CIVE 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Betonarme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 302
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 206 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere betonarme yapı elemanlarının davranışı ve tasarım ilkeleri hakkında bilgi vermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Betonarme eleman ve sistemlerini tasarlama bilgilerini kavramak.
  • Yük ve Dayanım Katsayıları tasarım ilkelerine göre betonarme kesitlerini tasarlamak.
  • Kesme, eksenel basınç ve eğilme yükleri etkisindeki kesitlerin davranışını kavramak.
  • Betonarme eleman veya sistemleri TS500 ve ACI318 şartnamelerine göre tasarlama becerisi edinmek.
Ders Tanımı Betonarme ve betonarme çeliğinin özellikleri; Yapısal betonarmenin mekanik özellikleri; Betonarmenin temel davranışı ve moment-eğrilik ilişkisi; betonarme elemanlarda göçme modları; yük ve dayanım katsayıları yönteminin esasları; eksenel yüklenmiş, kesme ve moment kuvvetelri altındaki elemanların analizi ve tasarımı; kayma göçme modu ve betonarme elemanların kayma mukavemeti.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm-1: 1.1-1.8; “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008
2 Yapısal güvenlik Bölüm -2: 2.1-2.8; “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008
3 Eksenel basınç altındaki elemanların davranışı Bölüm-3: 3.1-3.11 “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008
4 Eğilme yükleri altındaki elemanlar Bölüm-4: 4.1-4.8; “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008
5 Kirişlerin eğilme yükleri için tasarımı Bölüm-5: 5.1-5.3; “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008
6 Eğilme ve eksenel basınç altındaki elemanlar Bölüm-5: 5.4-5.7; “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008
7 Kolon tasarımı Bölüm-1: 1.1-1.8; “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008
8 Kolonlarda ikinci mertebe moment etkileri Bölüm-6: 6.1-6.3; “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008
9 Kirişlerde kayma Bölüm-6: 6.4-6.6; “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008
10 Kirişlerin kayma tasarımı Bölüm-7: 7.1-7.5; “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008
11 Blok kesme Bölüm-7: 7.6; “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008
12 Temellerin tasarımına giriş Bölüm-7: 7.7-7.10; “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008
13 Tek yönlü döşemelerin tasarımı Bölüm-16; “Design of Concrete Structures” A.H. Nilson, D. Darwin, C.W. Dolan,13th Ed., McGraw-Hill, 2003
14 Review Bölüm-13; “Design of Concrete Structures” A.H. Nilson, D. Darwin, C.W. Dolan,13th Ed., McGraw-Hill, 2003
15 Review Bölüm-1-7 “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008 Bölüm-13 and 16; “Design of Concrete Structures” A.H. Nilson, D. Darwin, C.W. Dolan,13th Ed., McGraw-Hill, 2003
16 Final Bölüm-1-7 “Reinforced Concrete” U. Ersoy, G. Özcebe, T. Tankut. METU Press 2008 Bölüm-13 and 16; “Design of Concrete Structures” A.H. Nilson, D. Darwin, C.W. Dolan,13th Ed., McGraw-Hill, 2003

 

Ders Kitabı “Reinforced Concrete”, Uğur Ersoy, Güney Özcebe, Tuğrul Tankut. METU Press 2008 Ders web- sitesi- ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller “Reinforced Concrete”, Park and Paulay, John Wiley & Sons, 1975. “Design of Reinforced Concrete Structures,” A.H. Nilson, D. Darwin, C.W. Dolan,13th Ed., McGraw-Hill, 2003. TS500, Eurocode 2, ACI318\n

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
34
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

X
9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

X
10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest