CIVE 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Zemin Mekaniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 303
Güz
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Zemin mekaniğinin temel teorileriyle ilgili bilgi vermek Zemin mekaniği arazi ve laboratuvar deneylerini öğretmek Temel mühendisliğine giriş için esas bilgileri öğretmek Temel inşaatının tasarım ve uygulamalarını tanıtmak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Zeminlerin fiziksel ve endeks parametrelerini tanımlamak
  • Zeminleri sınıflandırmak
  • Zeminlerin hidrolik özelliklerini saptamak
  • Efektif, nötr ve toplam gerilme kavramlarını tanımlamak
  • Zemindeki gerilme dağılışını hesaplamak
  • Arazi ve laboratuvar deneylerinden elde edilen verileri değerlendirmek
  • Bir yapının oturma miktarını hesaplayabilmek
  • Zeminin kayma direncini belirleyebilmek
Ders Tanımı Zeminlerin oluşumu ve sınıflandırılması. Efektif, nötr ve toplam gerilmeler. Zeminde gerilme-deformasyon bağıntısı. Kompaksiyon. Laboratuvar testleri ile zemin özelliklerinin belirlenmesi. Konsolidasyon. Kayma direnci. Gerilme dağılışı. Toprak basınçları. Hidrolik özellikler. Kapilarite. Permeabilite. Donma etkisi

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Zeminlerin oluşumu ve fiziksel özellikleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
2 Zeminlerin endeks özellikleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
3 Zeminlerin sınıflandırılması Ders kitabından ilgili kısmın okunması
4 Hidrolik özellikler ve kapilarite Ders kitabından ilgili kısmın okunması
5 Permeabilite ve donma etkisi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
6 Efektif, nötr ve toplam gerilmeler Ders kitabından ilgili kısmın okunması
7 Zeminde gerilme-deformasyon ilişkisi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
8 Gerilme dağılışı Ders kitabından ilgili kısmın okunması
9 Kompaksiyon Ders kitabından ilgili kısmın okunması
10 Konsolidasyon Ders kitabından ilgili kısmın okunması
11 Konsolidasyon Ders kitabından ilgili kısmın okunması
12 Kayma direnci Ders kitabından ilgili kısmın okunması
13 Zeminde plastik denge Ders kitabından ilgili kısmın okunması
14 Toprak basınçları Ders kitabından ilgili kısmın okunması
15 Tekrar Ders kitabından ilgili kısmın okunması
16 Final Ders kitabından ilgili kısmın okunması

 

Dersin Kitabı B.M. Das (2010), Principles of Geotechnical Engineering, 7th Edition, Cengage Learning. Ders web- sitesi- ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Soil Mechanics, 5th or 6th Edition by R.F. Craig, Chapman & Hall Soil Mechanics and Foundations, Muni Budhu, John Wiley & Sons Inc., 1999.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
4
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
-
5
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest