MATH 153 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Matematik I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 153
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı mühendisler için calculus dersinin temellerini oluşturmak ve uygulamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fonksiyonlar ve fonksiyonların özelliklerini anlayabilir.
  • Fonksiyonların limitlerini bulabilir.
  • Fonksiyonların sürekliliğini inceleyebilir.
  • Açık ve kapalı fonksiyonların türevlerini hesaplayabilir.
  • Türev uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir.
  • Düzlemsel bölgelerin alanlarını hesaplayabilir.
Ders Tanımı Calculus I tek değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kuadratik fonksiyonların grafikleri, Polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar. Trigonometrik Fonksiyonlar. Hız , büyüme oranı ve alan hesabı örnekleri. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. P3, P6, P7, 1.1
2 Fonskiyonların limitleri, sonsuzdaki limitler ve sonsuz limitler. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9. Ed. Edition. 1.2, 1.3.
3 Süreklilik, Teğet doğruları ve eğimleri. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 1.4, 2.1.
4 Türev, Türev kuralları, zincir kuralı. Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 2.2, 2.3,2.4, 2.5.
5 Yüksek mertebeden türevler. Ortalama Türev Teoremi. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 2.6, 2.8.
6 Kapalı türevleme. Ters fonksiyonlar Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 2.9, 3.1
7 Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, doğal logaritma. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed 3.2,3.3
8 Ters trigonometrik fonksiyonlar, ARA SINAV için dönem tekrarı Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 3.5
9 Bağıl Oranlar, belirsiz formlar Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 4.1, 4.3.
10 Ekstrem değerler, bükeylik ve dönüm noktaları Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 4.4, 4.5
11 Fonksiyonlarının grafiklerinin çizilmesi, ekstrem değer problemleri Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 4.6, 4.8
12 Ekstrem değer problemleri, belirli integralin özellikleri, Calculusun temel teoremi Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 4.8, 5.3, 5.4.5,5, 5.6.
13 Yerine yazma metodu, düzlemsel bölgelerin alanları Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 5.6, 5.7
14 Dönem tekrarı
15 Dönem tekrarı
16 Dönem tekrarı

 

Dersin Kitabı

Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, Ninth Edition

Önerilen Okumalar/Materyaller James Stewart, Calculus, Early Transcendentals 7E

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
8
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
13
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
2
Ödev
8
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest