CIVE 412 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Çelik Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 412
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 304 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Birleşik yükler altındaki çelik elemanların, kompozit kirişlerin, yapma kirişlerin, birleşimlerin tasarımını yapabilme.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Birleşik yükler altındaki çelik elemanların tasarımını yapabilme becerisi kazanabilecek.
  • • Kompozit kirişlerin temel tasarım ilkelerini tanımlayabilecek.
  • • Yapma kirişleri tasarlayabilecek
  • • Birleşimlerin göçme modlarını tanımlayabilecek.
Ders Tanımı Temel çelik tasarımının tekrarı, ikinci derece analiz ve eksenel yük ve eğilme altındaki çelik yapı elemanlarının tasarımı, kompozit kirişler, yapma kirişler, birleşimler

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve temel çelik tasarımının tekrarı Bölüm-1: 1.1-1.7; 2.1-2.2; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
2 İkinci derece analiz Bölüm-11: 11.1-11.4; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
3 Eksenel yük ve eğilme altındaki çelik yapı elemanlarının tasarımı Bölüm-11: 11.2-11.5; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
4 Eksenel yük ve eğilme altındaki çelik yapı elemanlarının tasarımı Bölüm-11: 11.5-11.6; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
5 Eksenel yük ve eğilme altındaki çelik yapı elemanlarının tasarımı Bölüm-11: 11.6-11.7; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
6 Kompozit kirişler Bölüm-16: 16.1-16.4; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
7 Tekrar Bölüm-1: 1.1-1.7; 2.1-2.2; 11.1-11.7;“Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
8 Kompozit kirişler Bölüm-16: 16.4-16.7; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
9 Kompozit kirişler Bölüm-16: 16.7-16.11; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
10 Yapma kirişler Bölüm-18: 18.1-18.4; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
11 Yapma kirişler Bölüm-18: 18.4-18.9; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
12 Birleşimler Bölüm-3: 3.1-3.7; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
13 Birleşimler Bölüm-12: 12.1-12.14; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
14 Birleşimler Bölüm-14: 14.1-14.17; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
15 Tekrar Bmlüm-1: 1.1-1.7; 2.1-2.2; 11.1-11.7; 16-1-16.11; 18.1-18.9; 3.1-3.7; 12.1-12.14; 14.1-14.17; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
16 Final Bmlüm-1: 1.1-1.7; 2.1-2.2; 11.1-11.7; 16-1-16.11; 18.1-18.9; 3.1-3.7; 12.1-12.14; 14.1-14.17; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011

 

Ders Kitabı “Structural Steel Design, Jack C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
Önerilen Okumalar/Materyaller Yapısal Çelik Şartnamesi, taslak; AISC Steel Manula, 2015; Ders slaytları web sitesine konulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
22
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest