GEEC 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletmeciliğe Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEEC 201
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı The course examines the roles businesses play in the community, and their aims by focusing on the free market system and competition. It provides knowledge about what should a company do to provide its services or manufacture its products for the customers. The course aims to inform the students about fundamental issues of business like, managerial functions, marketing, finance, accounting and international business.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Identify the basic functions of an enterprise like management, marketing, finance, manufacturing, accounting.
  • Explain the fundamental ethical issues and corporate responsibility dimensions of a business.
  • Explain the alternative organizational structures, team work and communication styles which can improve the competitive power of a business.
  • Learn the principals of international business and the importance of innovation and creativity in international competition.
  • Conceptualize the importance of organizational growth.
  • Follow the rule that all academic work necessitates academic honesty.
Ders Tanımı This course has been designed to teach the students the types of business, basic funtions of business and all the issues related to running a business.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Taking Risks and Making Profits Within the Dynamic Business Environment Nickels, “Understanding Business” Chapter 1 “Taking Risks and Making Profits Within the Dynamic Business Environment”
2 Demanding Ethical and Socially Responsible Behavior Nickels, “Understanding Business” Chapter 4 “Demanding Ethical and Socially Responsible Behavior”
3 Understanding Economics and How it Affects Businesses Doing business in Global Markets Nickels, “Understanding Business” Chapter 2 “Understanding Economics and How it Affects Businesses” Chapter 3 “Doing business in Global Market”
4 Entrepreneurship and Starting a Small Business Nickels, “Understanding Business” Chapter 6 “Entrepreneurship and Starting a Small Business”
5 Management and Leadership Nickels, “Understanding Business” Chapter 7 “Management and Leadership”
6 Structuring Organizations for Today’s Challenges Nickels, “Understanding Business” Chapter 8 “Structuring Organizations for Today’s Challenges”
7 Production and Operations Management Nickels, “Understanding Business” Chapter 9 “Production and Operations Management”
8 Motivating Employees Nickels, “Understanding Business” Chapter 10 “Motivating Employees”
9 Marketing: Helping Buyers Buy Nickels, “Understanding Business” Chapter 13 “Marketing: Helping Buyers Buy”
10 Developing and Pricing Goods and Services Nickels, “Understanding Business” Chapter 14 “Developing and Pricing Goods and Services”
11 Distributing Products Using Effective Promotions Nickels, “Understanding Business” Chapters 15-16 “Distributing Products” “Using Effective Promotions”
12 Understanding Accounting and Financial Information Nickels, “Understanding Business” Chapter 17 “Understanding Accounting and Financial Information”
13 Project Presentations
14 Project Presentations
15 Semester Review
16 Final Exam

 

Dersin Kitabı

Nickels, “Understanding Business” e-book ISBN 978-1-259-92943-4​

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
28
Ödev
1
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
12
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
26
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest