CIVE 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 498
Güz/Bahar
0
6
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı İnşaat mühendisliği dallarında proje yapmanın öğrenilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yapı, zemin, su kaynakları, vb. dallarda proje yapma becerilerinin kazanılması.
  • Tasarlayacakları yapının çizimlerini autocad vs. gibi programlarla çizebilir.
  • Tasarlayacakları yapıya etki eden yükleri hesaplayabilirler.
  • Tasarlanacak yapının elemanları için taslak ölçülerde seçim yapabilirler.
  • Tasarlanacak yapının modelini bilgisayar ortamında oluşturabilirler.
  • Tasarlanacak yapının yapısal analizini bilgisayar ortamında yapabilirler.
Tanımı İnşaat mühendisliği dallarının analizi, projenin mimarisinin belirlenmesi, yük ve yük kombinasyonlarının belirlenmesi, analizin yapılması, boyutlandırmaların yapılması, proje raporunun hazırlanması.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnşaat mühendisliği dallarının analizi. www.asce.org
2 Mimari projenin belirlenmesi www.aisc.org
3 Yük ve yük kombinasyonlarının belirlenmesi. www.asce.org
4 Yük ve yük kombinasyonlarının belirlenmesi. www.aisc.org
5 Ön boyutlandırma. www.csi.com
6 Analiz. www.csi.com
7 Analiz. www.comp-engineering.com/downloads/files/TEKLA/EGITIM/Tekla Egitim 1.pdf
8 Analiz. www.comp-engineering.com/downloads/files/TEKLA/EGITIM/Tekla Egitim 2.pdf
9 Boyutlandırma. www.comp-engineering.com/downloads/files/TEKLA/EGITIM/Tekla Egitim 3.pdf
10 Eleman bazında tasarım. www.comp-engineering.com/downloads/files/TEKLA/EGITIM/Tekla Egitim 4.pdf
11 Eleman bazında tasarım. www.comp-engineering.com/downloads/files/TEKLA/EGITIM/Tekla Egitim 5.pdf
12 Eleman bazında tasarım. www.comp-engineering.com/downloads/files/TEKLA/EGITIM/VIDEOS.rar
13 Kontrol. https://campus.tekla.com/
14 Proje raporunun hazırlanması. www.csi.com
15 Proje raporunun hazırlanması www.csi.com
16 Proje raporunun sunumun. www.csi.com

 

Dersin Kitabı Betonarme, çelik, zemin, hidromekanik notları.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
70
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
54
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest