MATH 153 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Matematik I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 153
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı mühendisler için calculus dersinin temellerini oluşturmak ve uygulamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fonksiyonlar ve fonksiyonların özelliklerini anlayabilir.
  • Fonksiyonların limitlerini bulabilir.
  • Fonksiyonların sürekliliğini inceleyebilir.
  • Açık ve kapalı fonksiyonların türevlerini hesaplayabilir.
  • Türev uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir.
  • Düzlemsel bölgelerin alanlarını hesaplayabilir.
Ders Tanımı Calculus I tek değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kuadratik fonksiyonların grafikleri, Polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar. Trigonometrik Fonksiyonlar. Hız , büyüme oranı ve alan hesabı örnekleri. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. P3, P6, P7, 1.1
2 Fonskiyonların limitleri, sonsuzdaki limitler ve sonsuz limitler. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9. Ed. Edition. 1.2, 1.3.
3 Süreklilik, Teğet doğruları ve eğimleri. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 1.4, 2.1.
4 Türev, Türev kuralları, zincir kuralı. Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 2.2, 2.3,2.4, 2.5.
5 Yüksek mertebeden türevler. Ortalama Türev Teoremi. Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 2.6, 2.8.
6 Kapalı türevleme. Ters fonksiyonlar Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 2.9, 3.1
7 Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, 1. ARA SINAV için tekrar Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed 3.2
8 Doğal logaritmik, üstel ve ters trigonometrik fonksiyonlar Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 3.3,3.5
9 Bağıl Oranlar, belirsiz formlar Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 4.1, 4.3.
10 Ekstrem değerler, bükeylik ve dönüm noktaları Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 4.4, 4.5
11 Fonksiyonlarının grafiklerinin çizilmesi, ekstrem değer problemleri Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 4.6, 4.8
12 Ekstrem değer problemleri, belirli integralin özellikleri, Calculusun temel teoremi Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 4.8, 5.4.5,5
13 Yerine yazma metodu, 2. ARA SINAV için tekrar Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 5.6
14 Yerine yazma metodu, Düzlemsel bölgelerin alanları Calculus: A Complete Course by Robert A. Adams, Christopher Essex, 9.Ed. 5.6, 5.7
15 Dönem tekrarı
16 Dönem tekrarı

 

Ders Kitabı

"Calculus, A complete course" by Robert A.Adams & Christopher Essex, Publisher: Prentice Hall, 9th edition, ISBN-13: 978-0134154367.

Önerilen Okumalar/Materyaller James Stewart, Calculus, Early Transcendentals 7E

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
13
Final Sınavı
1
20
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest