CIVE 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapısal Analiz II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 310
Güz/Bahar
3
0
3
0

Ön Koşul(lar)
  CIVE 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yapısal elemanların güvenliğini ve işlevselliğini niceliksel değerlendirmesine olanak sağlayan yapı tasarım sürecine bir araç sağlamaktır. Öğrenciler hem basit el hesaplarını hem de bilgisayar tabanlı yapısal analiz teknikleri ile sonuçları karşılaştırmanın yollarını öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Yapıların güvenliğini ve işlevselliğini ölçebilir
  • Yapıların güvenliğini ve işlevselliğini ölçebilir
  • Bir dizi yük etkisinde yapısal sistemin iç kuvvetlerini ve yer değiştirme tepkisini belirleyebilir
  • Hareketli yükler altında statik olarak belirli yapıların analizini yapabilir
  • Denge denklemlerini kullanarak iç kuvvet (gerilme bileşkesi) analizini gerçekleştirebilir
  • Statikçe belirsiz yapıları analiz edebilir
Ders Tanımı Ders kapsamında, hiperstatik yapılar için klasik analiz yöntemleri, kiriş veya kiriş sistemi üzerindeki yükleri büyütmek için tesir çizgisinin kullanılması, hiperstatik kirişleri, makasları ve çerçeveleri esneklik yöntemiyle analiz edilmesi konuları ele alınmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, derse genel bakış ve temel kavramlar. Check the class syllabus
2 Hareketli yük kuvvetleri: tesir çizgileri Bölüm-8; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
3 Kirişler için tesir çizgileri Bölüm-8; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
4 Çerçeveler için tesir çizgileri Bölüm-8; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
5 Bernoulli’nin virtüel yer değiştirme ilkesi Bölüm-10; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
6 Statikçe belirsiz yapıların analizinde fleksibilite yöntemi Bölüm-11: 11.1-11.3; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
7 Statikçe belirsiz yapıların analizinde fleksibilite yöntemi: Düşük hiperstatik dereceli sistemlerin yapısal analizi Bölüm-11: 11.7-11.8; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
8 Açı yöntemi ile hiperstatik kiriş ve çerçeve analizi yöntemi Bölüm-12: 12.1-12.4; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
9 Açı yöntemi ile hiperstatik kiriş ve çerçeve analizi yöntemi Bölüm-12; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
10 Açı yöntemi ile hiperstatik kiriş ve çerçeve analizi: uygulamalar Bölüm-12; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
11 Tekrar Bölüm-8-10-12; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
12 Moment dağıtma yöntemi Bölüm-13; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
13 Moment dağıtma yönteminin uygulamaları Bölüm-13; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
14 Moment dağıtma yönteminin uygulamaları: çok katlı çerçevelerin analizi Bölüm-13; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
15 Tekrar Bölüm-13; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011
16 Tekrar Bölüm-8-10-11-12 ve 13; “Fundamentals of Structural Analysıs,” K.M. Leet, C.M. Uang and A.M. Gilbert,4th Ed. Mc Graw Hill, 2011

 

Dersin Kitabı

K.M. Leet, C.M. Uang, A.M. Gilbert, Fundamentals of Structural Analysıs, 4/e, MC Graw-Hill

Önerilen Okumalar/Materyaller

- H.H. West, L.F. Geschwinder, Fundamentals of Structural Analysis, John Wiley and Sons.

- R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Pearson

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
38
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest