CIVE 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Kavramları ve Çözümleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 102
Bahar
1
2
2
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencileri mühendisliğin ilkeleri, kavramları, türleri ve tanımları ile tanıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler mühendisliğin temel terminolojisini kavrayabilirler.
  • Mühendisliğin temel kavramlarını ve kodlarını özümseyebilirler.
  • Mühendislerin toplumdaki önemini ve yerini değerlendirebilirler.
  • Teknik gelişmelerin ve mühendislik olaylarının arkasındaki filozofiyi kavrayabilirler.
  • Değişik mühendislik dalları arasındaki eşgüdümlü çalışmaların önemini kavrayabilirler.
Ders Tanımı Ders giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim, mühendislik etiği, mühendislik ve bilgisayar, laboratuar ve/veya fabrika ziyaretleri kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik; Etik Bölüm: 1.1-1.7; 2.1-2.2; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
2 Etik; Takım çalışması ve tasarım Bölüm: 2.3-2.4; 3.1-3.4; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
3 Takım çalışması ve taarım; Mühendislikte iletişim Bölüm: 3.5-3.10; 4.1-4.4; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
4 Tahmin etme Bölüm: 5.1-5.8; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
5 Problem çözme yönemleri Bölüm: 6.1-6.4; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
6 Temel ölçüler ve birimler Bölüm: 7.1-7.4; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
7 Temel ölçüler ve birimler Bölüm: 7.5-7.8; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
8 Tekrar ve Ara Sınav Bölüm: 8.1-8.11; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
9 Birimsiz sayılar; Excel Bölüm: 9.1-9.4; 10.1-10.2; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
10 Excel Bölüm: 10.3-10.6; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
11 Grafik çözümleri Bölüm: 11.1-11.6; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
12 Model ve sistemler Bölüm: 12.1-12.4; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
13 Matematik modelleri Bölüm: 13.1-13.4; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
14 İstatistik Bölüm: 14.1-14.7; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
15 Telrar Bölüm: 1.1-1.7; 2.1-2.4; 3.1-3.10; 4.1-4.4; 5.1-5.8; 6.1-6.4; 7.1-7.8; 8.1-8.11; 9.1-9.4; 10.1-10.6; 11.1-11.6; 12.1-12.4; 13.1-13.4;14.1-14.7; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
16 Final Bölüm: 1.1-1.7; 2.1-2.4; 3.1-3.10; 4.1-4.4; 5.1-5.8; 6.1-6.4; 7.1-7.8; 8.1-8.11; 9.1-9.4; 10.1-10.6; 11.1-11.6; 12.1-12.4; 13.1-13.4;14.1-14.7; “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015

 

Dersin Kitabı “Thinking Like an Engineer,” Stephan, Bowman, Park, Sill, Ohland, 3rd Ed., Pearson, 2015
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
10
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
8
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
22
Final / Sözlü Sınav
1
26
    Toplam
192

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest