CIVE 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Mekaniği I: Statik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 201
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Rijit cisimlerin mühendislik mekaniği teorisinin detaylı uygulamalarla birlikte öğrenilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rijit bir cisme veya rijit cisimlerden oluşan sistemlere etkiyen kuvvet ve momentleri tanımlayabilmek.
  • Rijit bir cismin veya rijit cisimlerden oluşan sistemlerin serbest cisim diyagramını açık ve net bir şekilde oluşturabilmek.
  • Serbest cisim diyagramından denge denklemlerini belirleyebilmek.
  • Denge denklemlerini çözebilmek.
  • Moment ve kesme diyagramlarını çizebilmek.
  • Temel tasarım anlayışlarını uygulayabilmek.
Ders Tanımı Katı cisim mekaniğine giriş. Moment, bileşke ve kuvvet çifti kavramları. Denge denklemleri ve serbest cisim diyagramı. Kirişlerin kesme ve eğilme. Moment diagramları. Ağırlık merkezi. Atalet momenti. Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler. Çerçeve ve kafes sistemler. Kablolar, sürtünme, virtüel iş

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel prensipler; Kuvvet vektörleri Bölüm-1 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12.Basım
2 Kuvvet Vektörleri Bölüm-2 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12.Basım
3 Bir cismin dengesi: Denge denklemleri ve serbest cisim diyagramı Bölüm-2 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
4 Kuvvet sistemleri bileşkeleri Bölüm-3 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
5 Rijit yapı dengesi Bölüm-4 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12.Basım
6 Yapısal analiz: Makaslar Bölüm-6 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12.Basım
7 1. ara sınav Bölüm-1,2,3,4,6 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12.Basım
8 İç Kuvvetler: Moment ve kesme diyagramları Bölüm-7 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
9 İç Kuvvetler: Moment ve kesme diyagramları; Sürtünme Bölüm-8 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
10 Ağırlık merkezi Bölüm-5 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
11 Atalet momenti Bölüm-9 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
12 2. ara sınav Bölüm-5,7,8,9 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
13 Virtüel iş Bölüm-10 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
14 Virtüel iş Bölüm-10 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
15 Tekrar Bölüm-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım
16 Final Bölüm-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 “Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, 12. Basım

 

Dersin Kitabı

"Statics and Dynamics,” Beer, Johnston, Mazurek, Cornwell and Self; McGrawHill, Twelfth Edition

 

Önerilen Okumalar/Materyaller
Mechanics for Engineers: Statics; 13th Edition, Hibbeler and Yap, Pearson Education, 2012 Ders web- sitesi- ders notları
 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest