CIVE 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Teknik Çizim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 202
Bahar
1
2
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencilerin teknik çizimin prensiplerini anlaması, bilgisayar destekli çizimi öğrenmeleri Teknik resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi kazandırmak Mühendislik çizimlerinde kullanılan teknikleri kullanma becerisi kazandırmak Öğrencilerin çizim becerilerini geliştirme
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknik çizim yapmak ve yazı yazmak
  • Çoklu görünüş ve kesit çizebilme
  • Teknik resimleri boyutlandırmak
  • İzometrik ve ortografik resim çizmek
  • Bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı kullanmak
Ders Tanımı Mühendislik çizimine giriş, ortografik çizim, izomerik ve oblik projeksiyon ve kesitleme, basit ölçülendirme ve detaylandırma teknikleri, çizim ve baskı teknikleri. Model uzayı ve kâğıt uzayı konseptlerine giriş, Mühendislik tasarımı çizimleri ve inşaat mühendisliği uygulamaları

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknik resim ve teknik yazıya giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması
2 CAD sistemleri ve CAD yazılımı, Geometrik çizimler Ders kitabından ilgili kısmın okunması
3 İzdüşüm ve çoklu görünüş çizme prensipleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
4 Kesit görünüşler Ders kitabından ilgili kısmın okunması
5 Yardımcı ve detay görünüm teknikleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
6 Boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
7 Montaj çizim prensipleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
8 İnşaat mühendisliği tasarım teknikleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
9 Mühendislik tasarımı çizimleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
10 Mühendislik tasarımı çizimleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
11 Mühendislik tasarımı çizimleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
12 Mühendislik tasarımı çizimleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
13 Dönemin gözden geçirilmesi  
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Technical Drawing, Frederick E. Giesecke, Alva Mitchell, Henry C. Spencer, Ivan Leroy \\nHill, John Thomas Dygdon, James E. Novak, Shawna D. Lockhart, Prentice Hall; 13 edition, 2008. \\nDers web- sitesi- ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller F.E. Geisecke, A.M. Mitchell, H.C. Spencer et al., Modern Graphics Communication, 2nd edition, Prentice Hall, 2001. \n\nT.E. French, C.J.Vierck, R.J. Foster Engineering Drawing and Graphic Technology, 14th edition, McGraw-Hill, 1993.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
10
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
1
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
17
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
9
Final / Sözlü Sınav
1
9
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest