Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

IE 375 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Mühendislik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 375
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere ekonomik çözümleme ve mühendislik projelerinin temel kavramları ve matematiksel formulasyonlarını öğretmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomik çözümleme ve mühendislik projelerinin temel kavramlarını analiz edebilecektir
  • İlgili matematiksel formulasyonları geliştirebilecektir
  • Farklı yatırım opsiyonlarını değerlendirebilecektir
  • Matematiksel optimizasyon modelleri kullanark optimal kararların elde edilmesini sağlayabileceklerdir
  • Simulasyon modelleri kullarak dinamik optimizasyon problemlerini çözebileceklerdir
Ders Tanımı Öğrenciler faiz oranları ve gelir üzerine bilgi sahibi olacaklar. Arbitraj ve uygulamaları ile ekonomik değerlendirmelerde ne zaman yetersiz kaldıkları derslerde öğretilecektir. Finansta matematiksel modelleme yöntemleri de dersin konuları arasındadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction, Interest Rates and Present Value An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch1
2 Rate of Returns An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch2
3 Arbitrage and its use in Pricing An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch3
4 The Arbitrage Theorem An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch3
5 Applications of the Arbitrage Theorem An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch3
6 Genel tekrar ve ara sınav
7 Geometric Brownian Motion An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch4
8 Option Pricing Theory An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch5
9 Optimization Models in Financial Engineering An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch6
10 Solving Optimization Models by Dynamic Programming An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch6
11 Dynamic Programming models An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch6
12 Pricing by Expected Utility An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch7
13 Simulation and Variance Reduction An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch8
14 Simulation Analysis of Exotic Options and Final Review An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003 Ch8
15 Genel tekrar ve değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Ders Kitabı : An Elementary Introduction to Mathematical Finance: Options and Other Topics, Second ed., Sheldon Ross, Cambridge University Press, 2003
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
28
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
10
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
17
17
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.