kesit çizebilecektir.
  • Bilgisayar destekli tasarım AutoCAD yazılımı yardımıyla çizim yapabilecektir.
  • Çizimlerin uygun ölçekte çıktılarını alabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste mühendislik çizimine giriş, basit ölçüleme, detaylandırma, çizim ve baskı teknikleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Öğrencilerin, mühendislik ile ilgili her türlü tasarım çizimlerinin ve İnşaat Mühendisliği uygulamaları AutoCAD yazılımı kullanılarak çizilebilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknik resim ve teknik yazıya giriş Bölüm-5: “Technical Drawing with Engineering Graphics”, F. E. Giesecke, S. Lockhart, M. Goodman, C. M. Johnson, 16th Ed. Pearson Ed., 2023.
2 Çoklu görünüş çizme prensipleri Bölüm-6: “Technical Drawing with Engineering Graphics”, F. E. Giesecke, S. Lockhart, M. Goodman, C. M. Johnson, 16th Ed. Pearson Ed., 2023.
3 Kesit görünüşler, yardımcı ve detay görünüm teknikleri Bölüm-7&8: “Technical Drawing with Engineering Graphics”, F. E. Giesecke, S. Lockhart, M. Goodman, C. M. Johnson, 16th Ed. Pearson Ed., 2023.
4 Boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri Bölüm-11: “Technical Drawing with Engineering Graphics”, F. E. Giesecke, S. Lockhart, M. Goodman, C. M. Johnson, 16th Ed. Pearson Ed., 2023.
5 1.Ara Sınav
6 CAD sistemleri ve CAD yazılımı giriş, AutoCAD temel kavramları ve ayarları Bölüm-2: “Technical Drawing with Engineering Graphics”, F. E. Giesecke, S. Lockhart, M. Goodman, C. M. Johnson, 16th Ed. Pearson Ed., 2023.
7 İnşaat Mühendisliği Tasarım Teknikleri, AutoCAD Çizim Komutları Bölüm-22: “Technical Drawing with Engineering Graphics”, F. E. Giesecke, S. Lockhart, M. Goodman, C. M. Johnson, 16th Ed. Pearson Ed., 2023.
8 AutoCAD Çizim Komutları, AutoCAD Ölçülendirme Komutları Bölüm-22: “Technical Drawing with Engineering Graphics”, F. E. Giesecke, S. Lockhart, M. Goodman, C. M. Johnson, 16th Ed. Pearson Ed., 2023.
9 AutoCAD Ölçülendirme Komutları, AutoCAD Düzen Komutları Bölüm-22: “Technical Drawing with Engineering Graphics”, F. E. Giesecke, S. Lockhart, M. Goodman, C. M. Johnson, 16th Ed. Pearson Ed., 2023.
10 AutoCAD Ölçülendirme Komutları, AutoCAD Düzen Komutları Bölüm-22: “Technical Drawing with Engineering Graphics”, F. E. Giesecke, S. Lockhart, M. Goodman, C. M. Johnson, 16th Ed. Pearson Ed., 2023.
11 2. Ara Sınav
12 Mimari Planlar, AutoCAD Çıktı Komutları Bölüm-22: “Technical Drawing with Engineering Graphics”, F. E. Giesecke, S. Lockhart, M. Goodman, C. M. Johnson, 16th Ed. Pearson Ed., 2023.
13 Kalıp Planları, AutoCAD Çıktı Komutları Bölüm-22: “Technical Drawing with Engineering Graphics”, F. E. Giesecke, S. Lockhart, M. Goodman, C. M. Johnson, 16th Ed. Pearson Ed., 2023.
14 Kalıp Planları, AutoCAD Çıktı Komutları Bölüm-22: “Technical Drawing with Engineering Graphics”, F. E. Giesecke, S. Lockhart, M. Goodman, C. M. Johnson, 16th Ed. Pearson Ed., 2023.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Technical Drawing with Engineering Graphics, Frederick E. Giesecke, Shawna Lockhart, Marla Goodman, Cindy M. Johnson, Peachpit Press, Pearson Education; 16th Edition, 2023, ISBN: 9780138065720.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Modern Graphics Communication, Frederick E. Giesecke, Shawna Lockhart, Marla Goodman, Cindy Johnson, Prentice Hall, 6th Edition, 2023, ISBN: 978-0138271879.

Engineering Graphics with AutoCAD 2023, Jim Bethune and David Byrnes, Peachpit Press, Pearson Education; 1st Edition, 2023, ISBN: 978-0138096441.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
8
32
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
28
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
8
2
16
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
8
16
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.