CIVE 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapısal Analiz I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 301
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 206 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Yapısal analizin temel ilkelerini ve izostatik kiriş, kafes ve rijit çerçevelerin analizinde kullanılacak çeşitli yöntemleri öğretmek. Sonlu eleman yönteminde kullanılan modern matris yapısal analiz yöntemlerini tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapı sistemlerini idealize edebilme ve sınıflandırabilme
  • Yükleri, mesnet reaksiyonlarını, iç kuvvetleri ve denge denklemlerini hesaplayabilme
  • Denge denklemlerini kullanarak iç kuvvet (gerilme bileşkesi) analizini gerçekleştirme
  • Dizi yükler altında yapı sisteminin deplasman tepkisinin ve iç kuvvetinin belirlenmesi
Ders Tanımı Giriş, yapı sistemlerinin sınıflandırılması. Yükler, varsayımlar ve basitleştirmeler. Kuvvetler, kuvvet sistemleri, reaksiyonlar, denge ve iç kuvvet denklemleri. İzostatik düzlem sistemler. İzostatik düzlem kafes sistemler. Hiperstatik yapıların klasik analiz metotları

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, derse genel bakış ve temel kavramlar. Yapı sistemlerinin sınıflandırılması Ders kitabından ilgili kısmın okunması
2 Tasarım Yükleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması
3 Yapı Statiği: Reaksyonlar Ders kitabından ilgili kısmın okunması
4 Kafes Analizi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
5 Kiriş Analizi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
6 Çerçeve Analizi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
7 Tekrar Ders kitabından ilgili kısmın okunması
8 Kiriş ve Çerçevelerde Sehim Ders kitabından ilgili kısmın okunması
9 Sehim hesabında iş-enerji yöntemi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
10 Kafes sistemlerde, kiriş ve çerçevelerde virtuüe iş yöntemi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
11 Kafes sistemlerde, kiriş ve çerçevelerde virtüel iş yöntemi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
12 Hipersitatik yapıların analizinde fleksibilite yöntemi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
13 Hiperstatik yapıların analizinde fleksibilite yöntemi: Az (birkaç) hiperstatik dereceli sistemlerin yapı analizi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
14 Hiperstatik yapıların analizinde sehim-eğim yöntemi Ders kitabından ilgili kısmın okunması
15 Tekrar Ders kitabından ilgili kısmın okunması
16 Final Ders kitabından ilgili kısmın okunması

 

Dersin Kitabı K.M. Leet, C.M. Uang, A.M. Gilbert, Fundamentals of Structural Analysıs, 4/e, MC Graw-Hill, Hibbeler, R. C. Structural Analysis, Sixth Edition, Prentice Hall, 2006 Ders web- sitesi- ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller McCormac, J. C., and Nelson, Jr., J. K., Structural Analysis: A Classical and Matrix Approach, 2nd ed., Addison-Wesley, 1997. Felton, L P. and Nelson, R. B. Matrix Structural Analysis, John Wiley, 1997. West, H. H., Analysis of Structures, John Wiley, 1980.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
13
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest