CIVE 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Teknik Çizim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 202
Bahar
1
2
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencilerin teknik çizimin prensiplerini anlaması, bilgisayar destekli çizimi öğrenmeleri Teknik resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi kazandırmak Mühendislik çizimlerinde kullanılan teknikleri kullanma becerisi kazandırmak Öğrencilerin çizim becerilerini geliştirme
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknik çizim yapabilecek ve yazı yazabilecektir.
  • Ortografik resim, çoklu görünüş ve kesit çizebilecektir.
  • Teknik resimleri boyutlandırabilecektir.
  • Bilgisayar destekli tasarım AutoCAD yazılımı yardımıyla çizim yapabilecektir.
  • Çizimlerin uygun ölçekte çıktılarını alabilecektir.
Ders Tanımı Mühendislik çizimine giriş, ortografik çizim, izomerik ve oblik projeksiyon ve kesitleme, basit ölçülendirme ve detaylandırma teknikleri, çizim ve baskı teknikleri. Model uzayı ve kâğıt uzayı konseptlerine giriş, Mühendislik tasarımı çizimleri ve inşaat mühendisliği uygulamaları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknik resim ve teknik yazıya giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması
2 CAD sistemleri ve CAD yazılımı, Geometrik çizimler Ders kitabından ilgili kısmın okunması
3 İzdüşüm ve çoklu görünüş çizme prensipleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
4 Kesit görünüşler Ders kitabından ilgili kısmın okunması
5 Yardımcı ve detay görünüm teknikleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
6 Boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
7 Montaj çizim prensipleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
8 İnşaat mühendisliği tasarım teknikleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
9 Mühendislik tasarımı çizimleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
10 Mühendislik tasarımı çizimleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
11 Mühendislik tasarımı çizimleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
12 Mühendislik tasarımı çizimleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
13 Dönemin gözden geçirilmesi  
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Technical Drawing, Frederick E. Giesecke, Alva Mitchell, Henry C. Spencer, Ivan Leroy \\nHill, John Thomas Dygdon, James E. Novak, Shawna D. Lockhart, Prentice Hall; 13 edition, 2008. \\nDers web- sitesi- ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller F.E. Geisecke, A.M. Mitchell, H.C. Spencer et al., Modern Graphics Communication, 2nd edition, Prentice Hall, 2001. \n\nT.E. French, C.J.Vierck, R.J. Foster Engineering Drawing and Graphic Technology, 14th edition, McGraw-Hill, 1993.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
10
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
1
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
17
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
9
Final Sınavı
1
9
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest