Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

CIVE 324 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çelik Yapı Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 324
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 206 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, çekme, basınç, eğilme ve kayma yükleri altındaki çelik elemanların ve birleşimlerin tasarımını yapabilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Yapılara etki eden yükleri hesaplayabilecektir.
 • Birleşimlerin göçme modlarını tanımlayabilecektir.
 • Çekme ve basınç yükleri altındaki çelik elemanları projelendirebilecektir
 • Eğilme ve kesme yükleri altındaki çelik elemanları tasarlayabilecektir.
 • Kiriş-kolon elemanlarını tasarlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere çelik yapıların tasarımında kullanılan yöntemleri tanıtır. Çekme yükleri, basınç yükleri, eğilme yükleri ve kesme yükleri altındaki çelik elemanların tasarımında yönetmeliklere uygun kullanılacak yöntemleri içerir. Çelik yapı birleşimlerinin emniyetli bir şekilde projelendirilmesi hakkında metotlar içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Çelik ve özellikleri. Tasarım yaklaşımları. Yönetmelikler. Bölüm 1 & 2; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3
2 Çekme etkisi altındaki elemanlar Bölüm 3; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3.
3 Çekme etkisi altındaki elemanlar Bölüm 3; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3.
4 Bulonlu birleşimler Bölüm 4; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3.
5 Kaynaklı birleşimler Bölüm 5; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3.
6 Basınç etkisi altındaki elemanlar Bölüm 6; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3.
7 Basınç etkisi altındaki elemanlar Bölüm 6; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3.
8 Basınç etkisi altındaki elemanlar Bölüm 6; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3.
9 Ara Sınav
10 Eğilme etkisi altındaki elemanlar Bölüm 7; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3.
11 Eğilme etkisi altındaki elemanlar Bölüm 9; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3.
12 Eğilme etkisi altındaki elemanlar Bölüm 9; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3.
13 Eğilme ve basınç etkisi altındaki elemanlar Bölüm12; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3.
14 Eğilme ve basınç etkisi altındaki elemanlar Bölüm12; Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Salmon CG, Johnson JE, and Malhas FA [2009] Steel Structures: Design and Behavior, 5th edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, ISBN: 978-0-13-206119-3. 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller
 1. McCormac JC, Csernak SF [2012] Structural Steel Design, 5th edition (international), Pearson, USA, ISBN: 978-0-273-75135-9.
 2. Gaylord EH, Gaylord CN, Stallmeyer JE [1992] Design of Steel Structures, 3rd edition, McGraw-Hill, New York, USA.
 3. Aghayere A, Vigil J [2015] Structural Steel Design: A Practice-Oriented Approach, 2nd edition, Pearson, Boston, USA.
 4. Da Silva LS, Simoes R, Gervasio H, Couchman G [2014] Design of Steel Structures, U.K. edition, Ernst & Sohn, Portugal.
 5. Trahair NS, Bradford MA, Nethercot DA, Gardner L [2008] The Behaviour and Design of Steel Structures to EC3, 4th edition,
 6. Taylor & Francis, New York, USA. Gardner L, Nethercot DA, Gulvanessian H [2005] Designers’ Guide to EN 1993-1-1, Thomas Telford, London, U.K.
 7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı [2016] Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Esaslar. (Turkish Steel Design Code)
 8. AISC [2016] Specification for Structural Steel Buildings, ANSI/AISC 360-16, American Institute of Steel Construction, Chicago, Illinois, USA.
 9. ASCE [2010] Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, ASCE Standard ASCE/SEI 7-10, American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, ISBN: 978-0-7844-1085-1.
 10. European Committee for Standardization [2005] Eurocode 3: Design of Steel Structures – Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings, EN 1993-1-1.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.