CIVE 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Betonarme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 410
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 302 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, betonarme yapısal elemanların davranışının mukavemet ve deformasyon bazlı incelenmesi ve yönetmelikle olan uyumluluğunun araştırılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Betonarme yapısal eleman davranışlarının kavranması.
  • Betonarme yapısal elemanların tasarımı.
  • Betonarme döşeme tiplerinin öğrenilmesi ve genel yapı sistemi için en uygun olanının seçimi.
  • Yürürlekteki yönetmeliklere göre betonarme döşeme tasarımı.
  • Yürürlekteki yönetmeliklere göre betonarme temel tasarımı.
  • Vaka analizleri ile mühendislik problemlerinin kavranılması.
  • Betonarme yapısal eleman davranışlarının kavranılması.
Ders Tanımı Betonarme kirişlerin burulması. Narin kolonlar. Yapısal duvarlar. Tek yönde ve çift yönde çalışan döşemeler. Döşeme sehim kontrolü. Temeller. Betonarme elemanların ve binaların sismik davranışı.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, derse genel bakış ve temel kavramlar -
2 Betonarme kiriş elemanlarının burulması Bölüm-7; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
3 Bileşik eğilme ve kısa kolon davranışı Bölüm-8; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
4 Narin kolonlar Bölüm-9; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
5 Yapısal duvarlar Bölüm-18; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
6 Hiperstatik çerçeveler Bölüm-12; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
7 Düğüm yerlerinde donatılandırma Bölüm-11; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
8 Ara sınav Bölüm-7, 8, 9, 11, 12 ve 18; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
9 Tek yönde çalışan döşemeler Bölüm-13; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
10 Çift yönde çalışan döşemeler-eşdeğer çerçeve metodu Bölüm-13; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
11 Çift yönde çalışan döşemeler-akma çizgileri metodu Bölüm-14; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
12 Döşeme sehim kontrolü Bölüm-13; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
13 Temeller ve sömeller Bölüm-16; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
14 Betonarme elemanların sismik yükler atındaki davranışı Bölüm-20; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
15 Tekrar Bölüm-13, 14, 16 ve 20; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010
16 Final Bölüm-7, 8, 9, 11, 12, 18 ve 13, 14, 16, 20; “Design of Concrete Structures”, A.H. Nilson, D. Darwin and C.W. Dolan, 14th Ed. Mc Graw Hill, 2010

 

Dersin Kitabı Nilson, et.al., Design of Concrete Structures, 14th Edition, McGraw-Hill - Park ve Paulay, Reinforced Concrete Structures, Wiley.
Önerilen Okumalar/Materyaller TS 500, Betonarme Yapıların Tasarım Ve Yapım Kuralları, 2000. \nDeprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007. Eurocode 2.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
182

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest