CIVE 412 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Çelik Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 412
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 304 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Birleşik yükler altındaki çelik elemanların, kompozit kirişlerin, yapma kirişlerin, birleşimlerin tasarımını yapabilme.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Birleşik yükler altındaki çelik elemanların tasarımını yapabilme becerisi kazanabilecek.
  • • Kompozit kirişlerin temel tasarım ilkelerini tanımlayabilecek.
  • • Yapma kirişleri tasarlayabilecek
  • • Birleşimlerin göçme modlarını tanımlayabilecek.
Ders Tanımı Temel çelik tasarımının tekrarı, ikinci derece analiz ve eksenel yük ve eğilme altındaki çelik yapı elemanlarının tasarımı, kompozit kirişler, yapma kirişler, birleşimler

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve temel çelik tasarımının tekrarı Bölüm-1: 1.1-1.7; 2.1-2.2; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
2 İkinci derece analiz Bölüm-11: 11.1-11.4; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
3 Eksenel yük ve eğilme altındaki çelik yapı elemanlarının tasarımı Bölüm-11: 11.2-11.5; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
4 Eksenel yük ve eğilme altındaki çelik yapı elemanlarının tasarımı Bölüm-11: 11.5-11.6; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
5 Eksenel yük ve eğilme altındaki çelik yapı elemanlarının tasarımı Bölüm-11: 11.6-11.7; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
6 Kompozit kirişler Bölüm-16: 16.1-16.4; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
7 Tekrar Bölüm-1: 1.1-1.7; 2.1-2.2; 11.1-11.7;“Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
8 Kompozit kirişler Bölüm-16: 16.4-16.7; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
9 Kompozit kirişler Bölüm-16: 16.7-16.11; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
10 Yapma kirişler Bölüm-18: 18.1-18.4; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
11 Yapma kirişler Bölüm-18: 18.4-18.9; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
12 Birleşimler Bölüm-3: 3.1-3.7; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
13 Birleşimler Bölüm-12: 12.1-12.14; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
14 Birleşimler Bölüm-14: 14.1-14.17; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
15 Tekrar Bmlüm-1: 1.1-1.7; 2.1-2.2; 11.1-11.7; 16-1-16.11; 18.1-18.9; 3.1-3.7; 12.1-12.14; 14.1-14.17; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
16 Final Bmlüm-1: 1.1-1.7; 2.1-2.2; 11.1-11.7; 16-1-16.11; 18.1-18.9; 3.1-3.7; 12.1-12.14; 14.1-14.17; “Structural Steel Design LRFD Method,” J. C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011

 

Dersin Kitabı “Structural Steel Design, Jack C. McCormac, Stephen F. Csernak, 5th Ed., Prentice Hall, 2011
Önerilen Okumalar/Materyaller Yapısal Çelik Şartnamesi, taslak; AISC Steel Manula, 2015; Ders slaytları web sitesine konulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
22
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest