GEET 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEET 310
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Dersin Türü
İkinci Yabancı Dil
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders toplumsal cinsiyete bir bilgi kategorisi olarak yaklaşarak toplumsal cinsiyetin medya tarafından nasıl “inşa” edildiğini anlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyeti kimlik inşasının en önemli parçası olarak ele alacağız ve ırk, etnisite, sınıf, din, ulus ve cinsellik gibi kategorilerle kesişim noktalarını da inceleyerek toplumsal cinsiyetin medyadaki temsiliyetinin hayatımızdaki önemini kavrayacağız. Ders, ders anlatımı, gösterim ve tartışmalardan oluşacak ve güncel film, televizyon, reklam ve yeni medya örnekleri ile etkileşime geçeceğiz
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplumsal cinsiyetin medya görüntüleri ve türleri üzerinden inşası ve performe edilişini kavrarlar.
  • Realite şovdan sinemaya farklı medya türlerinin analizini yapmayı öğrenirler.
  • Toplumsal cinsiyet ve kimlik ile ilgili ana teorileri kavrarlar.
  • Medyada cinsellik, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, sınıf ve ulus inşalarına dair eleştirel bir yaklaşım edinirler.
  • Bugünün medyasında toplumsal cinsiyet inşasına dair, dünyadan farklı kültürler ve medyalara bakarak medya okuryazarlığı kazanırlar.
  • Film ve televizyon çalışmalarında, özellikle anlatısal, janr, performans, endüstri ve seyirci kavramlarına dair tartışmalarla tanışırlar.
  • Sınıf içi tartışmalar ve aktiviteler sayesinde farklı medya metinlerini inceleme deneyimi kazanırlar.
  • Medya metinlerini hem sunum hem de yazılı ödevlerle inceleme yeteneği kazanırlar.
Ders Tanımı Bu ders günümüz medyasına odaklanarak toplumsal cinsiyetin görüntülerini ve medyadaki temsiliyetini araştırıp sorguluyor. Kültürel incelemeler, medya, film, alımlama ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından teoriler kullanarak toplumsal cinsiyetin farklı süreçlerine ve pratiklerine bakarken, özellikle kadınlık, erkeklik ve queer’lik kavramlarının etrafında dolaşıyor. Medya toplumsal cinsiyetin ‘inşası’nda önemli bir rol oynar ve medya tarafından üretilen uygun cinsiyetin ne olduğunun popüler görüşleri aramızdaki iletişimi de şekillendirir. Derse katılım (%20): Derse soru sormaya hazır ve ders materyallerine dair tartışma yürütebilmeye uygun bir şekilde gelmelisiniz. Küçük Sınav/Yazılı Ödev (%20): Bu ödevler, öğrencilerin dersin teması ile alakalı kaynaklardan da faydalanarak kısa bir analiz yapmalarını hedeflemektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş: Neden medyada toplumsal cinsiyet çalışmalıyız? G. Tuchman, “The Symbolic Annihilation of Women by the Mass Media.” İçinde Culture and Politics: A Reader, Eds. L. Crothers and C. Lockhart. S. 150-174. New York: St. Martin’s Press, 2000. M. Gallagher, “Media and the Representation of Gender”. İçinde The Routledge Companion to Media and Gender. S. 23-31. Eds. C. Carter, L. Steiner and L. McLaughin. London and New York: Routledge, 2014.
2 Toplumsal cinsiyet, cinsellik ve temsiliyet D. Gauntlett, Media, Gender and Identity, London and New York: Routledge, 2002. P. 1-41. S. Hall, “The Work of Representation.” İçinde Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Ed. S. Hall. London, California, New Delhi: Sage Publications, 2003.
3 Medya ve toplumsal cinsiyet: Tarihsel bir değerlendirme D. Gauntlett, Media, Gender and Identity, London and New York: Routledge, 2002. 3. Ve 4. Bölümler, S. 42-90.
4 Bir gösteri olarak kadınlık M. L. Stewart. “The politics and spectacle of fashion and femininity.” Journal of Women's History. 17(1), (2005): 192-200. J. Gerhard. “Sex and the City: Carrie Bradshaw's queer postfeminism. Feminist Media Studies”. 5(1), (2005): 37-49. Gösterim: Sex and the City, 4. Sezon, 2. bölüm ‘The Real Me’ (1998-2004, HBO) İlk sınıf aktivitesi: İzlediğimiz bölümde kadınlığın temsiline dair kısa bir değerlendirme yazıp dersin sonunda teslim ediniz.
5 Gösterimdeki erkeklik S. Cohan and I. R. Hark. (Eds.) Screening the Male: Exploring Masculinities in Hollywood Cinema. London and New York: Routledge, 2002. P. 1-22. (Introduction and Prologue). L. M. Ta. “Hurt so good: Fight Club, masculine violence, and the crisis of capitalism.” The Journal of American Culture, 29(3), (2006) 265-277. Gösterim: Dövüş Kulübü (David Fincher, 1999) Birinci Yazılı Ödev: Kadınlık, Erkeklik ve Medya Analizi (Kısa eleştiri)
6 Toplumsal Cinsiyet ve Irk L. Young. Fear of the Dark: 'Race', Gender and Sexuality in the Cinema. London & New York: Routledge, 1996. P. 5-40. (Bölüm 1 ve 2) R. M. Entman and A.Rojecki. The black image in the white mind: Media and race in America. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2000. S. 205-226. (Bölüm 12) Gösterim: Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012)
7 Toplumsal cinsiyet ve sınıf R. A. Lind, Race and Gender in Electronic Media: Content, Context, Culture. New York and London: Routledge, 2016. S. 1-18. Y. Tasker. Working girls: Gender and sexuality in popular cinema. London & New York: Routledge, 2002. S. 1-18. Gösterim: Shameless USA (Showtime, 2011-...)
8 Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve medya E. Yanardağoğlu and I. N. Karam. “The fever that hit Arab satellite television: audience perceptions of Turkish TV series.” Identities, 20(5), (2013): 561-579. Gösterim: Muhteşem Yüzyıl (Magnificent Century, Star TV & Show TV, 2011-2014)
9 Türkiye’de ve dünyada toplumsal cinsiyet ve medya 1 E. Dowds, An international legal response to #MeToo, rape and sexual abuse is needed Mayıs 4, 2018. https://theconversation.com/an-international-legal-response-to-metoo-rape-and-sexual-abuse-is-needed-95617 S. Kaplan, “Kadını meze olarak gören entelektüeller ülkesi”, 30 Ağustos, 2018. http://t24.com.tr/k24/yazi/kadini-meze-olarak-goren-entelektueller-ulkesi,1920
10 Türkiye’de ve dünyada toplumsal cinsiyet ve medya 2 E. Cox, “#MeToo is not enough: it has yet to shift the power imbalances that would bring about gender equality”, Mart 18, 2018. https://theconversation.com/metoo-is-not-enough-it-has-yet-to-shift-the-power-imbalances-that-would-bring-about-gender-equality-92108 N. Karabıyıkoğlu, “Türkiye yayıncılık sektöründe cinsel taciz ve zulüm”, Ağustos 2, 2018. http://t24.com.tr/k24/yazi/turkiye-yayincilik-sektorunde-cinsel-taciz,1890 İkinci Yazılı Ödev: #MeToo Kampanyası ve Türkiye ile ilişkisi üzerine kısa bir analiz.
11 Medyada LGBTQ+ Kimliği T. Peele, “Introduction: Popular Culture, Queer Culture”, Queer Popular Culture: Literature, Media, Film and Television, New York: Palgrave MacMillan, 2011. S. 1-8. G. Avila-Saavedra, “Nothing queer about queer television: televized construction of gay masculinities”, Media, Culture and Society, Volume: 31 issue: 1, (2009): 5-21. Gösterim: Benim Çocuğum belgeseli, Can Candan.
12 Yeni Queer sinema R. Rich. New Queer Cinema: The Director’s Cut. Durham & London: Duke University Press, 2013. S: 16-39. Screening: Mysterious Skin (Gregg Araki, 2004)
13 Tartışma ve finale hazırlık
14 Sonuç
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

D. Gauntlett, Media, Gender and Identity, London and New York: Routledge, 2002

Önerilen Okumalar/Materyaller

Derste yararlanılacak olan diğer kaynaklar yukarıda listelenmiştir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
3
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
42
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest