Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kıyı ve Liman Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 450
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 208 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Ders kapsamında, kıyı bölgelerinin yönetimi ve hidrodinamiği, deniz tabanı hidrodinamiği, çevre etkilerin değerlendirmesi, dalga tahmini ve analizi, deniz yapılarının tasarımı, liman planlama ve tasarımı, dalgaların sismik davranışları incelenir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kıyı mühendisliği problemlerini tanımlayabilecektir.
  • Kıyı alanları yönetimi için uygulanabilir planlar geliştirebilecektir.
  • Liman planlamasındaki süreçleri analiz edebilecektir.
  • Kıyı afetlerinin sebep ve sonuçlarını gözlemleyebilecektir.
  • Dalgalarının oluşumu, gelişimi ve dalga-kıyı-yapı etkileşimlerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere kıyı yapıları ve korunması kavramlarını açıklar. Özellikle Dalga hareketleri, kıyı yapılarına etkileri ve hidrodinamik hakkında da detaylı bilgi vermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kıyı Mühendisliği Temel Konuları: Kıyı Çevresi, Kıyı Tanımı, Kıyısal Sistemlerin Davranışı Bölüm 1: 1.1-1.3; Coastal System; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015).
2 Dalga Teorisine Giriş: Temel Kavramlar Bölüm 1: 1.4-1.6; Bölüm 2: 2.1-2.3; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015)
3 Dalga Teorisi: Dalga Özellikleri, Dalga Yayılımı ve Grup Hızı Bölüm 3&4; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015)
4 Dalga Teorisi: Dalga Transformasyonu, Dalga Enerjisi Bölüm 5&6&7&8&9; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015)
5 Dalga Teorisi: Dalga Transformasyonu, Dalga Enerjisi-devam Bölüm 5&6&7&8&9; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015)
6 Dalga İklimi Bölüm 10; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015)
7 Tasarım Dalgası Bölüm 11; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015)
8 Ara Sınav
9 Kıyılarda Akıntı Sistemi Bölüm 12; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015)
10 Sediman Taşınımı Bölüm 13; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015)
11 Sediman Bütçesi Bölüm 13; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015)
12 Kıyı Koruma Yapıları: Planlama Bölüm 14; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015)
13 Kıyı Koruma Yapıları: Tasarım Bölüm 15&16; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015)
14 Arazi Çalışmaları: Örnekleme ve Analiz Bölüm 17; Coastal Engineering; Ayşen Ergin (2015)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ayşen Ergin (2015), Coastal Engineering, METU Press, Ankara.

ISBN 978-9944-344-82-1

Önerilen Okumalar/Materyaller

Yalçın Yüksel, Esin Özkan Çevik (2013), Kıyı Mühendisliği, Beta Yayımcılık, İstanbul. ISBN 10: 9944322520

M. Grant Gross (1995), Principles of Oceanography, Prentice Hall, USA. ISBN 10: 0023479817

Open University (1989), Waves, Tides and Shallow Water Processes, 1st Edition, Butterworth-Heinemann USA. ISBN: 9781483292717

US Army Corps of Engineers (1984), Shore Protection Manual Vol.1-2, 4th Edition, USA. ISBN 10: 0894991760 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Portfolyo
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.