CIVE 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendislik Mekaniği II: Dinamik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 204
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
  CIVE 201 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı dinamik problemlerin matematiksel formüllerini öğrenmek ve dinamik ve kinematik problemleri tanımlama ve problem çözme yeteneğini geliştirmektir. Bu ders öğrencilere, enerjinin/momentumun korunumu gibi integral formundaki hareket denklemlerini parçacık için kullanmak ve problem çözme ve mühendislik senaryolarına çözüm bulma gibi uygulamalarla, mühendisliğin dinamik ile ilgili esaslarını kavramaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Duran ve hareketli gözlemciye göre hareketin tanımlayabilecektir.
  • Newton ve Euler tarafından oluşturulan ilkelerle birlikte, hareketli cisimler kavramının ve uygulamalarının açıklayabilecektir.
  • Merkezcil kuvvet etkisi altında hareketin açıklayabilecektir.
  • İki ve üç boyutlu rijit cisim hareketi temel prensiplerinin anlaşılması karşılaştırabilecektir.
  • Titreşim analizinin esaslarının açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Tanımlar ve temel kavramlar. Newton Mekaniğinin aksiyomları. Parçacık kinematiği. Parçacık kinetiği: titreşim, iş ve enerji; impuls ve momentum. Çarpışma. Rijit cismin kinetiği. Rijit cismin titreşimi.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dinamiğe giriş Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 12 (Pearson Education International)
2 Maddesel Noktaların Kinematiği Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 12 (Pearson Education International)
3 Maddesel Noktaların Kinetiği Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 13 (Pearson Education International)
4 Maddesel Noktanın Eğrisel Hareketi Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 14 (Pearson Education International)
5 Proje 1 Proje 1 izleme ve Proje 2 için açıklama
6 Proje 2 Proje 1 izleme ve Proje 2 için açıklama
7 İş ve Enerji Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 15 (Pearson Education International)
8 İmpuls ve Momentum Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 15 (Pearson Education International)
9 Rijit Cisimlerin Kinematiği Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 16 (Pearson Education International)
10 Proje 1 ve 2 Proje 1 ve 2 izleme
11 Proje 1 ve 2 izleme Proje 1 ve 2 izleme
12 Rijit Cisimlerin Kinetiği Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 16 (Pearson Education International)
13 Mekanik Titreşimler Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapter 17 (Pearson Education International)
14 Proje 1 ve 2 Proje 1 ve 2 izleme
15 Proje 1 ve 2 Proje 1 ve 2 izleme
16 TEkrar Mechanics for Engineers: Dynamics, Chapters 12-17 (Pearson Education International)

 

Dersin Kitabı Mechanics for Engineers: Dynamics, by Russell C. Hibbeler (Author), Kai Beng Yap, Pearson, Vector Mechanics for Engineers–Dynamics, 8th SI Ed., Beer F. P., Johnston E. R. and Clausen W. E., McGraw-Hill, 2007. \n\nDers web- sitesi- ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Engineering Mechanics-Dynamics, 5th SI Ed., Meriam J. L., Kraige L. G. and Palm W.J., John Wiley, 2003. Engineering Mechanics-Dynamics, 11th SI Ed., Hibbeler, R. C., Prentice Hall, 2007. Engineering mechanics: Dynamics, Soutas-Little, Robert W., Cengage Learning, Toronto, Ont., 2009.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
45
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
55
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
45
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
55
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
Proje
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
5
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest