Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 436 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hidrolik Fiziksel Modeller
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 436
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 305 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, Su mühendisliğindeki baraj dolu savakları, nehir yapıları, dalgakıranlar gibi yapıların yapılar için fiziksel modellerinin yapılması ve deneysel çalışmalar konusunda bilgi verilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Boyut analizi temel ilkelerini uygulayabilecektir.
  • Fiziksel modellerin tasarımını gerçekleştirebilecektir.
  • Fiziksel modellerin mühendislik uygulamalarındaki önemi ve uygulamalarını açıklayabilecektir.
  • Laboratuvarlarda farklı ölçüm tekniklerini karşılaştırabilecektir.
  • Deneysel bulgular ile doğadaki gerçek değerleri belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında boyutsuz parametreler hakkında bilgi verilerek su mühendisliğinde kullanılan hidrolik fiziksel modeller incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Boyut analizi yöntemleri ve boyutsuz parametreler Bölüm-1; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
2 Benzeşim Kanunları Bölüm-2; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
3 Reynolds modelleri Bölüm-2; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
4 Froude modelleri Bölüm-2; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
5 Sızma modelleri Bölüm-3; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
6 Sızma modelleri Bölüm-3; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
7 Prizmatik kanallarda zamanla değişmeyen akımların modelleri Bölüm-3; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
8 Ara sınav I
9 Çarpıtılmış fiziksel modeller Bölüm-4; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
10 Katı madde taşınmasıyla ilgili fiziksel modeller Bölüm-5; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
11 Yerel oyulmalarla ilgili fiziksel modeller Bölüm-5; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
12 Deneysel sonuçların yorumlanması Bölüm-6; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
13 Kıyı yapılarıyla ilgili fiziksel modeller Bölüm-6; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
14 Ara sınav II
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

YALIN, S :Theory of Hydraulic Models,Macmillan, London, 1971,

ISBN: 9781349002450 (eBook)

FROSTIC, L.E. Users Guide to Physical Modelling and Experimentation, 2011, ISBN: 9780415609128.

Önerilen Okumalar/Materyaller

MARTINS, R :Recent Advances in Hydraulic Physical Modelling, 1989, ISBN: 9789400923447.

GÜNEY, M,Ş,;AKSOY, A.,Ö.;Doğan, M., Laboratuvar Uygulamalı Fiziksel Modeller, DEÜ Müh. Fak. Yayınları, No:332  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
16
32
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.