CIVE 436 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hidrolik Fiziksel Modeller
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 436
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  CIVE 305 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin Amacı Su mühendisliğindeki baraj dolu savakları, nehir yapıları, dalgakıranlar gibi yapıların yapılar için fiziksel modellerinin yapılması ve deneysel çalışmalar konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Amacı Su mühendisliğindeki baraj dolu savakları, nehir yapıları, dalgakıranlar gibi yapıların yapılar için fiziksel modellerinin yapılması ve deneysel çalışmalar konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Su mühendisliğindeki baraj dolu savakları, nehir yapıları, dalgakıranlar gibi yapıların yapılar için fiziksel modellerinin yapılması ve deneysel çalışmalar konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Boyut analizi temel ilkelerini uygulayabilir.
  • Fiziksel modellerin tasarımını gerçekleştirebilir.
  • Fiziksel modellerin mühendislik uygulamalarındaki önemi ve uygulamalarını açıklayabilir.
  • Laboratuvarlarda farklı ölçüm tekniklerini karşılaştırabilir
  • Deneysel bulgular ile doğadaki gerçek değerleri belirleyebilir
Ders Tanımı Ders içeriğinde konuyla ilgili her bir su mühendisliği probleminin uygulama örnekleri ve fiziksel modellerin tasarım ve inşaat yöntemleri elde edilen bulgular bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Boyut analizi yöntemleri ve boyutsuz parametreler Bölüm-1; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
2 Benzeşim Kanunları Bölüm-2; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
3 Reynolds modelleri Bölüm-2; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
4 Froude modelleri Bölüm-2; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
5 Sızma modelleri Bölüm-3; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
6 Sızma modelleri Bölüm-3; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
7 Prizmatik kanallarda zamanla değişmeyen akımların modelleri Bölüm-3; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
8 Ara sınav I Bölüm-1,2,3; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
9 Çarpıtılmış fiziksel modeller Bölüm-4; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
10 Katı madde taşınmasıyla ilgili fiziksel modeller Bölüm-5; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
11 Yerel oyulmalarla ilgili fiziksel modeller Bölüm-5; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
12 Deneysel sonuçların yorumlanması Bölüm-6; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
13 Kıyı yapılarıyla ilgili fiziksel modeller Bölüm-6; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
14 Ara sınav II Bölüm-4,5,6; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
15 Ödevlerin tartışılması ve genel değerlendirme Bölüm-1,2,3,4,5,6; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971
16 Dönemin gözden geçirilmesi Bölüm-1,2,3,4,5,6; “Theory of Hydraulic Models,Macmillan”, YALIN, S, London, 1971

 

Dersin Kitabı

YALIN, S :Theory of Hydraulic Models,Macmillan, London, 1971

FROSTIC, L.E. Users Guide to Physical Modelling and Experimentation, ISBN: 0415609127

Önerilen Okumalar/Materyaller

MARTINS, R :Recent Advances in Hydraulic Physical Modelling, ISBN: 978-94-009-2344-7

GÜNEY, M,Ş,;AKSOY, A.,Ö.;Doğan, M., Laboratuvar Uygulamalı Fiziksel Modeller, DEÜ Müh. Fak. Yayınları, No:332  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
12
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest