CIVE 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Malzemeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 307
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CIVE 205 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Yapı malzemelerin özelliklerinin ve davranışlarının öğretilmesi Yapı malzemeleriyle ilgili standartlar ve test yöntemleri hakkında bilgi verilmesi. Karışım hesabı yapılması. Yapı malzemelerinin geliştirilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çimento, mıcır, taze ve sertleşmiş beton, tuğla, ahşap gibi yapı malzemelerinin özelliklerini kavramak için testler yapmak.
  • Standartlara uygun deney numuneleri hazırlamak ve deney yapmak
  • Rötreyi tanımlamak ve sertleşmiş betonu incelemek
  • Beton karışım hesabı yapmak
  • Bağlayıcı maddeler ve çimentoyu incelemek
Ders Tanımı Alçı, çimento, mıcır gibi yapı malzemelerinin tipleri, üretim yöntemleri, özellikleri ve yapılarda kullanım alanları. Taze ve sertleşmiş betonun özellikleri. Beton karışım hesabı. Tuğla, tapı taşları, sıva, çelik ve polimerlerin genel özellikleri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapı malzemelerine giriş: Dersin amacı, tanımı, yapı malzemelerine giriş. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
2 Çelik, ahşap ve polimerler. Polimer tipleri. Termoplastikler, Termosetler. Kimyasal plastikleri. Plastiklerin tipleri. Organik plastiklerin üretimi. Yapılarda plastik. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
3 Çelik, ahşap ve polimerler. Polimer tipleri. Termoplastikler, Termosetler. Kimyasal plastikleri. Plastiklerin tipleri. Organik plastiklerin üretimi. Yapılarda plastik. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
4 Çimento ve agregalarlar: Çimentonun tarihçesi. Portland çimentosunun malzemeleri. Çimentonun kimyasal bileşenleri. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
5 Çimento ve agregalar: Üretim. Fiziksel özellikler ve tipler (EN, ASTM). Ders kitabından ilgili kısmın okunması
6 Çimento ve agregalar: Agregaların genel tipleri. Partikül şekli ve tekstürü. Mekanik ve fiziksel özellikleri. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
7 Tekrar. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
8 Taze ve sertleşmiş beton: İşlenebilirlik ve işlenebilirliğin ölçümü. Segregasyon. Karıştırma süresi. Karışım suyu kalitesi. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
9 Taze ve sertleşmiş beton: Sertleşmiş betonda sünme Dayanıklılık. Sertleşmiş betonun test edilmesi ve değerlendirilmesi. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
10 Beton karışım hesabı: Betonun kullanılabilirliği. Betonun basınç dayanımı ve beton sınıfları. Betonun dayanımının üretim sırasında gösterdiği değişkenlik. Karakteristik dayanım. Karışım hesabı sınırları. Karışım hesabı. Karışım hesabı örnekleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
11 Tuğla, yapı taşı, sıva: Üretim. Tuğla çeşitleri. Tuğla duvarlar için harç. Tuğla ve tuğla duvarların özellikleri. Taş yapılar. Taş seçimi. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
12 Tuğla, yapı taşı, sıva: Cam tuğla çeşitleri. Yangına dayanıklı tuğla duvarlar. Sıva uygulaması. Alçı sıvaların tipleri. Hafif mıcırlar. Kireç. Sıva seçimini etkileyen durumlar. Sıvalardaki sorunlar. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
13 Kireç ve Alçı: Kireç ve alçının üretimi. Alçının sertleşmesi. Alçının özellikleri, hidrolik kireçler. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
14 Tekrar Ders kitabından ilgili kısmın okunması
15 Tekrar Ders kitabından ilgili kısmın okunması
16 Final Ders kitabından ilgili kısmın okunması

 

Ders Kitabı T.Y. Erdoğan, Materials of Construction, Metu Press, 2002. Ders web- sitesi- ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Edward Allen and Joseph Iano, Fundamentals of building construction: materials and methods, N.J.: J. Wiley & Sons, 2004. C. Hornbostel, Construction materials: types, uses and applications, New York: John Wiley & Sons, 1991.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
7
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
10
    Toplam
198

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X
2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.

X
4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

X
5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya İnşaat Mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X
6

İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.

8

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11

Bir yabancı dili kullanarak İnşaat Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini İnşaat Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest