CIVE 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çelik Yapı Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 304
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 206 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Çekme, basınç, eğilme ve kayma yükleri altındaki çelik elemanların ve birleşimlerin tasarımını yapabilme.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çekme ve basınç yükleri altındaki çelik elemanları projelendirebilecek.
  • Eğilme ve kesme yükleri altındaki çelik elemanları tasarlayabilecek.
  • Kiriş-kolon elemanlarını tasarlayabilecek.
  • Birleşimlerin göçme modlarını tanımlayabilecek.
  • Yapılara etki eden yükleri hesaplayabilecek.
Ders Tanımı Çelik tasarımına giriş, yükler, tasarım yöntemleri, çekme yükleri altındaki çelik elemanların tasarımı, basınç yükleri altındaki çelik elemanların tasarımı, eğilme yükleri altındaki çelik elemanların tasarımı, kesme yükleri altındaki çelik elemanların tasarımı, birleşimlerin tasarımı.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm-1 : 1.1-1.19; 2.1-2.11; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
2 Çekme elemanlarının tasarımı Bölüm-3: 3.1-3.7; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
3 Çekme elemanlarının tasarımı Bölüm-4: 4.1-4.4; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
4 Kolon tasarımı Bölüm-5: 5.1-5.5; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
5 Kolon tasarımı Bölüm-5: 5.6-5.11; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
6 Kolon tasarımı Bölüm-6: 6.1-6.3; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
7 Kolon tasarımı Bölüm-7: 7.1-7.5;“Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
8 Kiriş tasarımı Bölüm-8: 8.1-8.5; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
9 Kiriş tasarımı Bölüm-8: 8.6-8.8; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
10 Kiriş tasarımı Bölüm-9: 9.1-9.7; 10.1-10.5; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
11 Kiriş-Kolon tasarımı Bölüm-11: 11.1-11.9; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
12 Kiriş-Kolon tasarımı Bölüm-12: 12.1-12.14; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
13 Birleşimler Bölüm-14: 14.1-14.10; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
14 Birleşimler Bölüm-14: 14.11-14.18; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
15 Tekrar Bölüm: 1.1-1.19; 2.1-2.11; 3.1-.7; 4.1-4.4; 5.1-5.11; 6.1-6.3; 7.1-7.5; 8.1-8.8; 9.1-9.7; 10.1-10.7; 11.1-11.9; 12.1-12.14; 14.1-18.10; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
16 Final Bölüm: 1.1-1.19; 2.1-2.11; 3.1-.7; 4.1-4.4; 5.1-5.11; 6.1-6.3; 7.1-7.5; 8.1-8.8; 9.1-9.7; 10.1-10.7; 11.1-11.9; 12.1-12.14; 14.1-18.10; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011

 

Ders Kitabı “Steel Structures: Design and Behaviour: International Edition,” Charles G. Salmon, John E. Johnson, Faris A. Malhas, 5th Ed., Pearson, Course web-site- Lecture Notes
Önerilen Okumalar/Materyaller Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları, 2016; Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları Kılavuzu, 2017; AISC Steel Specification, 2015

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
30
    Toplam
159

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest