CIVE 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapı Malzemeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 307
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
  CIVE 205 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Yapı malzemelerin özelliklerinin ve davranışlarının öğretilmesi Yapı malzemeleriyle ilgili standartlar ve test yöntemleri hakkında bilgi verilmesi. Karışım hesabı yapılması. Yapı malzemelerinin geliştirilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çimento, mıcır, taze ve sertleşmiş beton, tuğla, ahşap gibi yapı malzemelerinin özelliklerini kavramak için testler yapmak.
  • Standartlara uygun deney numuneleri hazırlamak ve deney yapmak
  • Rötreyi tanımlamak ve sertleşmiş betonu incelemek
  • Beton karışım hesabı yapmak
  • Bağlayıcı maddeler ve çimentoyu incelemek
Ders Tanımı Alçı, çimento, mıcır gibi yapı malzemelerinin tipleri, üretim yöntemleri, özellikleri ve yapılarda kullanım alanları. Taze ve sertleşmiş betonun özellikleri. Beton karışım hesabı. Tuğla, tapı taşları, sıva, çelik ve polimerlerin genel özellikleri.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapı malzemelerine giriş: Dersin amacı, tanımı, yapı malzemelerine giriş. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
2 Çelik, ahşap ve polimerler. Polimer tipleri. Termoplastikler, Termosetler. Kimyasal plastikleri. Plastiklerin tipleri. Organik plastiklerin üretimi. Yapılarda plastik. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
3 Çelik, ahşap ve polimerler. Polimer tipleri. Termoplastikler, Termosetler. Kimyasal plastikleri. Plastiklerin tipleri. Organik plastiklerin üretimi. Yapılarda plastik. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
4 Çimento ve agregalarlar: Çimentonun tarihçesi. Portland çimentosunun malzemeleri. Çimentonun kimyasal bileşenleri. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
5 Çimento ve agregalar: Üretim. Fiziksel özellikler ve tipler (EN, ASTM). Ders kitabından ilgili kısmın okunması
6 Çimento ve agregalar: Agregaların genel tipleri. Partikül şekli ve tekstürü. Mekanik ve fiziksel özellikleri. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
7 Tekrar. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
8 Taze ve sertleşmiş beton: İşlenebilirlik ve işlenebilirliğin ölçümü. Segregasyon. Karıştırma süresi. Karışım suyu kalitesi. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
9 Taze ve sertleşmiş beton: Sertleşmiş betonda sünme Dayanıklılık. Sertleşmiş betonun test edilmesi ve değerlendirilmesi. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
10 Beton karışım hesabı: Betonun kullanılabilirliği. Betonun basınç dayanımı ve beton sınıfları. Betonun dayanımının üretim sırasında gösterdiği değişkenlik. Karakteristik dayanım. Karışım hesabı sınırları. Karışım hesabı. Karışım hesabı örnekleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
11 Tuğla, yapı taşı, sıva: Üretim. Tuğla çeşitleri. Tuğla duvarlar için harç. Tuğla ve tuğla duvarların özellikleri. Taş yapılar. Taş seçimi. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
12 Tuğla, yapı taşı, sıva: Cam tuğla çeşitleri. Yangına dayanıklı tuğla duvarlar. Sıva uygulaması. Alçı sıvaların tipleri. Hafif mıcırlar. Kireç. Sıva seçimini etkileyen durumlar. Sıvalardaki sorunlar. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
13 Kireç ve Alçı: Kireç ve alçının üretimi. Alçının sertleşmesi. Alçının özellikleri, hidrolik kireçler. Ders kitabından ilgili kısmın okunması
14 Tekrar Ders kitabından ilgili kısmın okunması
15 Tekrar Ders kitabından ilgili kısmın okunması
16 Final Ders kitabından ilgili kısmın okunması

 

Dersin Kitabı T.Y. Erdoğan, Materials of Construction, Metu Press, 2002. Ders web- sitesi- ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Edward Allen and Joseph Iano, Fundamentals of building construction: materials and methods, N.J.: J. Wiley & Sons, 2004. C. Hornbostel, Construction materials: types, uses and applications, New York: John Wiley & Sons, 1991.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
7
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
198

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest