CIVE 497 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CIVE 497
Güz/Bahar
0
6
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin son üç sene içerisinde öğrendiklerini 2 veya 5’er kişilik gruplar halinde bir statik projesinde uygulamalarıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarlayacakları yapının çizimlerini autocad vs. gibi programlarla çizebilir.
  • Tasarlayacakları yapıya etki eden yükleri hesaplayabilirler.
  • Tasarlanacak yapının elemanları için taslak ölçülerde seçim yapabilirler.
  • Tasarlanacak yapının modelini bilgisayar ortamında oluşturabilirler.
  • Tasarlanacak yapının yapısal analizini bilgisayar ortamında yapabilirler.
  • Tasarlanacak yapının elemanlarının tasarımını yapabilirler.
Tanımı Öğrenilmiş olunan inşaat mühendisliği tekniklerini kullanarak bir yapının yapısal tasarımı üzerine grup halinde çalışıp, tasarımı sunmak.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Danışman ile toplantı. www.acse.org
2 Proje seçimi ve takım oluşturulması. www.aisc.org
3 Danışman ile toplantı. www.asce.org
4 Proje önerisi verilmesi. www.aisc.org
5 Danışman ile toplantı. www.autocad.com
6 Danışman ile toplantı. www.csi.com
7 Ara sınav. www.csi.com
8 Önm tasarımın tartışılması. www.comp-engineering.com/downloads/files/TEKLA/EGITIM/Tekla Egitim 1.pdf
9 Danışman ile toplantı. www.comp-engineering.com/downloads/files/TEKLA/EGITIM/Tekla Egitim 2.pdf
10 Danışman ile toplantı. www.comp-engineering.com/downloads/files/TEKLA/EGITIM/Tekla Egitim 3.pdf
11 Analizlerin değerlendirilmesi. www.comp-engineering.com/downloads/files/TEKLA/EGITIM/Tekla Egitim 4.pdf
12 Danışman ile toplantı. www.comp-engineering.com/downloads/files/TEKLA/EGITIM/Tekla Egitim 5.pdf
13 Danışman ile toplantı. www.comp-engineering.com/downloads/files/TEKLA/EGITIM/VIDEOS.rar
14 Danışman ile toplantı. https://campus.tekla.com/
15 Tasarım sunumu. www.csi.com
16 Dönemin gözden geçirilmesi. www.csi.com

 

Dersin Kitabı

TS 500

AISC Manual

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
70
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
150
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi X
5 İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 İnşaat Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık X
11 İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; İnşaat Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest